Inlägg den 12 februari 2009

tor
12
feb
2009
torsdag, 12 februari, 2009 | Skriven av:

De rödgröna partiernas gemensamma utgångspunkter inför energisamtalen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är gemensamt beredda att diskutera hur Sverige ska kunna nå en blocköverskridande uppgörelse om energipolitiken. Det upprepar partierna inför energisamtalen med Maud Olofsson senare i dag. Hur energipolitiken utformas får stor betydelse för jobben, elpriserna, ekonomin samt för klimat och miljö.

Partierna vill ha en snabb utbyggnad av den förnybara energin – inte en dyr och långsam utbyggnad av kärnkraften. De rödgröna vill att Sverige går längre än EU:s minimikrav.

De viktiga utgångspunkterna inför samtalen är:

1. Det måste finnas en målsättning att Sverige ska ha ett överskott av el. Elförsörjningen till den elintensiva industrin måste tryggas med konkurrenskraftiga priser.

2. Det finns ett behov av en större utbyggnad av förnybar energi och kraftigare satsningar på energieffektivisering i Sverige än regeringen föreslagit.

3. Inget beslut tas nu om att öppna upp för att bygga nya kärnkraftreaktorer. Kärnkraften ska successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd.

Det finns också en lång rad frågor till regeringen om otydligheter i deras överenskommelse. Ska förhandlingarna genomföras behövs svar på dessa frågor.