Inlägg under » februari, 2008 «

fre
29
feb
2008
fredag, 29 februari, 2008 | Skriven av:

Dagens post innehöll handlingar till kommande kommunstyrelse. Denna gång inte så tjockt men ändå en hel del at läsa och smälta. Under kommande vecka ska vi även diskutera budgetramar.

I eftermiddag åkte jag till Odengården i Röstånga. Miljöpartiets regionarbetsgrupp har ett internat där. På dagordningen finns ekonomi, reslutat 2007 och nya budgetramar.

Det blir även en genomgång av hela regionens verksamhet inkluderande regionens Klimatberedning där miljöpartiet har ordförandeposten.
Att åka till Odengården gick bra med kollektivtrafik. Tåg till Teckomatorp och sedan buss till Svalöv och sedan buss vidare till Röstånga. Avslutningsvis blev det en 10 minuters promenad. Helt OK!
Tyvärr var vädret gråtrist med lite duggregn. Hoppas vädret blir lite bättre i morgon så att man kan komma ut och gå en promenad. Det är ju inte varje dag man kommer ut i naturen.
fre
29
feb
2008
fredag, 29 februari, 2008 | Skriven av:

I Chicago har en arkitektfirma fått kontrakt på att bygga världens första byggnad som producerar mer energi än den förbrukar. Det låter ju väldigt bra. Byggnaden ska ligga i Masdar City.

Byggnaden ska innehålla vindturbiner och världens största inbyggda solcellsanläggning och världens största solvärmedrivna luftkonditioneringsanläggning.

Byggnaden ska vara klar 2010 och stdaden ska vara klar 2016.

Kategori: energi, klimat  | Skriv en kommentar
fre
29
feb
2008
fredag, 29 februari, 2008 | Skriven av:

Ny forskning : Vätgas är lösningen på klimatproblemet.
Så enkelt är nu inte. Visserligen kommer vätgas att kunna underlätta problemet om vi dessutom gör andra åtgärder som ökad satsning på kollektivtrafik, minskning av transporter, enrergibesparingar etc.

Så visst satsa på vätgas men inte enbart detta!

Kategori: energi, klimat  | Skriv en kommentar
tor
28
feb
2008
torsdag, 28 februari, 2008 | Skriven av:

På kvällens kommunfullmäktige visade alliansen flagg. Man vill inte prioritera ungdomsfrågor! Det är den enda slutsats man kan dra av kvällens beslut. Alliansen ville inte anta det ungdomspolitiska programmet utan ville bara skicka tillbaka det till kultur- och frtitidsnämnden för att användas som ett underlag för deras fortsatta arbete.

Tanken med att kommunfullmäktige antar ett program är detta skall gälla hela kommunens verksamhet dvs alla nämnder och styrelser. Ungdomspolitik är inte bara något för kultur- och fritid.

Det bärande argumentet verkade vara att kommunen redan har så många program. Man sa att programmet var bra men …
På samma sätt bemöttes vår motion om etisk upphandling (Fair Trade). det var en bra motion men …

Ärendet efter det ungdomspolitiska programet behandlade ett kulturpolitiskt program. Detta antogs av “alla” dvs även av alliansen.
Då var tydligen antalet styrdokument inte så många eller så är det så att ungdomsfrågor är mindre viktiga.

ons
27
feb
2008
onsdag, 27 februari, 2008 | Skriven av:

Greenpeace skriver att

Regeringen urholkar Klimatberedningens förslag

efter att de tagit del av regeringens krav inför miljöministermötet den 3 mars.

Man förundras allt mer varför regeringen tillsatte klimatberedningen. Trots att beredningen kunde komma överens över blockgränser så förkastas många av deras förslag.

Nu krävs det mer än bara snack!

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar
ons
27
feb
2008
onsdag, 27 februari, 2008 | Skriven av:

Maria Wetterstrand, miljöpartiet ena språkrör har i en ledare i miljöpartiets medlemstidning skrivit om EU och utträdeskrav.

Maria skriver

“Låt mig gå rakt på sak: Jag tror inte på utträdeskravet längre. Och jag tror inte att det vore bra ifall EU upplöstes, vilket vi enligt vårt partiprogram vill.”

EU har varit och kommer att vara en stor fråga inom miljöpartiet ett tag till. Den viktigaste frågan just nu är inte om miljöpartiet ska ta bort utträdes krav eller inte. Frågan om utträde är ganska så fiktiv. Att driva frågan just nu är meningslöst. Om vi börjar debattera om utträde eller ej kommer vi att tappa fokus på EU-politiken.
Den viktigaste frågan är vad gör vi med EU nu?
Vilka frågor ska vi driva?
Hur gör vi EU grönare?

Jag skulle helst se att vi inte var med i EU men nu är vi med och då måste vi utgå ifrån den verkligheten. Vi kommer inte att kunna påverka mer om vi pratar utträde.
Vi ska inte vara mer kritiska till EU än vad vi är till övrig politik som förs av de andra partierna. Vi måste prata sakpolitik.

Det kommer att vara val till EU-parlamentet 2009, ett år innan ordinarie val. Ska vi få några som röstar på oss i EU-valet måste vi vara tydliga med vad miljöpartiet vill göra med EU. Det räcker inte att vara EU-kritisk och prata om utträde.

Kategori: demokrati, EU  | Skriv en kommentar
ons
27
feb
2008
onsdag, 27 februari, 2008 | Skriven av:

Det blev en del rubriker om miljöpartiet och vindkraft efter senaste byggnadsnämnd. På agendan fanns ett bygglovsärende för att bygga tre vindkraftverk.

Miljöpartiet är positiva till vindkraft i kommunen och även till vindkraft i detta område.
Miljöpartiet kunde dock inte ställa sig bakom den bygglovsansökan som låg på byggnadsnämndens bord.

I nämnda ansökan fanns frågetecken kring placeringen av vindkraftverken. Även om vi är positiva till vindkraft kan vi inte säga oreflekterat ja i alla lägen. Att lyssna till intillboendes olika skäl för protester anser vi ingår i en politikers uppdrag. I den här ansökan ligger vindkraftverken kant i kant med grannens tomtgräns. Någon representant för företaget som ansökte om bygglov fanns inte på plats vid byggnadsnämndens studiebesök på torsdagen, därför kunde ingen förklaring ges till varför verken måste placeras så nära tomtgräns.

Att bygga in onödiga konflikter gynnar inte vindkraftsutbyggnaden på sikt. I ansökan saknades även en beskrivning hur vägar skall dras fram till transformatorstationerna och stolparna. Av dessa anledningar avslog vi ansökan. Företaget är välkomna med en ny ansökan för vindkraftverk inom detta område.

För att få ett ja till ansökan krävs även att något borgerligt parti inte röstar för avslag. Med en ansökan där större hänsyn tas till andra tomtägare och där vägar finns inritade ser vi en större möjlighet för detta.

Miljöpartiet vill ha en kraftig utbyggnad av vindkraft som en del i en långsiktigt hållbar energiproduktion. Det innebär dock inte att vi oreserverat kan vara positiva till alla lägen för vindkraftverk.

tis
26
feb
2008
tisdag, 26 februari, 2008 | Skriven av:

Naturskyddsföreningen vill få bort utrotningshotade jätteräkor från Malmöfestivalen. Detta borde vara en självklarhet för en stad som Malmö.

Tjänstemännen som jobbar med festivalen tycker att det behövs politiska beslut men politikerna tycker inte det behövs.

“Visst kan festivalen skaffa en miljöprofil, eller bara sälja rättvisemärkt mat. Men då krävs ett principbeslut, menar Byhr Lindén.
– Det kan inte Malmöfestivalen bestämma själv. Då får det bli en politisk fråga, säger Viveca Byhr Lindén.”

Malmös politiker brukar inte lägga sig i vilken mat som serveras på Malmöfestivalen. Men det behövs inte några politiska beslut för att säga nej till matstånd som serverar torsk eller jätteräkor, menar ordföranden i tekniska nämnden.”

Så då verkar det inte finnas något som hindrar att Malmöfestivalen ställer miljö och andra krav på t.ex. matserveringarna.

Naturskyddsföreningen vill även att det ska vara mer vegetariskt, ekologiskt och lokal producerad mat på festivalen.

“Ordförande för tekniska nämnden vill inte gå så långt som att förbjuda gåslever, burhöns och annan mat från djur som har lidit. – Festivalen är inte bara till för veganer. Då är det ingen Malmöfestival.”

Veganism handlar inte om veganerna själva. Kravet att förbjuda mat med gåslever, burhöns och annan mat från djur som lidigt är ju inte till för veganerna. det är ju för att minska djurens lidande.

mån
25
feb
2008
måndag, 25 februari, 2008 | Skriven av:


Enligt SDS så säger Lund nej till vindkraft. Ärendet handlar om bygglov för att uppföra tre vindkraftverk.
Miljöpartiet beskylls ofta för att ryggmärgsreflexmässigt säga ja till allt som har med miljö att göra och nej till tillväxt och att vi saknar argument.
Det här ärendet visar hur fel detta är. Miljöpartiet bedömmer varje enskilt fall och tar sedan ställning till om det skall bli bifall eller avslag.
I detta fallet valde vår tjänstgörande representant att säga nej. Det huvudsakliga argumentet frö detta vara att det låg för nära närliggande tomt. Om vindkraftverken flyttades längre in på den tomt som ägs av bygglovssökaren så skulle det varit annorlunda.
Om de skulle placeras enligt bygglovsanskan skulle det omöjliggjort ytterligare utbyggnad av vindkraft på den närliggande tomten.

Även om vindkraft är bra så kan man inte bara säga ja. Om vi tillåter vindkraft på fel ställen kan detta slå tillbaka på framtidens satsningar. Genom att t.ex. placera vindkraftverk för nära bostäder skapar man negativa attidtyder att vindkraft är mer störande än det egentligen är.

I kväll ska vi ha ett möte där vi ska diskutera ärendet och därefter får vi ta ställning om vi gjorde rätt eller inte. Utan att vara insatt i frågan så kan ens beslut bli fel.

Man ska också tillägga att det spelade ingen roll vad (s) eller (mp) röstade eftersom alliansen har majoritet i byggnadsnämnden. Vi skulle ju kunnat hängt på (s) och utpekat alliansen som miljöbovar. Det gjorde vi nu inte eftersom vi driver sakpolitik och inte plakatpolitik.

Man kan dock undra lite över att socialdemokraterna slår på stora trumman. Det är positivt att de är intresserade av vindkraft och miljö. men hur ställer sig (s) när det gäller utbyggnaden av E22:an och nya motorvägsavfarter i Lund.
Då verkar miljötänkandet vara som bortblåst.
Eller?

Kategori: energi, klimat  | Skriv en kommentar
sön
24
feb
2008
söndag, 24 februari, 2008 | Skriven av:


Inget nytt men jag trodde att det hänt lite mer. TV4:s Kalla Fakta tog upp “mulesing” dvs att man “skalperar” baken på fåren utan bedövning. Att det är pengar som även styr det här är klart. Av programmet framgår klart att både hot och mutor är verktyg för att tysta besvärliga personer.

Ingen klädkejda som Kalla Fakta kontaktat kunde lämna garantier för att ullen de säljer inte kommer från misshandlade merinofår. Svagt!

När nu producenterna inte kan klara av det så får det bli vi konsumenter som använder s.k. vår konsumentmakt. Köp inte utan att fråga varifrån t.ex. ullen kommer ifrån och hur djuren har blivit behandlade.

PETA om “mulesing”

Kategori: djurrätt  | Skriv en kommentar
lör
23
feb
2008
lördag, 23 februari, 2008 | Skriven av:


Enligt DN/Synovate-mätningen vill sex av tio (59%) socialdemokratiska sympatisörer se en s-mp-regering. Motsvarande siffra för två år sedan var 46%.

Sju av tio nya sympatisörer var emot en s-v-regering.

Kategori: politik  | Skriv en kommentar
fre
22
feb
2008
fredag, 22 februari, 2008 | Skriven av:

Så var det dags för stormvindar igen. Det är ganska så ofta nu som det blir problem. Det är bäst att hålla sig inne. Visserligen verkar det inte vara så starka vindar i Lund men det är lugnast att hålla sig inne.

I dag hjälpte jag en kollega att ladda ner program från nätet. Inga olagliga nedladdningar utan lagliga sådana. Det var program till en bärbar dator med operativsystemet Windows XP. Det gick inte direkt smärtfritt. En del filer laddades ner men försvann. Efter många om och men lyckades installationerna.
OpenOffice-paketet verkar fungera alldeles utmärkt.

Så även om datorkraften har ökat och fler och fler finesser är inlagda i programmen blir det inte mycket lättare att installera. Visserligen är det mycket lättare än på DOS-tiden. Märkligt att användarvänligheten inte har ökat.

Veckan som gick var relativt lugn. Nästa vecka är det kommunfulmäktige igen och så är det dags för månadens tingsrättstjäsntgöring. Dessutom är det ett möte där vi ska diskutera Vårdval Skåne.

Kategori: internt, IT  | Skriv en kommentar
fre
22
feb
2008
fredag, 22 februari, 2008 | Skriven av:

Tittade på SVT24 som är en utmärkt kanal. I dag var det riksdagsdebatt om betyg. Miljöpartiet hade initierat debatten.

Skolministern fortsätter sin militanta stil. Det ska bli ordning i skolan och det går tydligen inte utan betyg. Måste allt lösas med hot. Om du inte gör detta så …

Det finns forskning som visar att skriftliag omdömmen ökar eleverna resultat mer än betyg.

Bra lärare med god pedagogisk utbildning och mindre klasser är säkert mer effektivt än betyg.

tor
21
feb
2008
torsdag, 21 februari, 2008 | Skriven av:

Det känns onekligen lite konstigt att det inte är vinter och att det inte är vår.
De senaste dagarna har man känt vårsolens strålar och  i dag är det åter lite vinterkyla.

Nu är det väl för sent för att det ska bli någon vinter överhuvudtaget. Visserligen är det sportlovsvecka i Skåne. Lite svårt med vintersport i alla fall utomhus.

Man kan befara det värsta när det gäller mördarsniglar. De ligger säkert i stratgroparna att ta över lite mera av den odlade ytan. Som hobbyodlare är det inte så farligt mer tråkigt att se sina växter massakrerade. Det är värre för de som lever på jordbruket. Senast såg jag i tidningen att det var problem med ensilage till djuren.

I dag är det torsdag och då har Biogrönt öppet. Biogrönt är en affär med enbart ekologiska livsmedel. Den har öppet to-lö. Skönt att inte behöva leta efter de ekologiska varorna. Det är bara att köpa. Till idag har vi beställt tempeh som är en sojaprodukt. Väldigt gott och nyttigt.

Bra att äta i samband med träning. I kväll blir det jympa med hantlar på Friskis & Svettis.

ons
20
feb
2008
onsdag, 20 februari, 2008 | Skriven av:

I USA ökade ny vindkraft med 45 procent eller 5.2GW. Vilket är procentuellt mindre än Kina men i installerad effekt tre gånger så mycket som Tyskland installerade 2007.

Så USA leder tillväxtligan men förbrukar fortfarande mes energi per capita. Det behövs mer än bara tillväxt i vindkraft.

Sverige är inte i närheten även om Sverige har ökad sin utbyggnad av vindkraft. Sverige ligger först på 12:e plats i Europaligan. Sverige har bättre vindkraftslägen och mer yta och mer kust än många Europeiska länder.

Tyskland är bäst i världen med 22,2 GW installerad effekt. Danmark 3,1 GW och Sverige har 0,8 GW installerad effekt.
Så visst borde vi kunna bättre!
Kategori: energi, klimat  | Skriv en kommentar
ons
20
feb
2008
onsdag, 20 februari, 2008 | Skriven av:

Statsministern sågar klimatberedningens järnvägssatsning. Samtidigt säger han sig behöva bättre underlag för att ställa sig bakom klimatberedningens förslag om minskade utsläpp på 38 procent.
Men såga utan bättre underlag går bra.

Vad kommer det att kosta om vi inte gör något?

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar
tis
19
feb
2008
tisdag, 19 februari, 2008 | Skriven av:

I Danmark får det vara högst 2% transfetter av fettmängden. Transfetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom ökar transfetterna det farliga bukfettet. Det finns även studier som visar att de fördubblar risken för lindrig prostatacancer.

Ska vi kunna minska sjukvårdskostnaderna måste vi få bort ohälsosamma livsmedel. Därför borde även Sverige lagstifta om en begränsing av transfetter men det vill inte regeringens folkhälsominister.
tis
19
feb
2008
tisdag, 19 februari, 2008 | Skriven av:

Londons borgmästare Ken Livingstone har ännu en gång visat handlingskraft och mod när han höjt miljöavgiften för bensinslukande stadsjeepar. För bilar som släpper ut mer än 225 gram koldioxid per kilometer kommer att kosta 315 kronor per dag.

Åtgärden är en del i en plan att minska London stads koldioxidutsläpp med 60% före år 2025.
mån
18
feb
2008
måndag, 18 februari, 2008 | Skriven av:

Sitter och laddar för en ny vecka. Min sambo har gjort en drink. Givetvis utan alkohol. Drinken består av solrosfrön, krusbär från vår koloni, bananer, dadlar, apelsinjuice och vatten. Allt kört i en mixer.

Mycket gott och uppfriskande.
I dag blir det ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Kultur- och fritidsnämnden. Ekonomin för nämnden och kommunen är inte den bästa och det väntar ytterligare besparingar för 2009. Dessutom håller Lund på att ansöka om att bli Kulturhuvudstad 2014. Än så länge finns inget konkret att ta ställning till vilket är ett stort problem. Ansökan skall vara inne 31 oktober 2008.
Göteborgs kommunstyrelse tog ett beslut att ansöka men tog inget klart beslut om hur mycket pengar som skulle användas till ansökan. Det fanns ett förslag på 53 miljoner som man tyckte var för mycket.
Ännu har regeringen inte sagt hur mycket staten kommer att bidra med. På ett sätt är det bra eftersom kommunerna måste visa vad de vill satsa och att de inte bara satsar för att få bidrag.
Men det blir ändå bidragsstyrd verksamhet vilket är sämre än behovsstyrd verksamhet.
Många blir så glada när det delas ut t.ex. EU-bidrag. Men är det egentligen ett bidrag?
Sverige betalar mer i avgifter än vad som kommer tillbaka i form av bidrag. Man tar pengar till från en lägre nivå upp till en högre som sedan beslutar om utbetalning av bidrag.
Dessutom kostar det att göra en ansökan. Det är mycket papper som ingår i ansökningshandlingarna. Denna kostnad talar man väldigt lite om.

Det är lite samma sak här. Lund och andra sökanden lägger pengar på att göra en ansökan. Lund har avsatt över 30 miljoner och allt detta kommer inte tillbaka i form av kultur. En stor del av detta är administration för att göra ansökan och för att lobba så att Lund ska bli en av Sveriges två kommuner. Sedan blir det säkert mer pengar som skall satsas för att bli den utvalda och då kan det bli betydligt större summor.

Kultur är viktigt men får vi mest för pengarna och den kultur vi vill ha genom att bli Kulturhuvudstad 2014?
Miljöpartiet i Lund är tveksamma men jobbar konstruktivt på att det ska bli ett bra projekt om det nu blir av. Det fanns en stor majoritet när beslut togs om Lund skulle ansöka.

Sedan dess finns det inte så mycket konkret från de andra partierna som var positiva. Ingen har sagt något om hur mycket de vill satsa. Alla väntar passivt på ansökan.
sön
17
feb
2008
söndag, 17 februari, 2008 | Skriven av:

Att medicinrester rinner genom människan och våra vattendrag är inget nytt. Verkningar av medicinresterna är omdiskuterade.

Experiment i Kanada visar på vilka effekter av läkemedelsresterna från P-piller kan ge. Den mest drastiska är att fiskarna slutar fortplanta sig. Tidigare har man konstaterat att fiskarna byter kön.

Rapporten presenterades när ledande experter träffades på ett AAAS-möte.

Andra oroande uppgifter som presenterades var:

“• Kolväten från oljeutsläppet utanför Alaska från Exxon Valdez orsakade hjärtmissbildningar hos sill- och laxyngel.

• Laxar, särskilt yngre, som utsätts för “vanliga” växtskyddsmedel från jordbruket, speciellt i kombinationer av flera, kan få svåra skador på hjärna och nervsystem.

Eftersom rester av bekämpningsmedel är mycket vanligt i världens hav, sjöar och vattendrag menade forskarna att gifteffekter, speciellt av flera pesticider samtidigt, skulle kunna var en förklaring till att laxarna minskar i antal.

• Havssköldpaddor med höga halter av teflonliknande hårdgörarämnen (kallas PFC) uppvisar skador på levern och immunsystemet.”

AAAS-forskarna förordade att man skulle införa maximalt antal reningssteg och kartlägga riskerna.

Visst måste vi förbättra reningsverken. Men teknik kan inte lösa alla problem.

Det bästa och enklaste vore att inte släppte ut så mycket som vi sedan måste ta hand om.