Inlägg den 06 februari 2008

ons
6
feb
2008
onsdag, 06 februari, 2008 | Skriven av:

I Danmark ska Vattenfall testa en metod att begrava koldioxidutsläppen från ett kolkraftverk. Investeringen uppgår till två miljarder kronor. Koldioxiden ska via tre mil rör pumpas ned i ett sandstenslager två kilometer under jorden.

Det kan vara intressant att testa men jag har svårt att tro att det skulle vara en lösning. Speciellt som det går åt mycket energi för att åstakomma “nedstoppningen”.

Metoden gör att koldioxidutsläppen kan minskas på kort sikt genom att det mellanlagras. Men det blir ingen förnyelsebar “energiproduktion”.

Som sagt:

“Det som göms i snö kommer upp i tö!”

ons
6
feb
2008
onsdag, 06 februari, 2008 | Skriven av:


På torsdag är det kommunstyrelse i Lunds kommun. På dagordningen finns det ett antal planärenden. Ett av dessa gäller delar av Välten m.fl.

Miljöpartiet har under arbetet med planen försökt påverka i konstruktiv anda. Enligt Miljöpartiet kommer planen att göra Gunnesbo, tillsammans med Nova, till ett gigantiskt bilorienterat köpcentrum som strider mot kommunens intentioner om hållbar utveckling både ekologiskt och socialt.

Nu verkar det som att (s) vill avslå planen och skicka den tillbaka till byggnadsnämnden för omarbetning för att bl.a. ta hänsyn till följande:

“Utifrån underlaget vill vi i stället att en annorlunda inriktning för Välten prövas. En inriktning som medför att detaljhandeln i området kan utvecklas, moderniseras och upprustas, men inte totalt ta överhanden. Utöver detta vill vi pröva möjligheten till att skapa ett levande centrum med mänsklig skala, täthet och attraktivitet med kontor och verksamheter lämpliga för mindre företag, men även pröva möjligheten till bostäder. Området måste ha hög tillgänglighet med bil, kollektivt och även med cykel och utgöra ett stadsdelscentra.”

Det är en positiv förändring hos (s).

Vi får se om något parti i majoriteten vågar ändra inställning.

På torsdag vet vi svaret!

ons
6
feb
2008
onsdag, 06 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS är det “Farligt att ta sig till säker tunnel”.
Miljöpartiet ville att man skulle se över trafiklösningen när planen för området skulle fastställas men fick inte gehör för detta. Detta skedde 2003 och 2004 i byggnadsnämnden.

Det är för tidigt att bedömma slutresultatet när allt är klart men det är typiskt att i väntan på detta så missgynnas gång- och cykeltrafiken.

Varför ska man riskera cyklisternas liv i väntan på att allt blir klart?
Varför är det så svårt att reglera biltrafiken?

ons
6
feb
2008
onsdag, 06 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt DN har EU bestämt att svenskflaggad Ålandsfärja får sälja snus på svenskt vatten men även på finskt vatten. Finskflaggad Ålandsfärja får inte sälja snus oavsett vatten.

På ett sätt är det bra att snusförsäljningen försvåras. Snut är ju inte direkt någon hälsokost. Tobak är inte heller någon hälsokost men får säljas överallt och dessutom ger EU stöd ill tobaksodling.

Enligt drugnews.nu:

Samtidigt som rökning bekämpas inom EU:s folkhälsopolitik, har stöd utbetalats till EU:s tobaksodlare alltsedan år 1970. Årsbudgeten för odlingsstöden uppgår till cirka 9,3 miljarder kronor och utgör ca 75 procent av tobaksodlarnas intäkter.

Det blir inte direkt konkurrensneutralt om svenskflaggade färjor får sälja snus men inte finskflaggade.

Rimligen borde allt stöd till tobaksodling tas bort och snus jämställas med tobak eller förbjudas i hela EU.

Oroväckande att

Med fler utflaggningar och det kan handla om uppemot tio fartyg hotas den kommunala servicen ordentligt.

och att snusförsäljningen skulle vara orsak till utflaggningen.

Kategori: hälsa, handel  | Skriv en kommentar