Inlägg den 17 februari 2008

sön
17
feb
2008
söndag, 17 februari, 2008 | Skriven av:

Att medicinrester rinner genom människan och våra vattendrag är inget nytt. Verkningar av medicinresterna är omdiskuterade.

Experiment i Kanada visar på vilka effekter av läkemedelsresterna från P-piller kan ge. Den mest drastiska är att fiskarna slutar fortplanta sig. Tidigare har man konstaterat att fiskarna byter kön.

Rapporten presenterades när ledande experter träffades på ett AAAS-möte.

Andra oroande uppgifter som presenterades var:

“• Kolväten från oljeutsläppet utanför Alaska från Exxon Valdez orsakade hjärtmissbildningar hos sill- och laxyngel.

• Laxar, särskilt yngre, som utsätts för “vanliga” växtskyddsmedel från jordbruket, speciellt i kombinationer av flera, kan få svåra skador på hjärna och nervsystem.

Eftersom rester av bekämpningsmedel är mycket vanligt i världens hav, sjöar och vattendrag menade forskarna att gifteffekter, speciellt av flera pesticider samtidigt, skulle kunna var en förklaring till att laxarna minskar i antal.

• Havssköldpaddor med höga halter av teflonliknande hårdgörarämnen (kallas PFC) uppvisar skador på levern och immunsystemet.”

AAAS-forskarna förordade att man skulle införa maximalt antal reningssteg och kartlägga riskerna.

Visst måste vi förbättra reningsverken. Men teknik kan inte lösa alla problem.

Det bästa och enklaste vore att inte släppte ut så mycket som vi sedan måste ta hand om.
sön
17
feb
2008
söndag, 17 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt DN:

“Frukt- och grönsaksplockarna i södra Florida jobbar för svältlöner som inte höjts på trettio år och trängs i fallfärdiga baracker. Odlarna vägrar löneförhandla och stora uppköpare som Burger King och Whole Foods avvisar plockarnas krav på en löneökning på en cent per halvkilo tomater.”

.
Detta äger rum i välfärdsstaten USA. Så här bra och rättvist fungerar marknadskrafterna.

Receptet för att få billig arbetskraft tycks vara att se till att det finns många arbetslösa, att de inte organiserar sig, att arbetet sker på arbetsgivarens villkor, använd gärna illegala immigranter som inte vågar kräva några rättigheter …

Inte lång från där detta äger rum lever andra i lyx och flärd.

Så man kan undra vem är det som bygger välfärden i USA?