Inlägg den 07 februari 2008

tor
7
feb
2008
torsdag, 07 februari, 2008 | Skriven av:

Borgarna pratar klimat men det blir inte mycket mer. På dagens kommunstyrelse så var detaljplanen för Välten som jag tidigare skrivit om uppe för behandling. Då blev det som det brukar bli. Mycket snack och lite verkstad.

Argument som om vi inte bygger ut våra externa köpcentra så tar de andra köpcentra över. På samma sätt resonerar de andra. Vilket gör att alla bygger ut och alla dessa köpcentra byggs för biltrafik.

Så är det ofta. “Det spelar ingen roll om de andra inte gör något.”
Resonerar alla så blir inget gjort.

I övrigt så blev inte kommunstyrelsen någon höjdare. Borgarna som är i majoritet är inte speciellt förberedda. De kommer med yrkanden som inte är helt genomtänkta på sittande möte. De har inte ens kopierat upp det till alla så att man själv kan läsa deras “nya” förslag. Ett ärende handlade om kommunens styrdokument. Utskicket bestod av några sidor och på sittande möte delades det ut ett tjockt dokument. Det verkade som om de själva inte hade läst igenom detta. Det blev en diskussion om en massa oklarheter och följden blev att ärendet återremitterades. I ett annat ärende blev det diskussion om man skulle bordlägga eller återremittera. Allmänt rörigt blev det vilket gör att det tog väldigt lång tid.

tor
7
feb
2008
torsdag, 07 februari, 2008 | Skriven av:

I dag hade vi besök av miljöpartister från Västra Götalands regionen. Det pågår nu väldigt många diskussioner om s.k. “Vårdvalsreformer”.

Halland och Stockholm har redan infört varsitt system. I Skåne har diskussionerna tagit fart på allvar. Skåne kommer att ha sitt system. I Västra Götaland har man inte kommit lika långt.

Det är stimulernade att träffa politiker från andra regioner. Det finns mycket som vi kan lära av varandra. Sammanslagningen till en region i Skåne har blivit mer accepterad än den i Västra Götaland. I Skåne hade vi en geografisk samhörighet som inte fanns i Västra Götaland.

Snart är det kommunstyrelse. Känner mig lite seg. Lyssnar på Studie Ett i P1. Just nu diskuterar man sjukvård till papperslösa flyktingar. Vårt (mp)-regionråd Anders Åkesson ska vara med.

Sverige är sämst i klassen hur vi behandlar våra papperslösa flyktingar. Det är verkligen pinsamt. Det verkar inte som om regeringen vill göra något åt det hela.

De verkar vara nöjda med att erbjuda akutsjukvård. Vilket på sikt blir mycket dyrare än att ge vård innan det blir stora problem.

Det är en självklarhet att alla ska få sjukvård i Sverige oavsett om de är medborgare, asylsökande eller papperslös flykting.
Skam vorde det annars!

tor
7
feb
2008
torsdag, 07 februari, 2008 | Skriven av:


På lördag kommer vi att ha “Fika med Anders Ebbsson”. Anders sitter i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, kommunfullmäktige och är 2:e cvice ordförande i Barn och skolnämnd Lund stad.

Vi håller till på Miljöpartiets lokaler på Lilla Fiskaregatan 10 mellan kl. 11 och 13.

Förra veckan var Ulf Holm, vår riksdagsledamot gäst.

Skolfrågan är extra aktuell just nu i Lund eftersom den borgerliga majoriteten har inför “Direkt skolpeng” och samtidigt med detta minskat de totala resurserna till bl.a. skolan. Genom direkt skolpeng har pengarna även fördelats om mellan våra två barn och skolnämnder.

Det ser ut som om borgarna fortsätter besparingarna för 2009. Budgetramsdiskussioenrna har precis startat.

tor
7
feb
2008
torsdag, 07 februari, 2008 | Skriven av:

Det verkar som om allt är klart och det först då skolministern bjuder in oppositionen till diskussioner om betygen.
Det är en konstig strategi om man vill ha ett förslag med ett brett politiskt stöd.

Det är “väldigt” revolutionerande förslag istället för fyra steg så blir det sex steg. Innan ig,g, vg och mvg så var det sifferbetyg 1-5 dessförinnan var det bokstavsbetyg med plus och minus.

Att införa fler steg innebär inte automatiskt att det blir rättvisare betyg. Det blir fler gränsdragningar. Meningen med skolan är inte själva betygen utan lärandet i sig själv.

Det är alldeles för stort fokus på själva betygen. Betyg fungerar bäst för de som har höga betyg men alla kan inte ha högsta betyg.

Skolans viktigaste uppgift måste vara att stödja elever i sin jakt på vad de vill göra med sitt liv. Skolan skall inte bara vara teoretisk. Teoretiska kunskaper är inte bättre än praktiska kunskaper. Båda behövs.

Hög motivation ger bättre inlärning. I stället för betyg borde det vara mer uttagningsprov som är olika beroende på vilken utbildning det gäller.

Nu är det så att Ju populärare en utbildning är desto högre betyg krävs för att bli antagen till densamma. Det är inte självklart att det är de som har högsta betyg i alla teoretiska ämnen som är bäst lämpad för de populäraste utbildningarna.

Lärandet är inte slut när man slutar skolan det är då det verkliga lärandet startar.

Ett annat problem är att skolan är koncentrerad till den första delen av livet. Hur många vet vad de vill syssla med resten av sitt liv utan att pröva på olika saker? Mer praktik så att det blir en bättre koppling mellan skola och yrkesliv.

Måste allt rangordnas?
Varför ska vinnaren ta allt?

Det behövs mer samarbete och mindre konkurrens. Vi behöver varandra för att samhället ska fungera bra.