onsdag 27 februari 2008 | Skriven av:

Det blev en del rubriker om miljöpartiet och vindkraft efter senaste byggnadsnämnd. På agendan fanns ett bygglovsärende för att bygga tre vindkraftverk.

Miljöpartiet är positiva till vindkraft i kommunen och även till vindkraft i detta område.
Miljöpartiet kunde dock inte ställa sig bakom den bygglovsansökan som låg på byggnadsnämndens bord.

I nämnda ansökan fanns frågetecken kring placeringen av vindkraftverken. Även om vi är positiva till vindkraft kan vi inte säga oreflekterat ja i alla lägen. Att lyssna till intillboendes olika skäl för protester anser vi ingår i en politikers uppdrag. I den här ansökan ligger vindkraftverken kant i kant med grannens tomtgräns. Någon representant för företaget som ansökte om bygglov fanns inte på plats vid byggnadsnämndens studiebesök på torsdagen, därför kunde ingen förklaring ges till varför verken måste placeras så nära tomtgräns.

Att bygga in onödiga konflikter gynnar inte vindkraftsutbyggnaden på sikt. I ansökan saknades även en beskrivning hur vägar skall dras fram till transformatorstationerna och stolparna. Av dessa anledningar avslog vi ansökan. Företaget är välkomna med en ny ansökan för vindkraftverk inom detta område.

För att få ett ja till ansökan krävs även att något borgerligt parti inte röstar för avslag. Med en ansökan där större hänsyn tas till andra tomtägare och där vägar finns inritade ser vi en större möjlighet för detta.

Miljöpartiet vill ha en kraftig utbyggnad av vindkraft som en del i en långsiktigt hållbar energiproduktion. Det innebär dock inte att vi oreserverat kan vara positiva till alla lägen för vindkraftverk.

Kategori: energi, klimat, vindkraft
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>