Inlägg den 19 februari 2009

tor
19
feb
2009
torsdag, 19 februari, 2009 | Skriven av:

Alliansen arbetslinje slår helt fel. Socialförsäkringsminister pratar om att utanförskapet har minskat och pratade mycket om hur det var innan alliansen tog över. Det var inte perfekt innan och (s)-styrd regering minskade ersättningsnivåer men det går inte att jämföra med det som alliansen har genomfört.

Jag vet inte hur hon definierar utanförskap. Visst kunde det vara problem med att man inte fick möjlighet till rehabilitering utan istället fick en sjukpension. Fördelen med sjukpensionen var ändå att det skapade en trygghet man visste vad man fick. Nu är det människor som har kronisk sjukdom som tvingas söka jobb som inte finns.
Försäkringskassan har till och med föreslagit att man kan ligga och jobba om man inte kan sitta eller stå pga smärta.

Visst det fanns folk som fuskade och det finns fortfarande folks om fuskar och det känner alliansregeringen till eftersom de har och har haft statsråd som fuskat. Det är kanske den känslan som styr dvs man känner andra som man känner sig själv.

I alla fall gör socialförsäkringsminister ett stort nummer av att alliansen har räddat massor från ett utanförskap. Att inte få sin sjukersättning utan natt få ett jobb och utan att få a-kassa och tvingas leva på socialbidrag. Skapar inte detta ett utanförskap. Socialförsäkringsminister pratar som om alliansen satsade mer pengar på att hjälpa de sjuka och utsatta men det är inte sant. Man har skurit ner ersättningsnivåerna och minskad tidsperioden som man kan får ersättningen.

Man har dessutom skapat nya sjukskrivna som arbetar på Försäkringskassan. Man har ändrat om organisationen och lagt till nya arbetsuppgifter och dessutom skurit ner anslagen totalt.

Genom nya reformer har man satt press på inte bara de sjuka utan även på handläggarna på Försäkringskassan. Alliansen älskar att slå ner på att det offentliga har så mycket administration men de har själva skapat en stor mängd administration i form av övervakning som t.ex. vård av sjukt barn. Föräldrar ska fylla i papper så även förskolan.

Att man tvingar svårt sjuka söka jobb som inte finns och om de fanns aldrig skulle få är helt omänsklig. Man jagar folk med svår cancer precis som det inte vore nog med att ha cancern. Utan man ska också behöva oroa sig hur man ska betala sina räkningar.

Frågan är hur mycket jagandet av fuskare har inbringat och hur mycket systemändringen har kostat de drabbade.

Genom överbelastningen på Försäkringskassan har många till och med fått lämna sina hus. Detta p g a att Försäkringskassan inte har betalat ut rättmätig ersättning i tid. Dessutom anser man inte det som självklart att de drabbade ska åtminstone få ränta på pengarna och att de som blivit svartlistade pga av obetalda skuler ska få hjälp att rentvås av staten.

Socialförsäkringsminister tycks inte tro att alliansen politik har skapat några problem. Hon lägger över problemen på Försäkringskassan. Hon erkänner inte att de nya reglerna som Försäkringskassan genomdriver är politiskt beslutade av alliansregeringen.

Under 2008 skickades Försäkringskassan ut brev till dödsjuka ang de nya reglerna:

Enligt de nya sjukskrivningsreglerna kan man få sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten under ett år. Därefter kan man under ytterligare ett och ett halvt år få sjukpenning med 75 procents ersättning. Men den som har behov av sjukskrivning därefter, alltså efter 2,5 år, måste vara så sjuk att “det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna”. 

Det är ju helt omänskligt att man kan uttrycka sig “det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna”. Tror man att människor inbillar sig att de är dödssjuka eller att det finns många som spelar dödssjuk bara för att få sjukersättning från staten?

Grundläggande måste vara att ett sjukförsäkringssystem är till för att ersätta drabbade individer och inte för hitta eventuella fuskare.