Inlägg under kategori » vindkraft «

tor
9
apr
2009
torsdag, 09 april, 2009 | Skriven av:

med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi

maskros_25cmSkatteverkets uttalande om uttagsbeskattning på vindkraftkooperativ påverkar möjligheten att driva vindkraftkooperativ och därmed också de långsiktiga förutsättningarna för en storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige.

Vi anser att Skatteverket gör en felaktig tolkning av reglerna då andelspriset är ett affärsmässigt motiverat marknadspris med hänsyn tagen till att andelsägarna – till skillnad från andra elkonsumenter – även står för kapitalkostnaden för kraftverken.

Om uttagsbeskattning skulle bli aktuell så blir konsekvensen att landets vindkraftkooperativ inte kommer att kunna fortsätta växa. Det är också sannolikt att många medlemmar skulle välja att lämna kooperativen och att vissa kooperativ skulle upplösas.

Eftersom möjligheten för enskilda att bli delaktiga och dra ekonomisk nytta av vindkraften är en viktig faktor för att skapa folklig förankring och acceptans kring en vindkraftsutbyggnad, skulle en uttagsskatt påverka förutsättningarna för en kraftfull utbyggnad av vindkraften i Sverige negativt.

Det bör klargöras genom lagstiftning att uttagsbeskattning inte ska ske vid försäljning av el till medlemmar i vindkraftskooperativ.

Ett sätt att lösa frågan är att uttryckligen föreskriva att ett marknadsvärde för el som säljs till medlemmar i ett vindkraftskooperativ ska anses motsvara föreningens kostnad för att tillhandhålla elen. En bestämmelse med denna innebörd kan lämpligen placeras i 61 kap. 2 § IL där begreppet marknadsvärde definieras.

Ett alternativ är att i 22 kap 9 § IL undanta av medlemmar förbrukad el från vindkooperativ från uttagsbeskattning på motsvarande sätt som nu gäller för bränsle för uppvärmning av privatbostad på lantbruksenhet. Ett sådant undantag är motiverat som ett led i att främja en utbyggnad av den svenska vindkraften.

Det är angeläget att en tydlig politisk signal i frågan ges snarast möjligt, då den rådande osäkerheten gör det svårt att i nuläget utveckla verksamheten i vindkraftkooperativen och genomföra planerade investeringar i ny vindkraft.

Länk till motionen!

lör
7
feb
2009
lördag, 07 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Nya vindar ger döende bygd kraft att trotsa krisen”

En liten stad i västra Texas är isolerad från USA:s kris. Här reser arbetare vindkraftverk efter vindkraftverk. På slätterna runt staden produceras snart lika mycket vindel som i hela Danmark. Och enligt borgmästaren har boomen bara börjat.

Sweetwater. Inte många vet om det. Men andra världskriget avgjordes i den lilla byn Sweetwater i västra Texas.

vindkraft_1 Borgmästaren Greg Wortham kommer snart att berätta hur. Men först tar han fram tre kartor och visar upp platserna för de fem största vindkraftsprojekten i världen just nu: alla finns inom tjugo minuter med bil.

Medan USA hukar under finansmälta, arbetslöshet och osäljbara bostäder radar borgmästaren Greg Wortham upp argumenten för att flytta hit: stabila bostadspriser, nya hotell, höga löner och snart ska biografen öppna igen.
– Av våra 12 000 invånare är bara 150 arbetslösa. Men jag vet vilka de är: de röker marijuana och klarar aldrig drogtesterna. Men klarar du av att dyka upp på morgonen har du ett jobb här.

Självförtroendet är det inget fel på. Men så har allting gått väldigt bra på senaste tiden. För bara fem år sedan var Sweetwater mest känt för sin skallerormsfestival.
– Nu har vi blivit huvudstaden för vindkraft i USA.

Under femtio år var Sweetwater en av landets snabbast krympande kommuner, men de senaste åren har utvecklingen vänt 180 grader. Vestas, Siemens, BP, Eon och andra storföretag har vallfärdat hit för att öppna nya vindkraftsparker.

Verkligen kul att läsa om att detta händer i USA. Under 2008 gick USA om Tyskland och är nu det land i världen med mest vindkraft. Förra året ökade effekten med 50 procent, till 25,2 gigawatt. Flest turbiner har Texas, följt av Kalifornien.
Vindkraften i USA subventioneras med skatterabatter. Mycket intressant att detta kan vara möjligt i USA.
Dessutom kräver 27 stater att elbolagen producerar en andel (oftast mellan 10 och 20 procent) av sin el på ett miljövänligt sätt.

Sverige har cirka en gigawatt vindkraft, Danmark har 3,2. I hela världen finns nu 130 gigawatt installerad vindkraftseffekt. Det är tio gånger mer än för tio år sedan.

tor
5
feb
2009
torsdag, 05 februari, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Världsrekord i vindkraft i Hanöbukten”

Det nybildade bolaget Blekinge Offshore vill bygga världens i särklass största vindkraftspark till havs utanför Hanö i Östersjön. Går allt vägen blir det 500 stycken gigantiska vindkraftverk på en yta av 225 kvadratkilometer.

– Väldigt mycket talar för just den här platsen i Hanöbukten, säger Bengt Simmingsköld, vd för vindkraftsbolaget Eolus Vind som äger 60 procent i Blekinge Offshore.

Mycket infrastruktur finns redan på plats. Bengt Simmingsköld nämner den stora undervattenskabeln till Polen, den stor 400 kV-ledningen från Barsebäck och de stora oljeeldat reservkraftverket i Karlshamn.

– Det här blir inte bara världens största utan också världens bästa havsbaserade vindkraftsanläggning, säger han till Ny Teknik.

111404 Man börjar med 50 verk, fullföljs alla 500 verk så kommer det att ge en effekt på 2,5 GW och en årsproduktion på 10 TWh. En stort elillskott.
Detta är en anledning till att vi inte behöver blåsa liv i gammal teknik som kärnkraft.

Totalkostnaden för 2 500 MW skulle alltså bli minst 25 miljarder kronor, kanske ända upp till 50 miljarder kronor.

Det kan jämföras med den nya 1 700 MW-reaktorn i finska kärnkraftverket Olkiluoto där kostnaderna nu är uppe i närmare 60 miljarder kronor.

Så VINDKRAFT är billigare än KÄRNKRAFT. Dessutom mycket miljövänligare och säkrare.

Så kära allians TÄNK OM!!

Läs mer : “KÄRNKRAFT I KLIMATKRISENS TIDEVARV

tis
7
okt
2008
tisdag, 07 oktober, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Hemtjänsten ska köra vinddrivna elbilar”

“I november levereras de första elbilarna till hemtjänsten i Borgholm och Mörbylånga kommuner. Elbilar laddade med vindkraft är för Kalmarregionen ett viktigt sätt att minska koldioxidutsläppen – för hemtjänsten innebär det också en ekonomisk besparing.

Hemtjänstpersonalen i kör i snitt 4750 mil per bil och år, vilket ger en drivmedelskostnad för vindkraftsel på cirka 10 000 kronor. Tillkommer 2500 kronor för leasing av batteriet. Jämfört med en bensinbil ger det en årlig drivmedelsbesparing per bil på 32 500 kronor (räknat på förbrukningen 0,7 liter milen och ett bensinpris på 13 kronor).

Samtidigt sparas mer än 5,7 ton koldioxid per bil om man räknar med nollutsläpp från vindel.

Räckvidden på 17 mil är tillräcklig och några laddställen behöver inte byggas eftersom hemtjänsten redan använder motorvärmare. Leverans av 100 procent vindel ordnas av kommunerna själva genom avtal med lokala elbolag som också har egna vindkraftverk.”

Nu är det ju inte bilarna direkt drivna av vinden men indirekt. Intresssant!

Bilen kommer från Norge. Detta borde någon av våra tidigare svenska biltillverkare ha satsat på.

Kanske kan det bli något även för Lund och Skåne.

tor
2
okt
2008
torsdag, 02 oktober, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Gör så här om du ska sätta upp ett vindkraftverk”

“Äntligen – nu kan han sälja sin vind Det tog Göran Gatenfjord ett år att ta sig igenom alla regler för att kunna sätta upp sitt vertikala vindkraftverk. – Vi har världens sämsta regelverk och vi får sämst betalt för elen. Ett vertikalt vindkraftverk är inte lika känsligt för starka vindar som ett vanligt propellerverk.

Göran Gatenfjord är civilingenjör och när han surnade till över de höga elpriserna började jakten på ett smart vindkraftverk. På nätet hittade han ett kinesiskt verk med lodräta vingar som han importerade. Men det tog ett år innan han fick ut någon el ur verket.

– Jag fick räkna om normerna och ta experter till hjälp. Regelverket är så ålderdomligt och krångligt att jag blev förbannad.

Tack vare sin bakgrund som civilingenjör och sin envishet kan Göran Gatenfjord sedan i juli i år förse sin villa med energi från sitt verk, som han har placerat ute på åkern, en bit från huset.”

Om vi ska ställa om samhället för att klara klimatproblemen måste det bli enklare och mer lönsamt att använda småskalig förnyelsebar energi. Man ska inte behöva vara civilingenjör eller byråkrat för att klara av “pappersarbetet”. Dessutom borde pappersarbetet vara enklare än själva genomförandet.

Det behövs också lagstiftning så att man kan få avsättning för sitt överskott, kanske en variant av det man har i Tyskland.

fre
8
aug
2008
fredag, 08 augusti, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Malmö vill bygga vindkraft mitt inne i stan”

“Västra Hamnen och Hyllie – två nya stadsdelar i Malmö – blir en experimentverkstad för den nya gröna energitrenden – vindkraft mitt i stan. Det prövas redan i England och nu vill Malmö bli först i Sverige.

Det är Boverket som nu beviljat Malmö stad bidrag till en utredning om vindkraftverk direkt på husen i Västra Hamnen där Malmös stolthet Turning Torso står och i stadsdelen Hyllie, där ett helt nytt bostadsområde och centrum planeras med det nya landmärket Point Hyllie – ett torn som är hälften så högt som Turning Torso.”

Malmö kommun är på hugget när det gäller förnyelsebar energi. Tidigare har man satsat på solenergi, speciellt solceller, nu verkar det bli vindkraft.

Även om solenergiprojekten hittills inte är ekonomiskt lönsamma så är det viktigt att man gör fullskaleförsök. Någon måste börja.

Samma med vindkraften. Det borde gå att använda vinden på annat sätt än de sedvanliga propellerverken.
Det har länge funnits prototyper med “vertikal” vindkraftsteknik.
Redan på 30-talet tog en fransman patent på en konstruktion kallad, Darrieus rotor. Det finns säkert tidigare exempel.

Viktigt att minimera störningar t.ex. i form av buller men det borde gå.

När ska vi i Lund satsa på lite intressanta energiprojekt???

ons
6
aug
2008
onsdag, 06 augusti, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Rörande ceremoni när vindskepp döps”

“I helgen döptes världens första vinddrivna skepp som får kraft genom s k Flettner-rotorer. E-Ship 1 ska hon heta och i december ska hon börja frakta vindkraftverk åt turbinbyggaren Enercon.

Efter dop och sjösättning bogserades E-Ship 1 till utrustningkaj för att få ombord resterande utrustning innan det är dag för jungfrufärd i slutet av året.

E-Ship 1 är i princip att betrakta som motorseglare. I maskinrummet står två dieslar på 3500 kW effekt vardera. En konventionell lösning. Men på däck står fyra 25 meter höga rör och snurrar. Rören fungerar i stället för segel. Cylindrarna kalas Flettner-rotorer, och framdrivningen bygger på den s k Magnuseffekten, känd sedan 1800-talet.

Effekten uppstår när en cylinder roterar i en luftström. På ena sidan accelereras luften, på den andra bromsas den.
På den sida där luften strömmar snabbast uppstår undertryck, precis som på en flygplansvinge. Undertrycket utnyttjas för att driva fartyget framåt.

Flettner-rotorer är tio gånger så effektiva som vanliga segel med samma yta. På 1920-talet gjordes flera lyckade försök, men intresset för vinddrift var då i avtagande efter segelfartygsepoken.

E-Ship 1 kommer att kunna komma upp i en fart av 16 till 17 knop vid 7 knops vindhastighet (ungefär 3,5 meter per sekund). Bränslebesparingen är 30 – 40 procent.”

Undrar vilken hastighet fartyget kommer upp i med enbart vindkraft???

Det behövs verkligen lite ny teknik inom sjöfarten. Visserligen är tekniken inte helt ny men i ny tappning. Det nedre skeppet är frånn 1920-talet.

Det positiva med att frakta stora mängder på stora båtar förtas av att de oftast kör på det sämsta bränslet och saknar reningsutrustning.

ons
27
feb
2008
onsdag, 27 februari, 2008 | Skriven av:

Det blev en del rubriker om miljöpartiet och vindkraft efter senaste byggnadsnämnd. På agendan fanns ett bygglovsärende för att bygga tre vindkraftverk.

Miljöpartiet är positiva till vindkraft i kommunen och även till vindkraft i detta område.
Miljöpartiet kunde dock inte ställa sig bakom den bygglovsansökan som låg på byggnadsnämndens bord.

I nämnda ansökan fanns frågetecken kring placeringen av vindkraftverken. Även om vi är positiva till vindkraft kan vi inte säga oreflekterat ja i alla lägen. Att lyssna till intillboendes olika skäl för protester anser vi ingår i en politikers uppdrag. I den här ansökan ligger vindkraftverken kant i kant med grannens tomtgräns. Någon representant för företaget som ansökte om bygglov fanns inte på plats vid byggnadsnämndens studiebesök på torsdagen, därför kunde ingen förklaring ges till varför verken måste placeras så nära tomtgräns.

Att bygga in onödiga konflikter gynnar inte vindkraftsutbyggnaden på sikt. I ansökan saknades även en beskrivning hur vägar skall dras fram till transformatorstationerna och stolparna. Av dessa anledningar avslog vi ansökan. Företaget är välkomna med en ny ansökan för vindkraftverk inom detta område.

För att få ett ja till ansökan krävs även att något borgerligt parti inte röstar för avslag. Med en ansökan där större hänsyn tas till andra tomtägare och där vägar finns inritade ser vi en större möjlighet för detta.

Miljöpartiet vill ha en kraftig utbyggnad av vindkraft som en del i en långsiktigt hållbar energiproduktion. Det innebär dock inte att vi oreserverat kan vara positiva till alla lägen för vindkraftverk.