Inlägg den 27 februari 2008

ons
27
feb
2008
onsdag, 27 februari, 2008 | Skriven av:

Greenpeace skriver att

Regeringen urholkar Klimatberedningens förslag

efter att de tagit del av regeringens krav inför miljöministermötet den 3 mars.

Man förundras allt mer varför regeringen tillsatte klimatberedningen. Trots att beredningen kunde komma överens över blockgränser så förkastas många av deras förslag.

Nu krävs det mer än bara snack!

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar
ons
27
feb
2008
onsdag, 27 februari, 2008 | Skriven av:

Maria Wetterstrand, miljöpartiet ena språkrör har i en ledare i miljöpartiets medlemstidning skrivit om EU och utträdeskrav.

Maria skriver

“Låt mig gå rakt på sak: Jag tror inte på utträdeskravet längre. Och jag tror inte att det vore bra ifall EU upplöstes, vilket vi enligt vårt partiprogram vill.”

EU har varit och kommer att vara en stor fråga inom miljöpartiet ett tag till. Den viktigaste frågan just nu är inte om miljöpartiet ska ta bort utträdes krav eller inte. Frågan om utträde är ganska så fiktiv. Att driva frågan just nu är meningslöst. Om vi börjar debattera om utträde eller ej kommer vi att tappa fokus på EU-politiken.
Den viktigaste frågan är vad gör vi med EU nu?
Vilka frågor ska vi driva?
Hur gör vi EU grönare?

Jag skulle helst se att vi inte var med i EU men nu är vi med och då måste vi utgå ifrån den verkligheten. Vi kommer inte att kunna påverka mer om vi pratar utträde.
Vi ska inte vara mer kritiska till EU än vad vi är till övrig politik som förs av de andra partierna. Vi måste prata sakpolitik.

Det kommer att vara val till EU-parlamentet 2009, ett år innan ordinarie val. Ska vi få några som röstar på oss i EU-valet måste vi vara tydliga med vad miljöpartiet vill göra med EU. Det räcker inte att vara EU-kritisk och prata om utträde.

Kategori: demokrati, EU  | Skriv en kommentar
ons
27
feb
2008
onsdag, 27 februari, 2008 | Skriven av:

Det blev en del rubriker om miljöpartiet och vindkraft efter senaste byggnadsnämnd. På agendan fanns ett bygglovsärende för att bygga tre vindkraftverk.

Miljöpartiet är positiva till vindkraft i kommunen och även till vindkraft i detta område.
Miljöpartiet kunde dock inte ställa sig bakom den bygglovsansökan som låg på byggnadsnämndens bord.

I nämnda ansökan fanns frågetecken kring placeringen av vindkraftverken. Även om vi är positiva till vindkraft kan vi inte säga oreflekterat ja i alla lägen. Att lyssna till intillboendes olika skäl för protester anser vi ingår i en politikers uppdrag. I den här ansökan ligger vindkraftverken kant i kant med grannens tomtgräns. Någon representant för företaget som ansökte om bygglov fanns inte på plats vid byggnadsnämndens studiebesök på torsdagen, därför kunde ingen förklaring ges till varför verken måste placeras så nära tomtgräns.

Att bygga in onödiga konflikter gynnar inte vindkraftsutbyggnaden på sikt. I ansökan saknades även en beskrivning hur vägar skall dras fram till transformatorstationerna och stolparna. Av dessa anledningar avslog vi ansökan. Företaget är välkomna med en ny ansökan för vindkraftverk inom detta område.

För att få ett ja till ansökan krävs även att något borgerligt parti inte röstar för avslag. Med en ansökan där större hänsyn tas till andra tomtägare och där vägar finns inritade ser vi en större möjlighet för detta.

Miljöpartiet vill ha en kraftig utbyggnad av vindkraft som en del i en långsiktigt hållbar energiproduktion. Det innebär dock inte att vi oreserverat kan vara positiva till alla lägen för vindkraftverk.