Inlägg den 04 februari 2008

mån
4
feb
2008
måndag, 04 februari, 2008 | Skriven av:

När jag gick hem efter kvällens måndagsmöte såg att snödropparna blommade. Det är en märklig känsla titta på snödroppar redan nu och vi har inte ens haft någon snö.

I kväll var det måndagsmöte och tog upp frågor som skall behandlas på kommande kommunstyrelse.

Ett ärende hade rubriken “Starta eget”-utbildningar och handlade om åtgärder för att underlätta och marknadsföra borgarnas kundval inom Vård- och omsorgsnämnden. Man vill bl.a. ändra “riktlinjer för tjänstledighet”.

Detta låter först som ett sätt att ge stöd åt de kommunanställda. Man vill låta kommunanställda ta tjänstledigt för att starta eget och konkurrera med kommunal verksamhet. En frågan är om detta undantag bara ska gälla om man startar eget?
Dessutom på vilken nivå skall detta beslut tas på?
Behöver det MBL-förhandlas?
Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
mån
4
feb
2008
måndag, 04 februari, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuelltEko boys

Kategori: klimat, musik  | Skriv en kommentar
mån
4
feb
2008
måndag, 04 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS så stoppades ett fraktflygplan efter att en ingenjör och en radiooperratör hade 1 resp. 0,65 promille i blodet.

Tydligen kan polisen inte göra förebyggande stickprovskontroller för att kolla nykterheten hos flygplanspersonalen. Verkar ju lite konstigt får man säga.
Man kan undra av vilket skäl detta inte är möjligt?
Att vara onykter och köra bil är ju livsfarligt. Det är ju inte mindre farligt att flyga ett stort flygplan onykter.
Nu var tydligen piloterna nyktra det är ju alltid något.
mån
4
feb
2008
måndag, 04 februari, 2008 | Skriven av:

Läser i DN om Stiftelsen Pauliska donationsfonden. Tanken med stiftelsen är att avkastningen ska gå till

“nödlidande sjuke och sängliggande Enkor, samt Fader- och Moderlösa flickor”

De senaste åren har allt mindre pengar delats ut.

Istället har fastigheten renoverats och lägenheter har fördelats bl.a. till sonen till ordföranden i stiftelsen. Ordföranden är dessutom kyrkoherde.

Som försvar säger en representant till stiftelsen att det är svårt att hitta personer som uppfyller utdelningskravet föräldralösa flickor.

DN:

Kan ni inte ge pengar till fosterbarn och föräldralösa flyktingbarn?

Stiftelsen:

– Det är bra att du säger det. Det är faktiskt en målgrupp, absolut.

Man tycker att det borde vara personer med hög etik och moral som sätts att förvalta stiftelserna. Tidigare har det varit liknande historier med andra s.k. religiösa organisationer.

Det är oroande att egentintresset sätts högre än andras reella behov av hjälp och stöd.

Vad säger revisorerna till stiftelsen?

Kategori: etik  | Skriv en kommentar