Inlägg den 27 februari 2009

fre
27
feb
2009
fredag, 27 februari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : ”Toalettbesök på Ryanair kan kosta”

Snart kan det löna sig att hålla sig under flygresan. Irländska Ryanair, Europas största lågprisflyg, kan komma att ta betalt från passagerare som behöver gå på toaletten under flygning. Det meddelade företagets vd Michael O’Leary på fredagen.
– En sak som vi har tittat på tidigare, och som vi undersöker nu igen, är att kanske montera myntinkast på toalettdörrarna, sade O’Leary till BBC.
Ryanairs vd tror inte att det kommer att besvära flygresenärerna om de får betala drygt ett pund (cirka 13 kronor) för att gå och kissa. Detta trots att många i dag inte har kontanter på sig.

Snart är priset på en flygresa med Ryanair 0 kr + diverse skatter, start- och landningsavgifter, bränsleskatt, bagageavgift, toaavgift …

Man kan undra om dryckesförsäljningen kommer att minska? Följden av försäljningen leder till behov att besöka en toalett.

Kanske har Ryanair tänkt sig ett högre pris för att lätta på trycket. För nöden har ingen lag heter det ju. Något alternativ har man ju inte när man väl är uppe i luften.

Antingen är det genialt eller så kommer städkostnaden att öka för att hålla undan alla som försökte hålla sig men inte riktigt lyckades. Så visst kan det bli många bäckar små.

fre
27
feb
2009
fredag, 27 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : ”Energiöverläggningar havererade”

Efter sammanlagt fem möten mellan regeringen och oppositionen om energipolitiken meddelas att diskussionerna har havererat. Maud Olofsson (C) meddelar att det inte är ”meningsfullt” att fortsätta diskussionerna.

Regeringen fortsätter nu att arbeta utifrån den överenskommelse som de borgerliga partierna redan har gjort.

Det är ju inte så konstigt att det inte blev något av dessa förhandlingar. Alliansen bestämde innan överläggningarna att de vill slopa förbudet att bygga nya kärnkraftverk.

Alliansens beslut sänder signaler som gör att denna omställning till förnyelsebara energikällor stoppas upp. Det behövs en omställning till mer klimatvänligare energi.

Viktiga knäckfrågor gäller: naturgasen, kärnkraften, elmarknaden och elpriserna, Vattenfall, elcertifikaten och det svenska klimatmålet.

S, V och MP vänder sig emot att infrastruktur för naturgas, enligt regeringens överenskommelse, kan utvecklas på kommersiella villkor. Resultatet kan bli att den ryska gasledningen genom Östersjön kan få en grenledning till Sverige om den motiveras kommersiellt, befarar de.

Oppositionen pekar på att det kommer att finnas ett betydande elöverskott under kommande 30 år.

Därmed saknas sakliga skäl för regeringens brådska att öppna för nya kärnkraftsreaktorer, konstaterar de tre partierna och hänvisar till att regeringens företrädare gjort bedömningen att några nya ställningstaganden inte behöver göras förrän 2015. Varför är det så angeläget att ändra kärntekniklagen, undrar de.

De tre pekar också på den prishöjande effekt som en forcerad integrering av den nordiska och den europeiska elmarknaden får. S,V och MP vill i första hand fokusera på investeringar som får den nordiska elmarknaden att fungera.

Den tycker också att ambitionen för de gröna elcertifikaten liksom för det svenska klimatmålet är för låga. Ett annat krav är en överenskommelse om att Vattenfall ska kvarstå i statlig ägo.

fre
27
feb
2009
fredag, 27 februari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : ”Volvos ledning kan få högre lön”

Volvokoncernens ersättningskommitté vill höja taket för koncernledningens rörliga lön och för det aktieprogram som de också omfattas av.
Kommittén föreslår att årsstämman beslutar om en takhöjning för cirka 250 ledande befattningshavare från 50 till 60 procent av den fasta lönen i år, enligt ett pressmeddelande. Höjningen omfattar inte koncernchefen som i dag har en rörlig lön som kan uppgå till maximalt 65 procent.

Den rörliga delen är kopplad till rörelseresultat och kassaflöde under enskilda månader och kvartal. Uppfylls inte de mål som satts upp utgår ingen rörlig lön.

Jag har svårt att se hur man motivera att man ska höja nivåerna när det går så dåligt för Volvo. Varför är det bara 250 ledande befattningshavare som får denna ökade bonus?

Eftersom man höjer chefernas ersättningar och avskedar arbetarna så kan det bara tolkas som att det är arbetarnas fel att det går dåligt. Frågan är ändå varför belönas cheferna?
Om de inte har något med det dåliga resultatet att göra så undra man varför de är chefer och vad de gör?

Det är otroligt dålig timing. Cheferna borde sänka sina höga löner och ersättningar så att man kan rädda jobben för flera.

Men det är väl lättare att ropa efter staten som man annars inte har så gott öga till. Men när staten betalar så är staten välkommen.