Inlägg under kategori » kemikalier «

lör
27
nov
2010
lördag, 27 november, 2010 | Skriven av:

Är i Västerås och övernattade på gamla SAS hotellet. Nu heter det First Hotel. Fick ett rum på 8.e våningen med utsikt över en massa snöbelagda tak.

Det är lite ovant att bo så högt. Känns inte helt rätt att vara så högt över marken. Tiden i Räddningstjänsten Syd har ökat mitt säkerhetsmedvetande. Är man 8 våningar upp krävs en extra koll, det är ju inte bara att öppna fönstret och hoppa ut. Fönstret gick inte ens att öppna vilket omöjliggjorde att andas “frisk nattluft”. Hur frisk luften nu är i Västerås.

Förmiddagen ägnades åt språkrörstal och en paneldebatt. En paneldebatt som handlade om valet 2010 och hur gör vi nu när vi har ökat våra röstetal i samtliga val. Vi ökade i med 6 mandat i riksdagen, från 19 till 25.
I Landstingsvalet ökade vi från 68 mandat till 103 och i kommunvalet ökade från 436 till 686 mandat.
Miljöpartiet har tagit på sig ansvaret att vara med och styra i 97 kommuner. Av Sveriges 18 landsting och 2 regioner ingår nu Miljöpartiet i styrande koalitioner i 16 stycken, det vill säga 80 procent, samt styret av Gotland som är kommun med eget sjukvårdsstyre.

Efter en god veganlunch för alla är det nu dags för seminariepass. Det första som jag tänker vara med på har titeln “Gifter och kemikalier i vår vardag”.

Stefan Jarls film Underkastelsen öppnade ögonen för en bred allmänhet kring kemikaliesamhällets alla risker. Det här seminariet tar upp hur ni kan jobba lokalt och regionalt med att minska kemkaliebelastningen i samhället. Medverkande: Anders Finnson, Svenskt vatten, Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap på universitetet i Karlstad, Åsa Romson, riksdagens miljöutskott och Charles Berkow, miljöpolitisk sekreterare Miljöpartiets riksdagskansli.

Ingen diskussion om att vi lever i ett kemikaliesamhälle. Problemet är inte bara kemikalier som i hög dos dödar utan mängden kemikalier som påverkar oss även i låga doser.
Det är heller inte bara det som vi stoppar i munnen som är ett problem utan även det som kommer i kontakt med vår hud. Huden som inte är ett skyddslager utan ett membran där många kemikalier kan tränga igenom. Hudvårdsprodukter är ett jätteproblem speciellt de som används på barn.
Rimligen borde försiktighetsprincipen användas betydligt oftare.

Det finns redan stor kunskap om problematiken men den kommer inte alltid fram. Det tog 50 år från det att rönen kom fram som visade att användandet av tobak dödade tills det kom lagstiftning för att göra något åt detta problem.
En professor som tidigt visade att tobakrökning orsakade cancer fick 1500 dollar om dagen för att vara expertvittne för Monsanto för att bl a hävda att “Agent Orange“, som användes av USA i Vietnamkriget, inte orsakade cancer.

Det finns alldeles för många ekonomiska intressen som motverkar arbetet med att klara miljömålen.

Miljöpartiet har lämnat in en partimotion “Ansvarsfull kemikalieanvändning

Det behövs ett systemskifte inom kemikaliepolitiken. En kemikaliepolitik med ansvar kräver att vi ställer krav på granskning innan kemiska ämnen sprids på marknaden. Vi måste ta hänsyn till konsekvenser av ämnena, ensamma såväl som i kombination, på ekosystemet och människors hälsa. Och vi måste kontrollera ämnen i varor, inte bara i produktionen och miljön. Ställer Sverige och EU krav på varor, får det också positiva effekter för fattiga människor som utsätts för miljö- och hälsoskadliga ämnen i sina arbeten och sin miljö i andra delar av världen.