Inlägg den 15 februari 2008

fre
15
feb
2008
fredag, 15 februari, 2008 | Skriven av:

Framtidens kött odlas på labbet – för klimatets skull
Det kan kanske ändra synen på djur-människa relationen. Detta kan innebära att djuren äntligen kan få existera för deras egen skull. Att de är kännande varelser och inte bara föda.

Man kan undra hur nyttigt det “nya köttet” kommer att vara.

fre
15
feb
2008
fredag, 15 februari, 2008 | Skriven av:


Lunds kommun har antagit många “miljöprogram”, det senaste heter LundaEko. I programmet finns mål för hela kommunen med förslag till åtgärder. Programmet är antaget av Lunds komunfullmäktige.

Problemet är oftast inte att besluta om program eller riktlinjer. Problemet är snarare att de inte efterlevs. Vägar byggs ut, planer antas som ökar biltrafiken, knappt inga passivhusbyggs, jordbruksmarken minskar, grönområden minskar …

Detta innebär att klimatbelastningen ökar istället för att minska.

För att försöka ändra denna trend har miljöpartiet i Lund skrivet en motion om att alla beslut gällande investeringar och planer skall klimatkonsekvensbeskrivas.
Tanken med motionen att inga beslut ska tas som påverkar klimatet negativt.

Läs hela motionen!

fre
15
feb
2008
fredag, 15 februari, 2008 | Skriven av:

IT-branschen tänker göra Sverige grönare“.

Genom att rätt använda IT kan man göra samhället grönare men det är inte en självklarhet. IT innebär många gånger mer eletronik och därmed även både ökad resursanvändning och ökad elenergikonsumtion.

Där för är det bra att man inte bara tittar på IT utifrån kvantitet utan även kvalité.
Indexet innehåller fyra nivåer: Insikt, Handlingsplan, Efterlevnaden av handlingsplanen och Utvärdering.

I det första indexet som presenteras framgår att 20% inte tar hänsyn till IT-investeringarnas miljöeffekter. Anledningen till detta är oftast “Tänkte inte på det!”.

I samband med detta lanseras en hemsida med råd och tips för att göra IT grönare.

Det är bara att hålla med : GO GREEN!

Kategori: IT, miljö  | Skriv en kommentar