torsdag 27 mars 2008 | Skriven av:

Vi har nu hunnit ända till ärende 8 så det är bara 11 ärenden kvar. Senaste ärendet var direktiv till revideringen av översiktsplanen. Här hade man en möjlighet att göra något för att minska klimatbelastningen men inte. Visserligen pratades det en hel del om miljö och lite klimat men det blev bara ord.
Inte ens (v) höll emot utan la sig. Det var endast miljöpartiet och demokratisk vänster som försökte få in en skärpning av direktiven så att Lund bättre kan möta de klimathot som de flesta är överens om finns.

I styrgruppen har miljöpartiet jobbat för att förbättra direktiven. Några saker har vi lyckats med t.ex. ”85-%-målet för koldioxid skall vara en utgångspunkt för arbetet och att det ekologiska perspektivet på hållbar utveckling har en särställning såsom tvingande ramverk bland de tre – som alla är viktiga!”

Det vi inte fick gehör för var:

”*ÖPL skall skapa fysiska möjligheter för både minskad nettoinpendling, minskade bostadsköer, god sysselsättning och god kommunal ekonomi, samtidigt som de ekologiska målen måste uppnås. Det måste klarläggas vilken tillväxttakt som bäst kan lösa denna svåra ekvation. Hittillsvarande höga takt som kan beskrivas med ”Gasen i botten, blicken i backspegeln” har inte lyckats.

*ÖPL skall behandla hushållning med mark mm och är inte främst ett bostads- och industriprogram. Övergripande mål måste därför formuleras allsidigt. Planberedskap måste finnas inte bara för bostäder och verksamheter utan också för jordbruksmark, naturområden, vatten, tyst miljö, ren luft och låg energiförbrukning – särskilt om den ekologiska aspekten har en särställning!

*ÖPL skall möjliggöra kontinuerliga minskningar av energiförbrukning och utsläpp efter en tydlig plan med delmål för såväl transportsektorn i kommunen som för energisnålt byggande. Klimatkrisen är en energikris som inte kan lösas bara med ny teknik. Högvärdig jordbruksmark måste säkras för framtiden med tanke på den globala försörjningskrisen.”

Så än en gång fick vi se att ord går före handling!

Kategori: klimat, miljö
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>