onsdag 6 februari 2008 | Skriven av:

Enligt DN har EU bestämt att svenskflaggad Ålandsfärja får sälja snus på svenskt vatten men även på finskt vatten. Finskflaggad Ålandsfärja får inte sälja snus oavsett vatten.

På ett sätt är det bra att snusförsäljningen försvåras. Snut är ju inte direkt någon hälsokost. Tobak är inte heller någon hälsokost men får säljas överallt och dessutom ger EU stöd ill tobaksodling.

Enligt drugnews.nu:

Samtidigt som rökning bekämpas inom EU:s folkhälsopolitik, har stöd utbetalats till EU:s tobaksodlare alltsedan år 1970. Årsbudgeten för odlingsstöden uppgår till cirka 9,3 miljarder kronor och utgör ca 75 procent av tobaksodlarnas intäkter.

Det blir inte direkt konkurrensneutralt om svenskflaggade färjor får sälja snus men inte finskflaggade.

Rimligen borde allt stöd till tobaksodling tas bort och snus jämställas med tobak eller förbjudas i hela EU.

Oroväckande att

Med fler utflaggningar och det kan handla om uppemot tio fartyg hotas den kommunala servicen ordentligt.

och att snusförsäljningen skulle vara orsak till utflaggningen.

Träffar: 5

Kategori: hälsa, handel
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>