Inlägg under kategori » humanism «

sön
13
sep
2009
söndag, 13 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver ”Medlemsflykten tvingar kyrkan att tänka om”

Sammanslagna församlingar? Stängda kyrkor? Entréavgift för turister i Domkyrkan? Nästa söndag, 20 september, är det kyrkoval – ett val som sker mot bakgrund av medlemsflykt och krympande intäkter.

Turister eller troende?
Svenska kyrkan i Lund har något speciellt: en katedral. En turistat traktion som drar en halv miljon besökare per år, ett omistligt kulturarv – men också en pengaslukare.

Om en vecka är det val. Egentligen är det fyra val:
Val till Kyrkomötet, val till Lunds stift, val till Lunds kyrkliga samfällighet och val till Församlingarna.

Föreningslivet har svårt att behålla sina medlemmar och att få nya. Detta gäller även svenska kyrkan. Sedan kyrkan skildes från staten år 2000 har knappt var tionde medlem i Lund försvunnit. Och med medlemmarna flyr intäkterna.

Lokaler eller själavård?
Fråga en kyrkopolitiker vad han vill spara på och svaret blir: lokaler. Idag går mellan 30 och 35 procent av kyrkans intäkter till att underhålla kyrkor, församlingshem och kontor.

Detta är ett stort problem. En del kyrkor tillhör kulturarvet men inte alla. Kyrkan är skild från staten och ska klara sig med sina tillgångar, som är stora, och medlemsavgifter.

Föryngring?
Medelåldern bland de förtroendevalda i kyrkan är i stort sett identisk med pensionsåldern.

Detta är ett annat problem som inte bara drabbar kyrkan. Själv är jag inte medlem i svenska kyrkan, inte i någon annan kyrka heller, så jag kommer inte att rösta. Det är dock viktigt att medlemmarna tar del av den information som finns om valet och vilka listor som finns.

Miljöpartiet ställer inte upp i valet men däremot finns det ett antal miljöpartister som gör det under beteckningen ”Miljöpartister i Svenska Kyrkan”.

Jag har blandade känslor för religion. Problemet är att religionen bygger på ”TRO”. Man tror på en Gud, man tror på vad som står i en bok. Många gånger blir det fanatism. Samtidigt gör t.ex. Svenska Kyrkan många sociala insatser.

Under lång tid har skattemedel gått till Svenska Kyrkan och kyrkan har under denna tid byggt upp ett ”kapital” som måste förvaltas väl och inte slösas bort. Därför är det viktigt att även Svenska Kyrkan styr demokratiskt och tar sitt ansvar med en långsiktigt hållbar verksamhet.

Själv är jag medlem i Humanisterna.

lör
7
mar
2009
lördag, 07 mars, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : ”Alla stenkastare ska identifieras”

Polisen går nu igenom sina egna filmupptagningar från demonstrationen.

sds-stoppa-matchen-mars-2009Demonstranterna var färre än väntat – men mer våldsamma. Så summerar polisledningen lördagseftermiddagen i Malmö.
Arrangörerna hoppades på tiotusen deltagare, men cirka sextusen dök upp.

De svartklädda demonstranterna lyckades inte ta sig in i Baltiska hallen. Därmed var polisens insats lyckad, menar polisens kommenderingschef Håkan Jarborg Eriksson.

Demonstranterna, både de som använde våld och de som inte gjorde det, var färre än vad han väntat. Men de få som dök upp var desto mer våldsamma.

Det är trist när det används våld i demonstrationer. Det tar udden av sakfrågan, varför man protesterar. Demonstrationen skulle väl vara mot Israels våld i Gaza. Det löser knappast att utöva våld i Malmö för att lösa det problemet.

Det är som vanligt ett fåtal som ställer till det.

Några som Jarborg Eriksson tycker bättre om är de vakter som arrangörerna av demonstrationståget anlitat.

– De gjorde ett fantastiskt jobb och jag vill framföra ett mycket stort tack till dem. Först agerade vakterna på ett föredömligt sätt under själva demonstrationståget, och sedan gav man via megafoner ett väldigt tydligt budskap om att ingen skulle använda våld.

Det var bra att själva demonstrationen gick lugnare. Det behövs mycket påtryckningar, fredliga men bestämda, mot både Israel och Hamas. Israel borde leva upp till de sanktioner FN har utfärdat och lämna Västbanlen. Då blir det lättare att sätta press på Hamas.

Det måste till en tvåstats lösning så att folket i Israel och Palestina kan få den fred de säkert önskar.

Om det nu är så viktigt med idrott och att man inte ska blanda ihop idrott och politik så borde man väl se till att även det palestinska folket får en chans att utöva idrott i sitt eget land och tillsammans med andra länder.
Möjligheten för palestinier att utöva idrott försvåras eller omöjliggörs på flera sätt av den israeliska ockupationen. Ett av de främsta hindren är den inskränkta rörligheten för människor, som bland annat orsakas av de cirka 600 vägspärrar som finns runt om på Västbanken. Dessa skär av palestinska städer och byar från varandra och gör att människor inte kan mötas för att träna eller tävla. Likaså har muren som började byggas 2003 ytterligare försvårat för idrottare att förflytta sig och bland annat omöjliggjort ett fungerande ligaspel i fotboll, även om man gör sitt bästa för att hålla det igång. Isoleringen av Gaza och nekandet av utresetillstånd är andra hinder som är att betrakta som kollektiv bestraffning. Vidare har idrottsanläggningar under flera perioder använts som tillfälliga massarresteringslokaler eller demolerats genom bomber och bulldozers. Att vara ute och praktisera idrott är förenat med livsfara vare sig det handlar om lek eller professionell träning. Under vissa perioder har långa tider av utegångsförbud införts av israeliska armén i olika städer vilket också gjort all idrott omöjlig att praktisera.

Åtta personer är gripna i samband med lördagens demonstration. De är misstänkta för bland annat våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd.

Sammanlagt omhändertogs cirka hundra personer. Under eftermiddagen bussade polisen 91 personer från Dalaplan och släppte av dem på olika platser i utkanten av Malmö.

Våld föder våld. Tittar man på bilderna som SDS har tagit så ser man ett antal mycket aggressiva ungdomar. Man undrar om de känner till vad det hela handlar om eller bara är på plats för att det händer saker?
Så vi har en hel del att göra här hemma också. Vi måste få dessa ungdomar tillbaka in i samhället. Gör vi inte det snart kommer vi att få ännu större problem.

tor
19
feb
2009
torsdag, 19 februari, 2009 | Skriven av:

Alliansen arbetslinje slår helt fel. Socialförsäkringsminister pratar om att utanförskapet har minskat och pratade mycket om hur det var innan alliansen tog över. Det var inte perfekt innan och (s)-styrd regering minskade ersättningsnivåer men det går inte att jämföra med det som alliansen har genomfört.

Jag vet inte hur hon definierar utanförskap. Visst kunde det vara problem med att man inte fick möjlighet till rehabilitering utan istället fick en sjukpension. Fördelen med sjukpensionen var ändå att det skapade en trygghet man visste vad man fick. Nu är det människor som har kronisk sjukdom som tvingas söka jobb som inte finns.
Försäkringskassan har till och med föreslagit att man kan ligga och jobba om man inte kan sitta eller stå pga smärta.

Visst det fanns folk som fuskade och det finns fortfarande folks om fuskar och det känner alliansregeringen till eftersom de har och har haft statsråd som fuskat. Det är kanske den känslan som styr dvs man känner andra som man känner sig själv.

I alla fall gör socialförsäkringsminister ett stort nummer av att alliansen har räddat massor från ett utanförskap. Att inte få sin sjukersättning utan natt få ett jobb och utan att få a-kassa och tvingas leva på socialbidrag. Skapar inte detta ett utanförskap. Socialförsäkringsminister pratar som om alliansen satsade mer pengar på att hjälpa de sjuka och utsatta men det är inte sant. Man har skurit ner ersättningsnivåerna och minskad tidsperioden som man kan får ersättningen.

Man har dessutom skapat nya sjukskrivna som arbetar på Försäkringskassan. Man har ändrat om organisationen och lagt till nya arbetsuppgifter och dessutom skurit ner anslagen totalt.

Genom nya reformer har man satt press på inte bara de sjuka utan även på handläggarna på Försäkringskassan. Alliansen älskar att slå ner på att det offentliga har så mycket administration men de har själva skapat en stor mängd administration i form av övervakning som t.ex. vård av sjukt barn. Föräldrar ska fylla i papper så även förskolan.

Att man tvingar svårt sjuka söka jobb som inte finns och om de fanns aldrig skulle få är helt omänsklig. Man jagar folk med svår cancer precis som det inte vore nog med att ha cancern. Utan man ska också behöva oroa sig hur man ska betala sina räkningar.

Frågan är hur mycket jagandet av fuskare har inbringat och hur mycket systemändringen har kostat de drabbade.

Genom överbelastningen på Försäkringskassan har många till och med fått lämna sina hus. Detta p g a att Försäkringskassan inte har betalat ut rättmätig ersättning i tid. Dessutom anser man inte det som självklart att de drabbade ska åtminstone få ränta på pengarna och att de som blivit svartlistade pga av obetalda skuler ska få hjälp att rentvås av staten.

Socialförsäkringsminister tycks inte tro att alliansen politik har skapat några problem. Hon lägger över problemen på Försäkringskassan. Hon erkänner inte att de nya reglerna som Försäkringskassan genomdriver är politiskt beslutade av alliansregeringen.

Under 2008 skickades Försäkringskassan ut brev till dödsjuka ang de nya reglerna:

Enligt de nya sjukskrivningsreglerna kan man få sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten under ett år. Därefter kan man under ytterligare ett och ett halvt år få sjukpenning med 75 procents ersättning. Men den som har behov av sjukskrivning därefter, alltså efter 2,5 år, måste vara så sjuk att ”det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna”. 

Det är ju helt omänskligt att man kan uttrycka sig ”det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna”. Tror man att människor inbillar sig att de är dödssjuka eller att det finns många som spelar dödssjuk bara för att få sjukersättning från staten?

Grundläggande måste vara att ett sjukförsäkringssystem är till för att ersätta drabbade individer och inte för hitta eventuella fuskare.

sön
16
nov
2008
söndag, 16 november, 2008 | Skriven av:

GP skriver : ”Sverige förbjuder klusterbomber”

”Sverige har beslutat skriva på det internationella avtalet om förbud mot klustervapen, bombkapslar som innehåller många små sprängladdningar avsedda att spridas över en stor yta.

Statsminister Fredrik Reinfeldts ger beskedet om undertecknandet till Sveriges Radios Ekoredaktion. Beslutet innebär att tillverkningen upphör av Bombkapsel 90 som ingår i Jas vapenutrustning.

– Vi behöver fasa ut den ur vår vapenförsörjning, säger Reinfeldt.
111 länder ingick avtalet vid ett Dublinmöte i Irland i maj.”

Glädjande att alliansen äntligen kommit till insikt i frågan. Det känns bra.
Tyvärr deltog inte USA, Ryssland, Kina eller Israel, som är världens ledande tillverkare av dessa vapen.
Så mycket kvarstår men det är ändå viktigt att Sverige tar sitt ansvar.

”Statsministern jämför beslutet om klusterbomber med att Sverige undertecknade konventionen mot antipersonella minor 1999. Han anser att de två förbuden är en del av en svensk nedrustningsambition.”

Det är lite pinsamt och tragiskt att det ska ta så lång tid från undertecknandet av en konvention till genomförande. Statsministern uttalande är ju också glädjande om en svensk nedrustningsambition.
Nu gäller det att ta till vara teknikerna från JAS-planstillverkningen och överföra de till något som bygger upp vår värld istället som vapen gör, raserar.

tis
15
jul
2008
tisdag, 15 juli, 2008 | Skriven av:

AB skriver : ”Bortglömd på akuten – dog”

Visserligen kan misstag hända men ändå. Man brukar vara orolig att man inte ska komma till sjukhuste i tid vid akuta sjukdomsfall. Tydligen hjälper det inte att komma fram i tid. Kan det ha berott på att kvinnan var gammal och saknade anhöriga vid besöket på akuten?

SkD skriver :

”Det var en dag i mars som den ensamboende 86-åriga kvinnan på telefon berättade för sin läkare att hon hade kraftiga magsmärtor. Eftersom läkarmottagningen var stängd uppmanades hon att söka hjälp på Mas akutmottagning.
Läkaren misstänkte akuta bukproblem. Men kvinnan skickades hem eftersom man bedömde att hon kunde tas om hand på vårdcentral.

Morgonen därpå larmade hon hemtjänsten att hon inte mådde bra. Distriktssköterska kontaktades och hon kunde konstatera att kvinnan var gul i huden. Kvinnan fick ökad tillsyn genom hemsjukvården. Dagen därpå, sedan läkaren tagit del av provsvaren, skickades hon åter till akuten. Levervärdena indikerade akuta bukproblem.

Läkaren skrev remiss, och en sjuktransportör hämtade henne kl 10.30 på förmiddagen. Chauffören hämtade en nummerlapp och meddelade hennes ankomst till receptionen. Däremot lämnade han inte in hennes remiss, den fanns kvar i kvinnans väska.”

Det är inte bara ett misstag. Kanske alla dessa misstag beror till stor del på ”resursbrist”. På alla nivåer har det skurits ner så mycket att man inte har tid att göra det man egentligen vill göra och vet borde göras. Detta tillstånd har vi kommit i trots all den s.k. tillväxt.

”Trycket på akuten var dessutom ovanligt stort denna dag, med 9-10 ambulansfall.
Dödsfallet leder nu till skärpta rutiner på akuten. Vid sjuktransporter ska patienten alltid signeras in. Väntrummet ska också omdisponeras så att personalen får bättre översikt. Dessutom ska antalet anhöriga/ medföljande begränsas i väntrummet.
Expeditionen ska också kompletteras med en direkttelefon till primärvården så att de kan anmäla remitterade patienter.”

Det är ju bra att man gör nya rutiner men det kommer inte att hjälpa fullt ut. Det krävs mer resurser till omsorgen och mer resurser som används till förebyggande arbete. Man ska inte behöva bli lämnad ensam på en akut speciellt inte om man är 86-år gammal.

Trots all ”tillväxt” (läs ekonomisk tillväxt) mår alla inte bra. Klyftorna ökar vilket gör samhället mer ojämlikt.

Problem ökar inom alla områden många gånger beroende på stress.

SDS skrev : ”Demensdiagnos kryper ner i åldrarna”

”Stress kan skapa tillfällig glömska, ångest likaså. Å andra sidan kan ångest vara ett första tecken på begynnande demens – men det behöver inte vara det. Och kanske är det så att det är ovanligt stressade och ångestdrabbade personer som söker hjälp, rädda att de är på väg att bli dementa?
– En slutsats är att personens egen upplevelse av sviktande minne ofta är kan vara missvisande. Hälften av dem som klagade över minnesproblem hade inga objektiva försämringar av minneskapaciteten, säger Susanna Vestberg.”

Stressen finns också hos unga.

Vi måste lugna ner oss och börja leva och se till vad som är väsentligt i livet. Konsumismen måste minska och vi måste ta hand om oss själva och andra på ett humant sätt.

Vi måste helt enkelt ändra vår livsstil, inte bara för klimatets skull!

fre
13
jun
2008
fredag, 13 juni, 2008 | Skriven av:

SDS skriver ”Välgörenhet borde vara avdragsgillt”.

”Många små- och medelstora företag tycker att välgörenhet är en moralisk skyldighet och vill ha avdragsrätt, enligt en undersökning från SEB.”

Om de nu är en moralisk skyldighet så varför ska man då behöva ha avdragsrätt. Blir det då inte något helt annat. Man gör ”vägörenheten” för att själv vinna på det. Är detta då välgörenhet?

De som kommer att tjäna på det är de som har mycket pengar och som då sänker sin skatt och får mer pengar. De med låg inkomst och ingen förmögenhet kommer inte att vinna på det. de ger ändå pengar för att hjälpa andra.

Skänkta pengar med hjärtat utan krav på egen vinning det är välgörenhet.
Börjar man ge avdragsrätt så blir det till slut att de behövande får leva på allmosor från de som har för mycket pengar.
Det är inget trevligt samhälle att leva i.

mån
12
maj
2008
måndag, 12 maj, 2008 | Skriven av:

De senaste dagarna har varit väldigt somriga. Nu blommar även liljekonvaljen. Trots att de inte är så stora så doftar de väldigt mycket. Helgen har varit skön med både slit och lättja. Det gäller att hitta bra skugga när solen skiner så skarpt som den gjort i helgen. Denna gång blev det under en paradisbuske och björnbärssnår. Jag läste ut en bok ”Flyga drake” som handlade om några afghaner. Den var både spännande och visade på kulturkrockar.

”En gripande roman om vänskap, svek och lojalitet. Den handlar om banden mellan fäder och söner, om kärlek, uppoffring och lögner.”

Den beskrev också situationen i Afghanistan innan och efter ”11 september”.
Svårt att förstå att man kan koppla sitt liv till religionen så hårt. Det är ju givetvis inte bara muslimer som gör det. Det finns många kristna som gör det med samma otrevliga resultat. Människan föringas och utnyttjas av de s.k. ledarna.
Fanatism är farlig oavsett situation, kultur, land och syfte.

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:

Utrikesutskottet enades inte om förbud av svenska klustervapen. Trots tuffa tongångar av folkpartiet i medierna innan mötet så bidrog de inte till att en majoritet mot Bombkapsel 90, säger Max Andersson och Peter Rådberg (mp).

Dagens möte i utrikesutskottet blev en besvikelse för de som vill att Sverige ska avveckla klustervapnet Bombkapsel 90. Trots att folkpartiets utrikespolitiske talesman sagt sig vilja förbjuda bombkapsel 90 så röstade (fp) att göra undantag för detta klustervapen.

”- Folkpartiet har en bra linje i medierna i klusterbombsfrågan, men i praktiken är de bara en blindgångare, säger Max Andersson.”

Klusterbomber är vapen som sprider en stor mängd små bomber över ett stort område. De är en tämligen brutal form av vapen eftersom de dödar urskillningslöst över stora ytor och därför kan drabba civilbefolkningen väldigt hårt. Regeringen har dock hittills velat undanta de svenska klusterbomberna, bombkapsel 90, från ett förbud eftersom de anser att de svenska vapnen är säkrare än de utländska.

Nu kommer riksdagen inte att tvinga regeringen att driva en hårdare linje. Därmed skapas utrymme för Sverige att ha sina klustervapen kvar.

Regeringen har tidigare varit väldigt hårda med att de inte vill avveckla Bombkapsel 90. Nu skapar de sig manöverutrymme för att ha svenska klusterbomber kvar. Man kan undra varför?

Kan det vara att ekonomin är viktigare än människoliv?