Inlägg under kategori » rättigheter «

tis
19
jan
2010
tisdag, 19 januari, 2010 | Skriven av:

Det är bra att det nu finns ett alternativ till alliansens omänskliga sjukförsäkringssystem. Hela utgångspunkten måste vara en positiv syn på människor. Visst finns det några som vill fuska men det kan inte vara utgångspunkten.
Vi har en sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring som bygger på att vi betalar en “premie” under tiden vi har en inkomst. För att sedan när vi blir sjuka eller arbetslösa kunna få försörjning.
Det är ju helt obegripligt hur alliansen resonerar. De påstår att tidigare system gjorde att människor tvingades till ett utanförskap. Visst är/var det ett problem när man inte får möjlighet att jobba om man vill. Hur mycket man kan jobba är individuellt. Målet ska givetvis vara heltid men det kan inte vara ett krav. Man måste hitta en lösning som är rimlig utifrån individens situation.
Uppdrag Granskning visade ett fruktansvärt exempel. En 61-årig kvinna som läkare och arbetsgivare bedömde som inte arbetsför. Hon hade under många år jobbat och slitigt, även efter det att hennes arbetsförmåga blev nedsatt. Det fanns två handläggare, vilket knappast är speciellt kostnadseffektivt, utredde hennes behov.
Enligt alliansen ska man inte ta individuella hänsyn beroende på ålder eller utbildning. Dessutom vill man att alla ska söka jobb på hela arbetsmarknadsområdet, inte bara i närområdet där man bor. Det kan innebär att man antingen måste flytta låg bort från sitt sociala nätverk eller veckopendla. Detta ökar belastningen på en redan svårt utsatt person.
Har man familj med barn kan det bli ytterligare problem. Att hitta ett jobba är svårt att hitta två jobb på samma plats är ännu svårare.

Att jaga människor med dödlig sjukdom för att få dem att “börja jobba” visar att alliansen har en omänsklig syn på problematiken. Ett sjukförskringssystemet måste utgå ifrån den sjukes behov inte utifrån en ideologi att det ska vara låg eller hög skatt.

Alliansens mantra är “arbetslinjen ska gälla”. Jag vet inte hur många gånger jag har hört statsministern och socialförsäkringsminister, båda moderater, säga att det gamla systemet skapade utanförskap. Jag förstår inte på vilket sätt utanförskapet ökar genom att man tar bort möjligheten till försörjning. Man blir ju inte frisk bara för ett visst antal dagar har gått, man får inte ett jobb bara för att a-kassan tar slut.
Dessutom tvingar de individer som har ett deltidsarbete pga nedsatt arbetsförmåga, att söka ett heltidsjobb.
Ett annat problem är att handläggare på försäkringskassan underkänner läkares bedömningar om arbetsförmågan är nedsatt eller ej.

I programmet kunde man också hör att det alltid finns jobb. Man nämnde bl a att man kunde få jobb som dörröppnare på en hamburgerkedja. Alliansens utgångspunkt är att man ska minska kostnaderna i stället för att hjälpa de människor som har behov av stöd.
Varför ska man som 60-åring tvingas acceptera helt meningslösa jobb om man har nedsatt arbetsförmåga. Varför betalar man skatt?

Alliansen målar upp problemet med att läkare sjukskriver för att patienten vill det. I stället för att lösa detta problem hur läkaren sjukskriver lägger man över problemet på den sjuke.

När dagarna är slut så att man inte längre får någon ersättning så lämpar staten över problemet på kommunerna eftersom utan a-kassa och sjukersättning så är det bara socialbidrag som återstår.

Om man jobbar hela sitt liv och betalar skatt varför ska man då inte få en värdig ersättning om man blir sjuk?

Ett annat problem är att alliansens ansvariga skyller på tjänstemännen

Läs de rödgrönas förslag!

lör
16
jan
2010
lördag, 16 januari, 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Oderupsborna ger inte upp kampen

Stridslusten har inte dämpats. Oderupsborna fortsätter kampen mot företaget som vill provborra efter naturgas i byn.

Miljönämnden i Hörby kommun förbjöd den 24 september i fjor Shell att provborra efter naturgas i Oderup med hänvisning till den oro som byborna gett uttryck för.
Shell överklagade miljönämndens beslut till länsstyrelsen som i december upphävde förbudet.
Olika juridiska tolkningar av länsstyrelsens beslut gör att det är oklart huruvida Shell kan påbörja arbeten i området innan miljödomstolen har prövat ärendet.
Shells informatör Henry Carlsson uppger att förberedelser pågår och att han inte kan inte ge något svar på när fysiska arbeten kommer i gång.

Rimligen borde den juridiska tolkningen vara att Shell inte får börja innan miljödomstolen har sagt sitt. Att tillåta gasutvinning går direkt vad som borde göras för att klara av klimatproblematiken. Vi behöver inte mer fossila bränslen.

Ett annat problem är ju att det hotar livsmiljön för de boende. Andra länder har erfarenheter från gasutvinning och förutom energi har man också fått stora miljöproblem med förstörda vattentäkter och landskap.

I Skåne letar man gas i tät alunskiffer. Den innehåller mycket svavel, giftiga tungmetaller, arsenik, uran, radium och radon som inte frigörs så mycket i den orörda skiffern. Om den spräcks sönder vid gasutvinning (hydraulic fracking) kommer de nya sprickorna vid kontakt med vatten att ge tusenfalt ökat vittring och de farliga ämnena kan via nygjorda eller gamla sprickor nå vårt viktiga grundvatten som bland annat finns i sandstenen under skiffern eller ta sig upp mot brunnar och markytan.

Skåne har ett rikt kulturlandskap där jordbruk och turism är långsiktiga och viktiga näringar som inte gynnas av kortsiktig gasexploatering. Fossila gasfält tillhör inte framtiden och hör inte hemma i Skåne.
I rådande klimatsituation gäller det att satsa på förnyelsebar energi, inte på fossilgas.

Shell har förstört tillräckligt runt om i världen. det räcker nu.

Ingen vet när miljödomstolen kommer att ta upp naturgasborrningen i Oderup. Men byborna är säkra på en sak.
– Vi kommer att driva detta så långt det bara går.

Kämpa på, ge inte upp!

fre
15
jan
2010
fredag, 15 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Öppnar kvinnoboendet tidigare – läget för hemlösa är akut

Kvinnoboendet öppnar redan i februari. Trots att upphandlingen om vem som ska driva det inte är klar. Bakgrunden är den akuta situationen för hemlösa kvinnor i Lund.

De borgerliga har vänt sig till serviceförvaltningen och pressat fram en snabbare renovering av fastigheterna på Malin Gyllenkroksväg. Det är där boendet för hemlösa kvinnor ska vara.

Vem som ska driva det är inte klart. Upphandlingsprocessen är igång men långt ifrån färdig.

Denna situation målades inte upp av ansvarigt kommunalråd från folkpartiet på senaste kommunstyrelsen.
På kommunstyrelsen sa ansvarigt kommunalråd att allt var klart för beslut i socialnämnden under januari och att det skulle vara inflyttning under februari.

Man kan undra var kommunalrådet hade fått sin information från. Det var väl samma källa hon använde när hon argumenterade på kommunfullmäktige under 2009.

Nu verkar det bli det som miljöpartiet ville redan i april 2009. Det bra att alliansen nu ändrar sig. Trist att det sker först nu, dvs efter att vi upplevt en kall höst och vinter.

– Vi blev då oroliga för hur det ska bli under de övriga vintermånaderna, säger Göran Wallén.

Vadan denna oro just nu? Det var ju den oro vi hade redan innan höst och vinter 2009. Alliansens lösning har varit att kortsiktigt lösa problemet med hemslöhet och erbjuda härbärge i första hand och hotell i andra hotell.

Socialnämnden bad socialförvaltningen utreda möjligheten att tidigarelägga öppnandet temporärt i kommunal regi. Resultatet blev att man nu påskyndar renoveringen av några våtutrymmen i en fastigheterna. Någon totalrenovering handlar det inte om.

När gjorde man det?
Som sagt det var en helt annan bild som lämnades av ansvarigt kommualråd och ordförande i socialnämnden.

Givetvis bättre sent än aldrig eller sent ska syndaren vakna …

Att man nu öppnat detta boendet så är ju inte problemen löst. Det finns mycket kvar att göra.
Det ska bli spännande och hur alliansen ska behandla miljöpartiet m fl skrivelse angående “INFÖR PRINCIPEN BOSTAD FÖRST I ARBETET MOT HEMLÖSHETEN“, dvs “Housing First“-konceptet?

ons
13
jan
2010
onsdag, 13 januari, 2010 | Skriven av:

Redan 2008 gjordes en kartläggning av de hemlösas situation. I april 2009 var socialnämnden äntligen redo att starta ett stödboende för hemlösa kvinnor. Enda problemet var att det saknades pengar. Det var ju inte så konstigt eftersom alliansen i Lund skurit ner anslagen till samtliga nämnder och styrelser sedan de tog över efter valet 2006.

Nio månader efter socialnämndens sammanträde försöker alliansen skicka ut dimridåer genom att istället för att diskutera dagens situation ta upp en diskussion vem som är bäst, alliansen eller de rödgröna.

Man har förhalat frågan sedan dess. Dagens skrivelse från de rödgröna lämnades in den 28 oktober. Sedan dröjde det till 2 december innan kommunkontoret skrev en tjänsteskrivelse och ytterligare 6 veckor innan ärendet kom upp till beslut. Hade man prioriterat frågan hade man redan kunnat behandla ärendet på kommunstyrelsen i december 2009.

Nu förhalade man det till januari. Problemet är bara att de sedan april 2009 inte gjort något som konkret påverkat boendsituationen för hemlösa kvinnor. Hade alliansen gått vidare med förslaget i april 2009 hade 4-8 hemlösa kvinnor haft ett boende, om än tillfälligt, i alla fall ett boende som inte är ett härbärge. detta hade dessutom avlastat härbärget som varit fullt sedan i höstas.

Ansvarigt kommunalråd från alliansen svarade på miljöpartiets interpellation på kommunfullmäktige i oktober 2009, att alliansen beslut att upphandla boendet enbart skulle försena inflyttningen ett par månader och att det skulle vara klart för inflyttning i januari. Nu är det januari och inflyttning är inte klart. Interpelationen ställdes i oktober, 4 månader efter att socialnämnden var redo att starta om det tillsköts pengar. Så förseningen att upphandla har definitivt varit längre än ett par månader.

På dagens kommunstyrelse lovade, samma ansvariga kommunalråd, att allt ska vara klart för inflyttning i februari. Ännu finns inget underlag presenterat för socialnämnden för att bestämma vem som ska sköta boendet.

Om det mot förmodan blir inflyttning i februari är det ju bra men det hade ju givetvis varit bättre om det varit klart redan under förra året, innan de kalla årstiderna inföll.

Alliansen tycker att ekonomin är viktigare än att hjälpa människor som behöver ett boende och som behöver stöd. Ska man komma tillbaka till ett liv värt namnet är en bostad ett måste. För att detta ska ske måste kommunen ta sitt ansvar.

tor
7
jan
2010
torsdag, 07 januari, 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Skamligt av kommunen

Stadsmissionens härbärge på Väster är fullbelagt. Det har det varit hela hösten. Men på diakonin märker man inte av fler hemlösa, trots den extrema kylan.
Det beror helt enkelt på att de som hittat en plats att stanna på inte vågar lämna den.
– Ska man ge sig ut nu i den hårda kylan med bristfälliga kläder och skor vill man vara säker på att ha platsen kvar om man går till oss på diakonin för att få mat och något att dricka. Just nu är det värre än någonsin för många hemlösa. De trycker i portgångar och vrår för att hålla värmen. Det är som att välja mellan pest och kolera, säger Mats Högelius.

Mest utsatta är de hemlösa kvinnorna. De har några platser på härbärget, men väljer oftast att inte gå dit.
Lunds kommun får en rejäl känga av Mats Högelius för detta.
– Kommunen ska skämmas för att de inte har öppnat härbärget för kvinnor. De har beslutat att vänta med starten tills upphandlingen av tjänsten är klar i vår. Det är inte trovärdigt, eller värdigt, menar Mats Högelius.
Rummen står tomma och kan tas i bruk direkt.

Det är beklämmande att hur alliansen resonerar. Allt var klart att bara dra igång verksamheten så att 4-8 kvinnor kunde få tak över huvudet. Detta hade då gjort att härbärget som varit fullt sedan i höstas hade avlastats.
Alliansen tyckte det var bättre att ta chansen att tjäna några kronor på en upphandling än att se till att några hemlösa fick någonstans att bo.
Miljöpartiets protester hjälpte inte.

Behovet är stort och måste vara en prioriterad fråga.
Alla har rätt till en bostad. Intressant om Housing First kan göra att det blir lite drag under galoscherna. Det måste till ett annat förhållningssätt för att nå resultat. Alla ska få ett boende sedan måste man se till att det blir ett individanpassat stöd. Vi är alla olika och behöver olika sorters hjälp för att klara oss bra i samhället.
Det blir en vinst för den enskilde men även för kommen.

fre
4
dec
2009
fredag, 04 december, 2009 | Skriven av:

DN skriver : Bhopal ännu förgiftat av utsläppet

Hundratals människor som skadats av det svåra gasutsläppet i Bhopal för 25 år sedan samlades på torsdagen för protestera mot att de ännu inte fått någon hjälp.

Det var den 3 december 1984 som en fabrik för växtgifter i Bhopal i Indien genom en olycka släppte ut stora mängder giftig metylisocyanat i luften. Enligt Indian Council of Medical Research dog mellan 8.000 och 10.000 människor omedelbart medan ytterligare 25.000 avled senare till följd av utsläppet. Regeringsuppgifter som citeras av Aljazeera uppger att så många som 500.000 andades in den giftiga gasen.

Katastrofen betecknas om världens värsta industriolycka.

25 år efter det att tusentals människor dog av ett gasutsläpp från Union Carbides fabrik i Bhopal är grundvattnet i området fortfarande förgiftat och de drabbade har bara fått ut en bråkdel av den ersättning de lovades. Vid en demonstration på årsdagen krävde deltagarna att regeringen skulle sanera marken och vattnet i Bhopal och omrkingliggande samhällen.

I en stor artikel i The Times of India konstaterar tidningen att de drabbade hittills bara fått en femtedel av den kompensation som de utlovades i ett avtal mellan företaget och den indiska regeringen 1989. Avtalet stipulerade att Union Carbide skulle betala 470 miljoner dollar samtidigt som regeringen gick med på att släppa alla rättsliga åtgärder.

Det är en jätteskandal att ett stort företag som tjänar massor av pengar inte tar sitt ansvar. Det är helt klart att de är ansvariga. Trots detta och att de gått med på att betala enligt ett avtal så struntar de att betala.
Är det konstigt att det finns klyftor i världen mellan “fattiga och rika” länder?
Detta visar dessutom att konsekvenserna efter olyckan är betydligt större än vad Union Carbide tillstod när olyckan hände. Nu 25 år efter olyckan är grundvattnet fortfarande förgiftat. “Olyckan” orsakade direkt 10 000 människors död därefter ytterligare 25 000.

Det är otroligt att Union Carbide slapp undan så billigt när de skapat en sådan jättekatastrof. Vilken reaktion hade det varit om det hade varit 35 000 amerikaner eller svenskar som dött i en olycka. Då hade det varit enorma rubriker och diskussioner och krav på åtgärder.

Varför är det skillnad på människor och människor?

tis
15
sep
2009
tisdag, 15 september, 2009 | Skriven av:

SvD skriver “Besparingar slår mot socialarbete”

De fackliga organisationerna i Stockholms stad protesterar mot besparingar inom socialtjänsten. I en skrivelse till ansvariga politiker markerar facken att det inte är eniga med arbetsgivaren, när det måste sparas.

När social- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder på torsdag ligger förslag på besparingar på bland annat hemlösa, funktionshindrade och missbruksvård på bordet.

Förvaltningens prognoser pekar på 15,7 miljoner kronor i underskott i år, och åtstramningar för att komma tillrätta med hälften föreslås. Enheten för hemlösa, Maria ungdom, boendeenheten, Familjerådgivningen och enheten för ledsagarservice hör till dem som måste spara. Upphandling väntas spara pengar på Enheten för ledsagarservice som går med 2,5 miljoner kronor i underskott.

Synskadade Gunnel Skårstedt har hjälp av en ledsagare 20 timmar i månaden, när hon bland annat tar promenader och uträttar ärenden.

– Jag blir verkligen ledsen när jag hör det. Ledsagarservicen är ovärderlig för att jag inte ska bli instängd i min lägenhet. Jag förstår inte varför den skulle bli bättre om den blir privat, säger hon.

Från dag ett så har alliansens politik gynnat de som har det bra och som dessutom tjänar bra. Gång efter gång kommer det fram exempel som drabbar människor. Arbetslinjen gynnar de som har bra avlönade arbeten. Alla har dock inte arbeten och alla arbete är inte välavlönat.
Vad hjälper det nu att man betalar ut lite allmosor till kommuner och regioner när de redan tvingat skära ner välbehövlig verksamhet. Skattesänkningen som varit har gett de med högst inkomst mest pengar. Samtidigt har man höjt avgifter som drabbar de som tjänar minst mest.

Hemlöshet löser man inte bara med att bygga bostäder. Många hemlösa är hemlösa beroende på något som hänt dem i deras liv. Många gånger har det med missbruk att göra dock inte alltid.

Utanförskapet minskar väl knappast när man drar ner på ledsagarservice.
Det minskar väl inte heller att man minskar på resurserna till enheten för hemlösa.

Dags att byta ut alliansen på alla plan!

lör
22
aug
2009
lördag, 22 augusti, 2009 | Skriven av:

HD skriver “Kritiserad minkfarm drivs utan tillstånd”

Minkuppfödningen utanför Kingelstad saknar tillstånd enligt djurskyddslagen. En inspektion på gården nyligen visade också att minkvalparna for illa.

När miljöförvaltningen fick reda på att en ny person tagit över minkuppfödningen på gamla Ponderosa mink framkom det att han saknade tillstånd för verksamheten enligt djurskyddslagen – ett så kallat “Paragraf 16–tillstånd”.
Två djurskyddsinspektörer från länsstyrelsen skickades till farmen sista veckan i juli.
— Det vi såg var att valparna inte hade separerats från honorna i tid. De hade därför börjat bita varandra. Ett större antal hade köttsår på huvudet och kroppen. Så får det inte se ut, säger djurskyddsinspektör Elin Gullander.

Detta är en följd av alliansregeringens nedmonteringspolitik. Det är bristande resurser och bristande vilja att prioritera djurrättsfrågor.
Vad hjälper det med en bra djurskyddslag om man inte ser till att den efterföljs.

Normalt är det trångt för de stackars minkarna, två till tre minkar. Här var det upp till åtta stycken. Detta är bara ett problem som minkarna utsätts för. Den ansvarige saknar tillstånd för båda anläggningarna. Ändå händer inget.

— De ska köras till hans andra anläggning i Svalöv, men jag vet inte varför det tar sådan tid, svarar Elin Gullander.
Kim Sörensen har nu skickat in en ansökan till länsstyrelsen, både för Kingelstadsfarmen och den i Svalöv, som också saknar tillstånd.
Han tog över de två anläggningarna för drygt ett år sedan.
— Han uppmanades redan i höstas att söka tillstånd för den i Svalöv, men det har han inte gjort, säger Rosita Hagström.
Blir det några påföljder?
— Det är väldigt vanligt att verksamheter saknar tillstånd. De får då en chans till, svarar Elin Gullander.
Tyvärr har djurskyddsenheten underbemanning, påpekar hon. Länsstyrelsen hinner därför inte ens hantera de ansökningar som kommer in. Just nu ligger minst ett 40–tal ärenden på hög.
— Det har med omorganisationen att göra, att vi tog över djurskyddet från kommunerna vid årsskiftet. Vi har väldigt hög arbetsbelastning. Det är tråkigt att det är så, men vi gör så gott vi kan.

Detta är ytterst allvarligt. Alliansens politik drabbar speciellt de svaga. Pengar styr mer än vanligt.

Djur finns till för deras egen skull inte för att människan ska tjäna pengar på dem genom att utnyttja deras situation.

Det är dags att förbjuda minkfarmar!
Minimum är att i alla fall se till att djurskyddslagen efterföljs och för det krävs det resurser.

mån
29
dec
2008
måndag, 29 december, 2008 | Skriven av:

AB skriver : “USA håller svensk fånge i Irak”

En 40-årig svenskirakier hålls sedan i maj fången av amerikanska myndigheter utanför Bagdad.
Svenska myndigheter säger sig inte veta vad han anklagas för.
Mannen klassas som så kallad säkerhetsfånge, skriver Norrköpings-Tidningar (NT), och han hålls sedan gripandet 8 maj i år i Camp Cropper vid den internationella flygplatsen någon mil väster om Bagdad.
Där sitter i dag omkring 5 000 fångar vaktade av amerikansk militärpolis.

Det är helt oacceptabelt att man ska kunna hållas fängslad i över ett halvår utan att veta vad man är anklagad för. En del av de som sitter i Camp Croper är kanske skydiga. Visst kan det vara svårt att bevisa brott men med vilken rätt har USA som stat att skipa rättvisa. Dessutom är det väl så även i USA att man är “Innocent until proven guilty”.

Tidigare var det Guantanamo. Att USA har använt tortyr och andra metoder som inte hör hemma i ett rättssamhälle är ju inte längre någon hemlighet.
Svenskar är inte heller värst drabbade.

Men “Varför protesterar inte Sveriges regering mer högljutt?”
Om man överhuvud taget har tagit upp prpblemet.

Varför är resten av världen så tyst.

sön
28
dec
2008
söndag, 28 december, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Lögndetektorer fungerar inte”

“Lögndetektorer är rena lögnen och fungerar inte alls, visar en sammanställning av två svenska forskare. Men den vetenskapliga tidskriften drog in deras artikel, efter påtryckningar från en tillverkare av lögndetektorer.

De två forskarna är Francisco Lacerda, professor i lingvistik vid Stockholms universitet, och Anders Eriksson, professor i fonetik vid Göteborgs universitet. Båda är högt ansedda inom sitt fält, med många publiceringar i tunga vetenskapliga tidskrifter.

För ett år sedan publicerade de en artikel i tidskriften “The international journal of speech, language and the law”, en specialtidskrift som läses bland annat av röstexperter som arbetar för polisväsende och säkerhetstjänster.

Men för en tid sedan blev det brittiska förlaget Equinox, som ger ut tidskriften, uppvaktat av det israeliska företaget Nemesysco Limited, som tillverkar lögndetektorer. Företaget krävde att artikeln skulle dras in. Förlaget beslutade att göra så.”

Mycket märkligt att ett företag som är ytterst partisk ska kunna stoppa en publicering av ett forskarrön.

Det är givetvis en ekonomisk fråga. Många myndigheter och företag i flera länder köper in lögndetektorer för stora belopp och använder dem. I England har försäkringsbolag och banker köpt lögndetektorer. Inrikesdepartementet har beslutat använda dem i försäkringskasseärenden, för att avslöja fuskare.

Enligt forskarna finns inga belägg att lögndetektorer fungerar.

“Det finns forskning som visar att folk ljuger mindre, om de luras att tro att en apparat kan avslöja deras lögn. Men det är en helt och hållet psykologisk effekt. Apparaterna i sig själva presterar inte bättre än slumpen, försäkrar både Anders Eriksson och Francisco Lacerda.”

Man kanske skulle testa på tillverkaren som stoppade utgivningen och fråga om :
“Om lögndetektorer fungerar” ?
Undra vilket resultat det blir?

sön
14
dec
2008
söndag, 14 december, 2008 | Skriven av:

I dag var det en skön dag. Lugn och stilla precis vad jag behövde. Lite städning och förberedelser för julpyntet. Han med ett jympapass blev sedan fast framför TV:n.
Första programmet handlade om Thomas Quick. Jag vet inte vad man ska tro. Märkliga ting kom fram i programmet. Nu borde någon opartisk titta igen dessa rättsfall. Det verkar som att alla domarna saknar teknisk bevisning.

Sedan så fastnade jag i ett program på dansk TV. Det handlade om dödshjälp. Det har gått ett antal program om detta tidigare i höst. Det finns ett antal länder där “frivilligt självmord” är tillåtet men det bara i Schweiz där “utlänningar” kan få hjälp med detta.

Det var två fall, i programet, ett där en man led av ALS och var döende och ett annat där det var ett äkta par där maken hade haft ett antal hjärtinfarkter och där makan var fullt frisk. Paret hade varit tillsammans i över 50 år och makan ville inte leva utan sin make.

Mannen med ALS blev godkänd av den schweiziska doktorn men inte det äkta paret.

Detta är ingen lätt fråga. Jag tycker att det är helt OK om man är svårt sjuk så ska man kunna få hjälp att dö när man vill. I Schweiz måste man själv dricka en vätska som gör att man somnar in och dör. Så man måste tydligen vara så “frisk” att man kan dricka själv.

Att tillåta makar att dö tillsammans när bara en är sjuk tycker jag är tveksamt. Någonstans måste man dra gränsen.

Att man själv måste dricka drogen/medicinen gör att någon annan slipper begå den “dödande handlingen”. Det gör det hela lite lättare. Men hur ska man göra om man i sina sinnens fulla bruk skriver att om man blir så sjuk att man inte kan själv dricka så vill man man att någon annan ska hjälpa till med det hela.
Då blir det genast svårare.

Är det en rättighet att få dö när man vill?

Jag själv skulle inte vilja ligga som ett paket helt förlamad och inte kunna kommunicera med någon annan, inte uppleva något, där prognosen är hopplös dvs att man kommer att dö.
Då skulle jag vilja ha hjälp med att somna in. Trotsa alla katastrofer och bilder i media, trots allt “underhållningsdödande” på TV och i filmer så är vi i dagens samhälle långt borta från döden. Hur många har sett en död människa?
Förr hade man en annan hållning till döden, man hade likvakor …
Nu ska allt vara så kliniskt så döden har blivit något främmande. Många är rädd för att dö och det gör givetvis döden mer skrämmande. Detta påverkar säker också inställningen till dödshjälp.

Givetvis är det ett problem att man i en situation där man är svårt sjuk kan känna sig pressad att välja döden för att inte vara till besvär, att göra det lättare för anhöriga. Hanterar man det fel så kan det kanske bli på det sättet men det behöver inte bli det.

Vem ska avgöra om man har ett meningsfullt liv?


Länderna som tillåter dödshjälp
Dödshjälp, eutanasi, är förbjudet i de flesta länder. Men det finns undantag.
SCHWEIZ
Aktiv dödshjälp är inte tillåtet, däremot accepteras självmord där en läkare hjälper till. Patienten ska vara myndig och kapabel att fatta sitt beslut.
HOLLAND
Sedan 2001 straffas inte läkare som hjälper patienter med ”outhärdligt lidande” i livets slutskede att dö. Hjälpen kan vara aktiv, då injicerar läkaren en dödlig dos, eller passiv, då skriver läkaren ut ett dödligt preparat som patienten själv tar. Dödshjälpen är det strikt reglerad i lag.
BELGIEN
Aktiv dödshjälp av läkare accepterats och reglerna liknar de holländska.
OREGON
Efter en folkomröstning har läkarna fått klartecken att skriva ut dödliga preparat som patienten själv tar. Patienten måste vara skriven i delstaten, myndig, kapabel att fatta beslut, samt obotligt sjuk.

tor
13
nov
2008
torsdag, 13 november, 2008 | Skriven av:

SvD skriver : “Även ny Nordea-vd har jättepension”

“Dyr pension till Nordeas ex-vd. Under onsdagen uppmärksammades att den förre Nordea-vd:n Thorleif Krarup har ett pensionsavtal värd 150 miljoner kronor. Krarup var vd i 1,5 år under 2001 och 2002.

Då var budskapet från Nordea att Krarup redan hade ett pensionsavtal med danska Unibank och att det följde med när bankerna fusionerades. Nordea uppgav också att banken inte tillämpar “den här sortens frikostiga pensionsavtal”.

Men även den nuvarande vd:n Christian Clausen har en stor pension, uppger Aftonbladet på nätet och TV 4 Nyheterna.

Clausen kan gå i pension vid 60 års ålder och då få 50 procent av sin vd-lön. Han har i dag 7,4 miljoner kronor i årslön. Pensionsavtalet har ett tak på drygt 4,5 miljoner kronor per år, enligt Aftonbladet och TV 4 Nyheterna.

Vid en livslängd på 85 år skulle pensionsavtalet vara värt runt 114 miljoner kronor.”

Hur kan man tro att man är värd en sådan pension efter 1.5 års “arbete”?

Hur kan en styrelse ta sådana beslut att gynna några få personer?
Det är ju inte lite pengar.

Dessutom har de en mycket bra lön under tiden som de jobbar så de borde kunna sätta av egna pengar till pensionen.
Så duktiga är ju inte bankerna. Allt blir dyrare och servicen blir sämre. Bankkrisen är ju inte något direkt bevis på att bankerna har skött sig. Man kanske ska köpa sig en ny säng med en stor madrass istället för sätta in pengarna på banken.

Är det konstigt att man som vanlig medborgare blir ledsen, förbannad och sedan skiter i att göra rätt för sig?
Det är egentligen märkligt att så många vill göra rätt för sig.

Om de har någon skam i kroppen borde de inte ta emot pengarna!

Förhoppningsvis lämnar kunderna Nordea. Frågan är bara vilken bank som är bättre?

mån
10
nov
2008
måndag, 10 november, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Efter 69 år tvingas de leva åtskilda”

“När fler äldre förväntas bo hemma innebär det ofrivilliga skilsmässor då bara en av två makar behöver och får rätt till vårdboende. Sydsvenskan har träffat Sven och Inga Kaudern från Malmö.

Återseendets glädje är lika stor som sorgen över att tvingas leva åtskilda.

Vid veckans enda möte kysser Sven och Inga Kaudern varandra ömt.
– Har man nu bott tillsammans i 69 år och inte har så många år kvar, då skulle man väl kunna få bo tillsammans den sista tiden, säger hon med tårar i ögonen.

95-årige Sven Kaudern lever sedan ett halvår i väntan på ett så kallat korttidsboende i ett anonymt rum på vårdhemmet Sjöstjärnan i Limhamn.

Där köar han till den plats på ett vårdboende som Västra innerstadens stadsdelsförvaltning gett honom rätt till.

90-åriga hustrun Inga Kaudern är ensam kvar i lägenheten på Potatisåkern.”

Det är inte första gången man kan läsa om att ett äkta par som levt under många år tillsammans i nöd och lust, skiljs åt av en kommun. Varje gång är det lika märkligt att man är så fyrkantig och inte kan fixa en lösning där ett par kan fortsätta leva tillsammans.
Det är omänskligt att skilja på människor på detta vis. Måste ett par åldras i samma takt och vara lika sjuka för att kunna åldras och sluta sina dagar på ett värdigt sätt?
Att få dela sitt lev med någon annan och därmed skapa en trygghet och harmoni, det är livskvalité som inte kan mätas i pengar.

ons
1
okt
2008
onsdag, 01 oktober, 2008 | Skriven av:

I dag var det Ungdomsting. Temat var “K(ung) i Lund” dvs ungas möjligheter att påverka. Först var det som vanligt det formella mötet där man beslutade att bifalla ett antal motioner som kommit in till ungdomstinget. Motionenerna handlade bl.a. inköp av ljudutrustning och kurser för att utveckla scenarbete.

Efter det formella mötet pratade Karin Back om “Ungas rättigheter”.
De var lite Barnkonvention, lite elevråd, lite medborgarförslag …
Det var en bra uppmaning till Ungdomstinget att förstå sina rättigheter.
Rättigheter som inte ens alla vuxna tar sig men det är en annan fråga.

Intressant när det gäller Barnkonventionen så har alla världens länder utom 2 ratificerat denna.
Vilka två har inte?
Jo USA och Somalia.

Sista punkten var diskussion i smågrupper:
a) Ungas rättigheter
b) Integritetsproblem och FRA lagen
c) Massmedias påverkan
d) Stadsparken
e) Lund i framtiden (bostad, arbete & kultur)

och så förstås lite gruppredovisning.

SÅ LITE REKLAM!


Under tre dagar, 1-3 oktober, kommer ungdomstinget att bjuda på gratis fika och berätta för alla nyfikna om ungdomstinget på wickmanska. Syftet är, förutom att vi ska ha roligt tillsammans, att informera Lunds unga om ungdomstinget och våra verksamheter och få unga att möta politiker och aktiva i Lunds ungdomsting.

Mer info!

tor
7
aug
2008
torsdag, 07 augusti, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Storebror hör dig”

“Är det förkylningen som får dig att darra på rösten eller ljuger du för att fuska till dig ett bidrag? Försäkringskassan i Storbritannien provar ett slags lögndetektor för att sålla ut vilka fall som ska granskas närmare.

En dator analyserar rösten hos den som ringer försäkringskasssan och fångar upp skiftningar i rösten.

De pilotprojekt som genomförts bedöms som framgångsrika och antibedrägeriministern James Plaskitt avsätter mer pengar till att utöka systemet.

- Det gör att det går snabbare att bedöma fall och gynnar dem som verkligen är berättigade till ersättning, menar han.”

Är inte detta något för alliansen & FRA?

Man skulle kunna använda detta vid allmänna val för att se att man verkligen röstar ärligt.

Jag undrar vem som skulle vinna valet då?

tis
8
jul
2008
tisdag, 08 juli, 2008 | Skriven av:

SvD skriver : “Dödshjälp väcker debatt i Tyskland”

“För en vecka sedan fick 79-åriga tyskan Bettina Schardt hjälp att begå självmord. Hon var inte dödssjuk eller led av smärtor, utan ville inte hamna på ett ålderdomshem.”

Dödshjälp eller inte är en mycket svår fråga. Jag tycker att det finns behov av dödshjälp. Problematiken är gränsdragningen, när är det OK ?
Dock är jag helt säker att “rädsla för att hamna på ålderdomshem” inte är tillräckligt krav. Även om jag anser att det inte är så muntert att hamna på ett ålderdomshem. Jag vet inte hur det är i Tyskland men u Sverige finns det både bra och dåliga “förvaringsplatser för äldre”. Tyvärr är det ibland endast förvaring. Detta är givetvis inte acceptabelt. Vi borde ha råd att låta oss åldras i lugn och ro. Hemma eller på ett äldreboende.

Vi är alla olika så det borde finnas olika typer av “äldreboende”. Ett flexibelt boende där man kan bo kvar även om man behöver mer stöd så länge som möjligt om man vill det.

Det viktigaste i detta sammanhanget är personlig kontakt och trygghet.

Det är hemsk att man är så rädd för att hamna ålderdomshem att man vill ta sitt liv.

I Sverige är passiv dödshjälp tillåten men inte aktiv dödshjälp eller assisterat självmord.

I Schweiz är aktiv dödshjälp tillåten. Kritik finns mot den schweiziska självmordsorganisationen Dignitas sedan man infört självmord med heliumpåse. Dessa så kallade ”exit bags”, där inandning av helium leder till syrebrist i hjärnan, kräver inga läkarintyg till skillnad från dödliga doser med sömnmedel som Dignitas hittills använt.

Visst finns det behov av dödshjälp men det måste skötas på ett etiskt sätt. Livet ska vara prioritet nummer ett men ibland så måste vi inse att döden är ett bättre alternativ. Frågan är inte lätt men den behöver lyftas fram inte begravas för att man tycker den är besvärlig.