Inlägg den 26 februari 2009

tor
26
feb
2009
torsdag, 26 februari, 2009 | Skriven av:

Det som väntat ett bifall till alliansens förslag att öka neddragningarna.
Det kommer att bli ett tufft arbete nu för att försöka minimera skadorna.

Nu är det ärende nr 5 – Ansökan “Kulturarena at Lund punkt se“. Detta vill alliansen inte bifalla vilket är en följd av ärende 3. De erkände att pga av det ekonomisk läget prioriterar man inte denna verksamheten.

Så inte blir det samma verksamhet om alliansen skär ner på resurserna.

Alliansens politik slår hårdast mot de svaga i samhället.

Träffar: 7

tor
26
feb
2009
torsdag, 26 februari, 2009 | Skriven av:

Så var det åter dags för kommunfullmäktige. Mötet började med en information om det pågående arbetet med att revidera Översiktsplanen. Lund är en tillväxtmetropol som ger problem om man “växer på fel sätt”.
Fel sätt är att sluka den mest värdefulla jordbruksmarken vi har. Fel är det också att öka antalet transporter, speciellt om det sker på väg. Fel blir det också om vi inte satsar på ny teknik som är mer miljövänlig och långsiktigt hållbar.
Fel också om vi inte satsar på småföretagande och forskning.
Givetvis måste man ställa krav att alla satsningar ska vara långsiktigt hållbara. Vi ska inte skjuta över problemen på kommande kommande generationer.

Verksamhet när det gäller skola, vård- och omsorg och verksamhet som ska ta hand om de svaga i samhället. Bara för att det är lågkonjunktur innebär det inte att man behöver mindre omsorg …

Nu pågår debatten i ärende 3 – Justering av budget 2009 – omfördelning. Alliansen vill mitt i arbetet med att hantera tidigare neddragningar då vill man dra ner ännu mer. Man har inte klarat av tidigare besparingar och arbetet med budget 2010 har precis startat.

Budget är ett styrinstrument. Normalt är ett år väldigt kort tid för att justera ekonomin. Att då minska den tiden genom att justera budgeten minst två gånger per år.

Alliansen säger alltid att de satsar mer pengar varje år. Visst ökar anslagen i krontal men eftersom ökningen är mindre än kostnadsökningarna så blir det netto ett minus.
Hur detta kan vara en satsning förstår inte jag.

Följ kommunfullmäktige via webben!

Träffar: 11