Inlägg den 11 februari 2008

mån
11
feb
2008
måndag, 11 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS:s rubrik “Kycklingar far illa av att växa för snabbt”. Detta har man kunnat läsa under många år.

Det är brittiska forskare som visat att 27.6% av fåglarna hade dålig röresleförmåga och 3.3% var närmast oförmögna att röra sig. Forskningsledaren konstaterar:

“– Kycklingarnas benhälsa beror framför allt på deras tillväxt, säger han.”

Det är skrämmande att läsa om en SLU-forskares uttalande:

“Broilerkycklingarna når slaktvikt vid 30-35 dagar.
– Vi vet inte hur mycket de lider men definitivt finns det de inom gruppen som har ont och far illa, säger Charlotte Berg. Ett förbud är ändå inte aktuellt och vore heller inte konstruktivt eftersom Sverige är pådrivande när det bland annat gäller kycklingarnas benhälsa.”

“– Att införa bestämmelser om en långsammare tillväxt hos kycklingarna för att skona benen, är heller inte aktuellt, enligt Charlotte Berg. Motiveringen är att varje extra dag kostar pengar för uppfödaren.
– Konsumenten vill ha billig kyckling och jag tror de flesta är medvetna om att kycklingen kan ha haft ont.”

Alltså, pengar är viktigare än djurens lidande!
Skrämmande!

SLUTSATS: GO VEGAN!

mån
11
feb
2008
måndag, 11 februari, 2008 | Skriven av:

Så var det åter måndag. Dagen började med en cykeltur till Lunds Brandstation där direktionen för Räddningstjänsten Syd normalt har sina möten.

Dagens direktion hade mest informationspunkter.
Det blev lite av varje. Bland annat så fick vi en kort rapport om en psykosocial arbetsmiljöenkät. Vi fick inga detaljer men den visade att det fanns/finns ett problem.
Enkäten bestod av frågor i 7 frågeområden. Frågeområdena var “Delaktighet och inflytande”, “Information”, “Uppskattning/Återkoppling”, Stämning och samrabetet”, “Ledarskap”, “Mål och planer” och “Utvecklingsmöjligheter”.
Man fick ge sin bedömning i en skala mellan 1 och 10. Dels i hur man tycket det var och dels i hur man tyckte det borde vara (gott nog) vara.
Ingen kategori kom upp i 10 när det gällde hur man tyckte att det borde vara. Max var 7.5.
Dock var värdet för hur man tyckte att det var minst 2 enheter lägre än vad man ville att det skulle vara. Största glappet var inom “Ledarskap” och “Mål och planer”.
Detta är givetvis något som måste följas upp.
Tyvärr är min erfarenhet att alla förändringsprocesser följer samma mönster och att “förankringsprocessen” alltid underdimensioneras.

Vi fick också det senaste när det gäller bokslut för 2007. Minuset som fanns tidigare har nu vänts till ett plus. Dels beroende på extra intäkter och att alla tjänster inte har varit besatta. Som vanligt var redovisningen i kronor och ören och inte så mycket i “vad som uppnåtts”. Tyvärr brukar det alltid vara så, kronor och ören styr.

Vi fick även information om “RAdioKommunikation för Effektiv Ledning” dvs RAKEL. Detta system är tänkt att koppla samman alla “blåljus”myndigheter. Själva bassystemet med sändare m.m. står staten. Användarna köper sedan utrsutning plus licenser. Licensavgifterna går till staten. Det har och är väl fortfarande en del tekniska problem. Tanken är god.
Problemet är att mycket kommunikation sker nu via vanlig telefoni och mobiltelefoni. När det är någon TV-sänd gala eller melodifestival med “tittar”-omröstning så går tillgängligheten ner eftersom det är så många som ringer samtidigt.
Probelemt för Räddningstjäsnten Syd är licensavgifterna som varit väldigt dyra men som nu har minskat men som ändå innebär en stor driftskostnad.

Trist att det blir så här. En god tanke som inet förankras tillräckligt så att mängden användare blir så många att licensavgifterna kan bli rimligt höga. RAKEL kommer att införas frågan är bara när.

Vi fick också lite information om två viktiga ärenden, BUDGET 2009 och R Syds Handlingsprogram. Vi fick en muntlig redogörelse. Dessa två ärenden är viktiga eftersom dessa två sätter nivån på den räddningstjänst som förbundet kan leverera. Budgeten för 2008 har inte varit problemfri. Det har blivit mycket diskussion i Lund om deltidskårerna i byarna. Sista ordet är ännu inte sagt i denna diskussion. Grunden för handlingsprogrammet är det systematiska säkerhetsarbetet i kommunen med målet att färre olyckor ska inträffa. Detta dokument är viktigt för att kunna få en långsiktig plitisk styrning av verksamheten.

Kommunerna inom R Syd växer och trafiken på våra vägar ökar vilket bara det gör att räddningstjänsten får mer att göra. Räddningstjänstens uppdrag är mycket större än det man normalt ser. Man ser brandbilarna med blåljus och man ser räddningstjänstpersonal som klipper upp biltaken. Men man ser inte så mycket av det förebyggande arbetet. Att förebygga olyckor är den viktigaste uppgiften.

När det planeras för tillväxt tar man sällan med dessa kostnader som räddningstjänsten står för. Vilket givetvis blir ett problem för eller senare.

Tillväxt kostar!