Inlägg under kategori » pensionärer «

fre
23
okt
2009
fredag, 23 oktober, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Pensionärer rasar mot Folksam”

Flera hundra rasande pensionärer samlades på Triangeln på fredagen. “Folksam stjäl våra begravningspengar”, sa Hanna Steimer, en av dem som får sin grupplivsförsäkring halverad.

Folksams grupplivförsäkring för pensionärer går inte längre ihop. När antalet som tecknar en ny försäkring blir färre än de som faller ifrån, har Folksam beslutat att sänka ersättningen från och med 2011. De som är 70 år och äldre får bara ut hälften av de tidigare utlovade pengarna.

De flesta som tecknat försäkringen har gjort det för att den ska täcka begravningskostnader.

Det verkar som att Folksam inte vill ha några pensionärer som kunder. Att sänka ersättningsbeloppet känns väldigt tveksamt. Speciellt för de som betalat under lång tid för att kunna få beloppet som Folksam lovade.
Folksam säger att problemet är att de inte kan locka nya pensionärer att betala premien och inte blir det fler nu när man sänker ersättningsbeloppet.
Eller?

lör
14
feb
2009
lördag, 14 februari, 2009 | Skriven av:

maskros_25cm I dag bildades regionorganisationen Gröna Seniorer Skåne. Gröna Seniorer är miljöpartiets seniorförening. De vänder sig till mp-medlemmar som fyllt 55 år.

Medlemsavgiften är 120 kronor/år.

Gröna Seniorer skall arbeta på två spår. Ett spår är att driva för seniorer aktuella frågor direkt mot de beslutande församlingarna. Det andra spåret är att visa att Miljöpartiets värderingar (solidaritet, hållbarhet och långsiktighet) stämmer väl överens med de värderingar som gruppen seniorer försöker leva efter.

Behövs det verkligen ett Gröna Seniorer?
Det hade varit bra om man kunnat svara NEJ på den frågan. Men det är nog så att för att sätta fokus på frågor som rör 55+ så behövs det någon påtryckargrupp. Grunden för Gröna Seniorer är som med Grön Ungdom att de inte ska ha en egen politik. Allt ska utgår ifrån miljöpartiets politik.

Gröna Seniorer ska återkoppla om hur situationen är för de som är 55+. Bara för att man är 55+ kan man ändå vara ung i tanken.

Både Seniorer och Ungdomar tjänar på en långsiktigt hållbar politik.

Gröna Seniorer bildar regionorganisation i Skåne och uttalar sig mot en placering av ESS i Lund.

Vid ett konstituerande möte i Lund under lördag e.m. bildades regionorganisationen Gröna Seniorer Skåne.

En styrelse bestående av följande sju personer valdes: Kjell Johansson, Helsingborg, Elsa Christersson, Kristianstad, Bengt Johansson, Malmö, Anna Maria Myszka Gustavsson, Helsingborg, Bo Adamsson, Malmö, Ebbe Persson, Kävlinge och Ann-Mari de Léon, Skurup.

Mötet valde Kjell Johansson till ordförande och Bengt Johansson till kassör.

Föreningen skall arbeta på två spår. Ett spår är att driva för seniorer aktuella frågor direkt mot samhällets beslutande organ. Det andra spåret är att visa att Miljöpartiets värderingar (solidaritet, hållbarhet och långsiktighet) stämmer väl överens med de värderingar som gruppen gröna seniorer försöker leva efter.

Mötet beslöt att uttala sig mot en placering av ESS i Lund. Oavsett vilken tungmetall som kommer att användas i målstationen så kommer den att bli radioaktiv under mycket lång tid. Om man kommer att använda kvicksilver så finns dessutom problemet med en metall som är mycket problematisk ur miljösynpunkt.

Anläggningen planeras ta i anspråk drygt två kvadratkilometer högklassig jordbruksmark.
Liknande anläggningar som planeras i andra delar av världen har stora säkerhetsavstånd till tättbebyggda områden. Sammantaget, ansåg mötet, måste en placering av ESS i Lunds tätort anses som fullständigt oacceptabel.