Inlägg den 26 mars 2008

ons
26
mar
2008
onsdag, 26 mars, 2008 | Skriven av:

Arbetet med att ta fram en ansökan för att bli kulturhuvudstad 2014 är i gång, helst skulle jag vilja ha skrivit i “full gång”. Tyvärr är jag lite osäker om det är så.
Miljöpartiet har under en längre tid försökt få fram en tidsplan som visar hur “den skrivna ansökan” ska förankras. Dels måste projektet förankras hos politikerna och dels måste det förankras hos lundaborna.

På kvällens kultur- och fritidssammanträde ska en skrivelse från miljöpartiet behandlas. Skrivelsen vill att nämnden ska ta en tidsplan som möjliggör att ansökan kan förankras politiskt.
Miljöpartiet har varit kritiska till projektet och är fortfarande kritiska men vill inte bara säga nej. Vi vill att de pengar vi satsar ska användas på ett bra sätt. Hittills har det använts cirka 30 miljoner.

Det är lite mer än ett halvår tills ansökan ska vara klar. Ännu har det inte lagts fram så mycket material som beskriver hur kulturhuvudstadsåret ska genomföras. Hittills har projektet inte kunnat behandlats politiskt. Det finns dock en styrgrupp där alla partier inte är representerade.
Det är lite pinsamt att styrgruppen inte har sett till att det har presenterats en tidsplan där man kan se hur projektet ska förankras.

Alla partier utom miljöpartiet tycks tycka att har blivit informerade i alla fall är det vad man säger på sammanträden. Frågar man utanför de politiska rummen verkar få känna till något om projektet.

Frågan är hos vem har man förankrat projektet?

Förhoppningsvis kommer förankringen att start nu!

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
ons
26
mar
2008
onsdag, 26 mars, 2008 | Skriven av:

I dag är det möte med vår koloniförening. Det är ett årsmöte med sedvanliga valärenden och ekonomipunkter. Denna gång är det dessutom ett ärende om avlopp eller inte.
Under ett antal år har det diskuterats om det ska området ska koppla in sig på kommunens avloppsnät. Nuvarande system är stenkistor (flertalet) men även några trekammarbrunnar och septitankar.

Kostnaden att lägga in avlopp fram till varje koloni blir 45000. Dessutom tillkommer 10-15 000 för inkoppling till stugan.
Detta är för många kolonister mycket pengar.
Det känns lite dubbelt eftersom en inkoppling till kommuns avloppsnät kommer att minska utsläppen inom koloniområdet. Totalt sätt kommer dock att vattenförbrukning och belastning på avloppsverket att öka.
Troligen blir det ett beslut att vi ska ansluta oss.

En annan risk med kommunalt avlopp är att kolonierna kommer att förändras. Från blomstrande trädgårdar med fruktträd och bärbuskar till småvillor med perfekt gräsmatta som kringgärdas av krukor och små rabatter.

Man kan redan nu se att kolonierna har förändrats. Kolonipriserna stiger och fler och fler köper en koloni och i samma veva river man ett fullt fungerande hus och bygger ett nytt. De nya kolonierna har också mindre antal fruktträd och bärbuskar. Odlingsytorna av grönsaker och rotfrukter minskar också.