Inlägg under kategori » barn «

tis
12
apr
2011
tisdag, 12 april, 2011 | Skriven av:

I dag arrangerade Kulturrådet en debatt med tema “Når kulturen de barn som bäst behöver den?”

Vem tar ansvar för att kulturen blir en utvecklande kraft i alla barns liv? Barn som har tillgång till engagerade vuxna får ofta möjlighet att ta del av kultur i alla dess former – till eget skapande och kulturupplevelser. Men hur ser det ut för dem som inte är lika lyckligt lottade?

Att konst och kultur kan bidra till barns utveckling är de flesta överens om. Sånger, rim och ramsor är avgörande för språkutvecklingen, att spela instrument påverkar hjärnan positivt och dans och rörelse stimulerar motoriken. Barnkonventionen slår fast barns rätt att uttrycka sina åsikter, leva och utvecklas. Genom konsten finns många uttryckssätt. Vad krävs för att länka ihop kulturen med andra behov?

“Vi behöver mat och vatten för att överleva. Men vi behöver kultur för att det ska vara värt att leva.”
Så inledde Maja Frankel moderator för debatten, tisdagens kulturpolitiska debatt i Filmhuset.

Inledning
Kennet Johansson
Generaldirektör Kulturrådet. 

Moderator
Maja Frankel
Grundare och VD Frankel & Friends – samhällsförändrande konsulter som vill ta till vara på unga som en resurs. Sitter i styrelsen i svenska Unicef.

Panel
Barbro Bolonassos
Bibliotekschef på Fisksätra bibliotek. Biblioteket prioriterar barnverksamheten och ingår i en lokal samverkansgrupp för att få en helhetsbild av barnens situation i området.

Isak Benyamine
Utvecklingsledare Riksteatern/barn och unga, som arbetar med en rad skolutvecklingsprojekt som rör teater och dramatik, filosofi och kultur.

Johanna Ericsson
Projektledare El Sistema-Hammarkullen, Angereds kulturskola, som i samverkan med Göteborgs Symfoniker startat en kör- och orkesterskola El Sistema-Hammarkullen, för barn och ungdomar mellan 4–19 år.

Anders Nyman
Psykolog/psykoterapeut, som för närvarande arbetar i vanvårdsutredningen på Socialdepartementet. Var i flera år knuten till Rädda Barnens mottagningar för barn i kris.


Se hela sändningen från debatten (ca 60 min).

tor
20
jan
2011
torsdag, 20 januari, 2011 | Skriven av:

Igår var det en pressträff där Assitej, presenterade sitt program för Scenkonstfestivalen för barn och unga 2011. Jag var inbjuden i egenskap av ordförande i Region Skånes Kulturnämnd. Dessutom var Köpenhamns kulturborgaråd och Malmös kulturnämndsordförande inbjudna. Alla “tre” bidrar ekonomiskt och praktiskt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Festivalen äger rum i Malmö och Köpenhamn och har temat “building bridges – crossing borders”.

En scenkonstfestival för barn och unga är en definitivt en viktig pusselbit i Region Skånes kulturpussel. festivalen äger rum mellan den 20-29 maj och erbjuder 27 internationella föreställningar från alla världens hörn och 20 svensk/danska. Dessutom genomförs workshops och seminarier, open-space sessioner, Playwright´Slam …

Denna scenkonstfestival är kanske den största i världen som gjorts i alla fall som är riktad till barn och unga. Det är ett väldigt ambitiöst program som vara i 10 dagar.

De övergripande visionerna för ASSITEJ 2011-festivalen är:
• Världsomspännande – med representation från alla delar av världen 


• Angelägenhet – eftertanke och ifrågasättande av den nuvarande situationen av scenkonst för ung publik i världen över idag.
• Mångfald – en hyllning till mångfalden och jämlikheten i olika kulturer.
• Kvalitet – framträdanden av högsta kvalitet 


“Morgondagens klassiker måste skrivas idag”


Urvalsfokus

• Originalverk från detta millennium (skrivet eller utgett 2000-2011)

• Mångfald i åldersgrupper 

• Mångfald i genrer 

• Geografisk mångfald 

• Konstnärlig kvalitet

Det är extra spännande att det är ett projekt mellan Malmö och Köpenhamn på lika villkor. Det här är en möjlighet för Skåningar, och inte bara för de som bor i Malmö och Köpenhamn, att ta del av spännande, innovativa, tänkvärda föreställningar. Förhoppningsvis hänger skolorna på och ger eleverna möjlighet att ta del av kulturupplevelser som sällan skådas.

Assitej Scenkonstfestival för barn och unga och världskongress kommer att ha stor betydelse för scenkonstbranschen i Sverige. Det är av stor vikt att utbyta erfarenheter, upplevelser och kunskap med kolleger från andra delar av världen. Denna typ av mötesplatser skapar nätverk som främjar inspiration och utveckling och ökar möjligheterna för de svenska scenkonstorganisationerna att turnera globalt.

Assitejs föreställningar!
Assitejs seminarier och workshops!

tor
4
nov
2010
torsdag, 04 november, 2010 | Skriven av:

DN skriver : “Fyraåring kan stämmas i USA”

Det var i april 2009 som det hände. Juliet Breitman, fyra år, cyklade med stödhjul tillsammans med en jämnårig vän på en trottoar i New York under uppsikt av sina föräldrar, skriver The New York Times. Plötsligt krockade Juliet med en 87-årig kvinna, som skadade sig så svårt att hon behövde operera höften.

Tre veckor senare dog kvinnan och hennes familj stämde barnen och deras föräldrar för att ha agerat vårdslöst.

Juliets advokat menade att flickan var för ung för att stämmas. Men genom att hänvisa till ett fall från 1928 slog domaren fast att flickan visst var tillräckligt gammal för att stämmas för vårdslöshet – gränsen gick vid fyra år och Juliet var tre månader från att fylla fem.

Att flickans mor närvarade vid händelsen gjorde inte Juliet fri från ansvar, menade domaren.

”En förälders närvaro ger inte ett resonabelt barn rätt att engagera sig i riskfyllt beteende”, skrev han i sin dom. Vidare menade han att barn, som rimligen blivit tillsagda att se sig om, borde känna till vikten av att hålla uppsikt.

Om Juliets mor däremot hade uppmanat till beteendet kunde barnet frias. Men så var inte fallet denna gång, enligt domaren.

Man kan knappt tro det är sant. Enligt domen misslyckades försvaret

bevisa att det fanns någon “brist på intelligens eller mognad” eller att “visa att ett annat barn i samma ålder och kapacitet under rådande omständigheter inte rimligen kunde ha uppskattat faran med att cykla till en äldre kvinna.”

Hur i hela friden kan USA ha ett sådant rättssystem?
och “Hur i hela friden kan man ha domare som resonera på detta viset?

När det nu blir rättegång får man hoppas att rätten resonerar annorlunda. Men man vet ju aldrig.

Man kan ju hoppas att det är ett aprilskämt …

The Wall Street Journal blogg

ons
11
aug
2010
onsdag, 11 augusti, 2010 | Skriven av:

Tiden med skolsköterska och besök av läkare på skolan tillhör snart en svunnen tid. Detta är olyckligt, skolhälsovården skulle kunna spela en viktig roll för att tidigt upptäcka hälsorisker hos barn både fysiskt och psykiskt.

Miljöpartiet i Skåne släppte idag en rapport om barn- och ungas hälsa i Skåne. Rapporten visar att det fortfarande finns klara brister i omhändertagandet. En tydlig brist är nedmonteringen av skolhälsovården. När speciellt den psykiska hälsan har försämrats kan skolhälsovården spela en viktig roll för tidig upptäckt av problem som kan bli långvariga.

Rapporten går igenom frekvensen av skolhälsovård kommun för kommun i Skåne. Trenden är att tiden varje elev får hos skolsköterska eller läkare blir allt kortare och mer ojämnt fördelat mellan kommunerna. Det finns också stora skillnader inom en kommun beroende på vilken del av kommunen man bor i.

För att minska kostnader och problem i framtiden behöver barn- och unga prioriteras och därför presenterar vi sjutton förslag på hur barnens hälsa ska främjas.

De två viktigaste:

Vården för barn- och unga ska vara avgiftsfri. Inga avgifter ska tas ut före man fyllt 18 år

Region Skåne ska erbjuda de skånska kommunerna att avgiftsfritt ta del av skolläkare så att det åtminstone går en läkare på 4000 elever (skolläkareföreningens rekommendation). I gengäld ska kommunerna garantera en skolsköterska på 400 elever. Detta skulle innebära en klar upprustning av dagens skolhälsovård.

Läs hela rapporten, de 17 förslagen!

lör
5
jun
2010
lördag, 05 juni, 2010 | Skriven av:

I dag lördag är det sista dagen på REWORK The World. Många människor från många länder innebär många intressanta möten. Tyvärr är jag besviken på innehållet i många av föredragningarna. Det som sägs är gammal skåpmat väldigt lite nytt och väldigt lite nya tänkesätt.
En sak som förundrar mig är var är alla ungdomar. De finns på de stora gemensamma sessionerna men sedan i workshops mm så är de inte med. Förhoppningsvis jobbar de på andra ställen och nätverkar.

Det mest positiva har varit när några av våra Lundadelegater träffades och pratade vad vi kan göra i Lund. I Lund har vi många möten men det blir en helt annan sak när man träffas under flera dagar med inspirationsföreläsningar. Det hinner alldirg bli något djup men det har vi tid med nu.

I dag blir det en stor paneldiskussion om “Så mycket att göra, så få jobb”. I denna kommer en del rikspolitiker att delta som Maria Wetterstrand, Carin Jämtin, Birgitta Olsson, Sven Otto Littorin och Thomas Östros.
Efter det blir det två stora samlingar, “The Rework The World Investment Panel” och “What have we achieved”.
sedan blir det middag och avslutning. Det ska bli spännande att lyssna på dessa men för min egen del så är jag inte så optimistisk. Visst är det trevligt att träffa många människor men …
Är detta ett hållbart event?
Resultaten av dessa dagar uppväger troligen inte det klimatavtryck konferensen gör.

Sedan kan man undra vilka som kommer på dessa dyra tillställningar. Hur lever dessa i sin vardag. Jag känner att jag har mycket mer gemensamt med merparten av ungdomarna än de i min egen ålder. Det är en sak att prata hållbara lösningar en annan att leva upp till dessa. Här finns mycket tilltro till att teknik och näringsliv ska lösa alla problem. Vackra ord men endast i teorin.

Eftersom lycka oftast mäts och utgår ifrån ekonomiska tillgångar så blir det svårt. Hur ska det bli när hela jordens befolkning lever som vi gör i Sverige? Eller som man gör i USA?

Hemska tanke.

I dag blir som vanligt, att vi lämnar solen bakom oss och kryper in i Leksanda Arena. Sista dagen på detta event …

tis
1
jun
2010
tisdag, 01 juni, 2010 | Skriven av:

Intrtessant att lyssna till Marit Sanner från ForandringsFabrikken i Norge som belyste hur barn och unga som befinner sig i utsatta situationer kan komma till tals genom att själva föra fram sina åsikter på ett framgångsrikt sätt till beslutsfattare.
Många konkreta exempel som t ex de som vårdas på institutioner får utbilda de som ska jobba som vuxna på en institution. Bra att sätt att återkoppla erfarenheter “Hur är det att utsättas för institutionens “personal & verksamhet”?
Mycket av ForandringsFabrikkens idé är att lyssna och ta till oss det vi hör.
Får kolla mer på deras hemsida.
Nu är det lunch. Förhoppningsvis är det lite bättre lunch än igår …

tis
1
jun
2010
tisdag, 01 juni, 2010 | Skriven av:

Nu har sista dagen börjat på Barnrättsdagarna med en paneldebatt.

Sverige och barnkonventionen
Några nationella aktörer ger sin bild av hur långt Sverige har kommit och vilka utmaningar vi står inför i arbetet med att genomföra barnkonventionen. En av utgångspunkterna för diskussionen är de kommentarer som givits av FN:s kommitté för barnets rättigheter angående Sveriges arbete med att genomföra barnkonventionen.

I panelen deltar Fredrik Malmberg, Barnombudsman, Eva Swedling, sektionschef för Påverkan och Medlem på Rädda Barnens Sverigeprogram, Sofia Zackrisson, ordförande Rädda barnens ungdomsförbund, Staffan Werme, kommunstyrelsens ordförande i Örebro, ordförande i SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg, Karin Johansson, statssekreterare, Socialdepartementet. Sofia från >Rädda Barnen var verkligen en frisk fläkt. Statssekreteraren och Örebors kommunalråd intog en försvarsposition och det märktes tydligt att det är valår. Det blev väldigt mycket fina ord men väldigt lite konkreta förslag. Alliansen har kommit fram till ett antal punkter som ska vara någon slags handlingsplan men dessa punkter är endast utdrag ur Barnkonventionen. Vad som är nytt med detta förstod inte jag.

Jag tror att Barnkonventione måste implementeras i Svenska lagstiftning och därmed måste övrig lagstifning anpassas utifrån Barnkonventionen. Barnkonventionen har funnits länge, 20 år, och vi har långt kvar. Miljöpartiet har drivit frågan bla genom att skriva motioner om att göra Barnkonvention till Svensk lag i många år. Dessa har inte bifallits av alliansen ändå vill statssekreteraren från (KD) och kommunalrådet från (FP) att de jobbar för det.

Det behövs mer verkstad. Frågan är hur jag ska kunna återkoppla konferensens intryck till politiken i Lunds kommun. Det kräver en del funderande. En stor utmaning men något måste göras …

mån
31
maj
2010
måndag, 31 maj, 2010 | Skriven av:

fortsätter konferensen med

”Att följa upp och utvärdera för att bygga en evidensbaserad praktik – några steg på vägen.”
Föreläsning av Lars Oscarsson, professor i socialt arbete vid Örebro universitet som har lång erfarenhet av metodutvecklings- och utvärderingsfrågor inom Socialtjänsten. Föreläsningen kommer att handla om hur praktiskt arbete kan följas upp och utvärderas och därmed lägga grunden för en kunskapsbaserad verksamhet.

Något för teoretiskt för mig. Inget konstigt, ganska så självklart men hur ska man använda det i kommunens verksamhet?
Ganska självklart att använda sk evidens. Problemet är om experter inte är överens om hur evidensen ska tolkas i reella aktiviteter.
Inte lätt att prata efter lunch. Förhoppningsvis var det någon som fick ut något av detta.

mån
31
maj
2010
måndag, 31 maj, 2010 | Skriven av:

Efter en lång resa så kom jag fram till Örebro. Resan blev extra lång eftersom X2000-tåget gick en omväg via Helsingborg pga banarbete förhoppningsvis inte barnarbete. Vädret blev varmare och varmare ju längre norrut vi kom. Hotellet som jag bor på ligger vid Örebro slott och Svartån brusar förbi. Trevligt med vattenbrus men svårt att sova till.
Vaknade tidigt av att solen sken in i rummet. Tittar man på väderkartan så är det betydligt varmare här i Örebro än i Skåne.

Nu sitter jag inne i Conventum kongresscenter och lyssnar till improvisationsteater som inleder Barnrättsdagarna. Vilket innebär att jag missar förmiddagens solsken.
Första föreläsare är en filosofiprofessor David Archard från England som ska prata om Barnkonventionen utifrån barnets perspektiv och hur Barnkonventione uppfattas. Det finns forskare som inte tycker att barn har rättigheter eftersom de inte kan hävda sina rättigheter. Det är samma resonemang som gör att man kan anse att djur inte har rättigheter.
Barnkonventionen har funnits länge men tas inte alltid på allvar. Därför
Inget samtal om barns rättigheter borde föras utan hänvisning till FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns många goda skäl för alla som bryr sig om barnets bästa att stödja sig på barnkonvention. Dock finns en inbyggd konflikt mellan de olika bestämmelserna i Barnkonventionen, nämligen motsättningen mellan barnets behov av skydd och barnets rätt att fatta egna beslut och ha egna åsikter.

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Artikel 3 och 12 ger upphov till diskussioner eftersom artikel 3

Barnets bästa
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

och artikel 12

Rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

Problemet är när ska barnens vilja stå över de vuxnas. Finns det en gräns när barnen får all rätt att bestämma?

Egentligen är det samma problematik med hur mycket vuxna ska få bestämma över sig själv och sitt liv.
Ska man få hålla på med boxning och kampsporter?
Ska man få använda droger?
Hur mycket får förståndshandikappade bestämma över sina liv?
Ska man kunna neka sjukvård för att rädda sitt liv?
Ska man kunna neka vissa mediciner eller sjukvårdsinsatser (ECT …)?

För att lösa detta behövs givetvis en bra dialog men även att vi verkligen lyssnar på “den som berörs” och att man fortsätter dialogen efter det att ett beslut är taget.
Inte helt lätt!
Många gånger “lyssnar” vi, vi låter medborgarna säga vad de tycker, öppnar forum och sedan går vi till beslutsrummet och beslutar som vi brukar för vi vet bäst …

sön
30
maj
2010
söndag, 30 maj, 2010 | Skriven av:

Att vara politiskt aktiv gör att man aldrig har några fritidsproblem. Man får också vara med om intressanta händelser och man får jobba mycket tillsammans med andra och dessutom får man vara med om många möten. Möten i form av sammanträden men även möten med andra individer.
Den senaste tiden har varit hektisk och den kommande veckan blir inte “sämre”.
Just nu sitter jag på tåget mot Örebro. Jag ska vara med på “Barnrättsdagarna“.

Hur kan kommuner utvärdera sitt arbete med att genomföra barnkonventionen? Hur kan unga involveras som rådgivare och forskare? Hur kan man mäta hur nöjda barn är? Och hur kan vi förbättra barns och ungas levnadsvillkor?

Det är ett intressant program. Dagarna inleds med en inspirationsföreläsning av David Archard Professor of Philosophy and Public Policy, Lancaster University och författare till boken Children: Rights and Childhood.

Miljöpartiet lämnade in en motion till Lunds kommunfullmäktige 1999 och den bifölls och resultatet blev en barnchecklista. Lunds kommun jobbar utifrån barnkonventionen men kan bli betydligt bättre. Ett problem är att tankarna på Barnkonventionen kommer för sent. Det som krävs är mer utbildning av tjänstemän och politiker vad Barnkonventionen innebär och hur man ska kunna implementera detta synsätt. Normalt kommer barnkonventionen in i slutet när allt är klart. Barnkonventionen borde sitta i ryggmärgen och vara med från början.

Efter Örebro ska jag åka till Leksand och vara med på Tällbergs Forum som i år har temat ”Rework the world”. Återresa blir inte förrän nästa söndag.

Det känns lite kluvet att lämna koloni och sambo i sticket. Just nu är det mycket som händer på kolonin och växtkraften är i full gång vilket innebär att det finns mycket som behöver fixas. Samtidigt är det intressant att få vara med på både Barnrättsdagarna och Rework the World. Som tur är min sambo förstående och låter mig vara borta. Får väl jobba lite extra när jag kommer hem.

Kategori: barn, Mp Lund  | Skriv en kommentar
tor
28
jan
2010
torsdag, 28 januari, 2010 | Skriven av:

I dag är det dags för kommunfullmäktige. Innan dagens fullmäktige var det “mingel mellan väljare och politiker”. Lundaborna kunde fika och prata med politiker.
Jag vet inte hur många som kom men det verkade vara ganska många. Jag tror det är viktigt att det skapas många möten mellan väljare och politiker. De som kom verkade vara i många åldrar, möjligen saknades “barnfamiljer”.
Det hela hade uppfattats lite olika en dam jag pratade med trodde att det skulle finnas en talarstol där man fick ta plats och tala till alla politiker. Hon hade förberett ett tal.

Nu är fullmäktige igång och första ärendet är avklarat, val till Habo gårds styrelse. Det gick snabbt och smärtfritt. Nu är det andra ärendet och det kommer inte att gå så smärtfritt.
Rubriken på ärendet är “BSN Lund stads begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Detta ärende hanteras tillsamman det tredje ärendet som har rubriken “BSN Lund Östers begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Ärendena har kommit upp pga av att alliansen har ändrat på den öppna fritidsverksamheten. Alliansen villl överföra den från Kultur- och fritidsnämnden till skolan.
Alliansen gör det för att spara och vill nu inte ge anslag för hela året utan bara för vårterminen 2010.
Miljöpartiet vill ge anslag för hela året 2010.
Problemet med denna hantering är att man bara ser det ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur kan vi göra verksamheten billigare. Det mest väsentliga är givetvis själva verksamheten. Den öppna fritidsverksamheten är viktig och det behövs utbildad personal för att inte bara “förvara barnen”.
Det pågår just en utredning hur man ska fördela pengar till den öppna skolbarnsomsorgen. Därför borde man vänta med att dra in resurser innan utredningen är klar.

tor
28
jan
2010
torsdag, 28 januari, 2010 | Skriven av:

I dag är det dags för kommunfullmäktige. Innan dagens fullmäktige var det “mingel mellan väljare och politiker”. Lundaborna kunde fika och prata med politiker.
Jag vet inte hur många som kom men det verkade vara ganska många. Jag tror det är viktigt att det skapas många möten mellan väljare och politiker. De som kom verkade vara i många åldrar, möjligen saknades “barnfamiljer”.
Nu är fullmäktige igång och första ärendet är avklarat, val till Habo gårds styrelse. Det gick snabbt och smärtfritt. Nu är det andra ärendet och det kommer inte att gå så smärtfritt.
Rubriken på ärendet är “BSN Lund stads begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Detta ärende hanteras tillsamman det tredje ärendet som har rubriken “BSN Lund Östers begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Ärendena har kommit upp pga av att alliansen har ändrat på den öppna fritidsverksamheten. Alliansen villl överföra den från Kultur- och fritidsnämnden till skolan.
Alliansen gör det för att spara och vill nu inte ge anslag för hela året utan bara för vårterminen 2010.
Miljöpartiet vill ge anslag för hela året 2010.
Problemet med denna hantering är att man bara ser det ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur kan vi göra verksamheten billigare. Det mest väsentliga är givetvis själva verksamheten. Den öppna fritidsverksamheten är viktig och det behövs utbildad personal för att inte bara “förvara barnen”.
Det pågår just en utredning hur man ska fördela pengar till den öppna skolbarnsomsorgen. Därför borde man vänta med att dra in resurser innan utredningen är klar.

tis
15
dec
2009
tisdag, 15 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Personal kritisk till att Lunden stängs

Lundens ungdomshem för flickor läggs ned vid årsskiftet. De anställda tycker beslutet är fel eftersom den vård som erbjuds inte finns någon annanstans i Sverige.

– Vår avdelning är den enda i landet som har den spetskompetens som krävs för att ta hand om denna speciella målgrupp, säger Anna Hockum, biträdande avdelningsföreståndare.
Till Lundens ungdomshem kommer flickor som både har missbruksproblem och i den absoluta majoriteten av fallen också en psykiatrisk diagnos.

– De kan ha självskadebeteende, vara väldigt utåtagerande och även våldsamma. Ofta kommer de till oss eftersom andra institutioner inte klarar av dem, säger Anna Hockum.
På Lunden finns ett team av personal som kan vårda flickorna. Läkare, sjuksköterskor, psykologer med flera yrkeskategorier finns under samma tak.
– Det brukar gå bra för de tjejer som har varit hos oss. Vi är rädda för att de kommer att fara illa när det inte finns någon som kan ta hand om dem på samma sätt, säger Anna Hockum.

Bengt Andersson, regionchef för Statens institutionsstyrelse, uppger att besparingsskäl ligger bakom beslutet. Myndigheten går mot ett underskott på 100 miljoner för 2009.

Det är i alla fall ärligt av regionchefen att erkänna att nedläggningen beror på besparingarkrav. Situationen för många ungdomar är inte bra. Speciellt inte de som har psykiatriska diagnoser.
Det som borde göras är att skapa fler behandlingsplatser för att möta behovet. Man borde också utvärdera verksamheter innan de läggs ner.
Vad kostar det inte samhället att dessa ungdomar inte tas om hand?
Vad kostar det inte dessa flickor i lidande och livskvalité?

Att lägga ner innebär också resursslöseri med kompetens.

Är det värt att riskera unga flickors framtid bara för att sänka skatten för de som ändå har tillräckligt?

Det är hög tid att byta regering!

mån
7
dec
2009
måndag, 07 december, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiet sade redan 2007

Miljöpartiet delar regeringens ambitioner att dela ansvaret för barn och hem mer lika mellan män och kvinnor. Regeringens jämställdhetsbonus är dock en krånglig och osäker metod att nå detta mål. Miljöpartiet föreslår stället en ökad individualisering av föräldrarförsäkringen.

Det visar sig att

Sju personer fick jämställdhetsbonus på mellan 100 och 1 800 kronor av staten under första halvåret. Att administrera utbetalningarna kostade sammanlagt cirka 6 miljoner kronor, enligt Dagens Nyheters uträkning.

Det hade varit bättre att införa en tredelad föräldraförsäkring så att fler pappor kan vara mer med sina barn. Uträkningar visar att regeringens reform med jämställdhetsbonus hittills har kostat 850 000 kronor per person att administrera.
Detta var läget i juni 2009.

Det är helt onödigt att slösa bort pengar på administrativa kostnader för jämställdhetsbonus när de istället kunde användas till fler pappadagar. Även om fler får jämställdhetsbonus framöver och de administrativa kostnaderna minskar räknat per person kommer jämställdhetsbonusen fortsätta vara ett kostsamt och för dåligt styrmedel för att öka jämställdheten. Det skulle vara bättre med en tredelad föräldraförsäkring på 18 månader, där föräldrarna får sex månader var och sex månader att gemensamt förfoga över.

Klimatpolitik, jämställdhetspolitik, det är det samma. Alliansen snackar mest och levererar inga resultat.

tor
26
nov
2009
torsdag, 26 november, 2009 | Skriven av:

Gröna förslag för godare mat
Miljöpartiet har tagit fram en rapport med bl a tio krav på politik för god mat. Det är inte bara vilken mat vi äter. Det är ockås viktigt hur den maten odlas och lagas. Dessutom är det viktigt hur vi intar maten.
Det är en livsstilsfråga. Maten påverkar dessutom vårt klimat. Kött belastar klimatet många gånger mer än vegetarisk mat. Vi är noga med vilket bränsle vi stoppar in i våra bilar. Vi borde vara än mer noggranna vilket bränsle vi stoppar i våra kroppar.

SATSA PÅ GOD SKOLMAT I KOMMUNERNA
maskros_25cmKommunerna måste våga satsa på god mat i de offentliga storköken. Ge måltidspersonalen tid och resurser att upphandla och laga mat från bra råvaror. Gör delade upphandlingar så att det lokala näringslivet kan delta. En bra skolmat är en investering i barnens hälsa och utbildning. Miljöpartiet kommer i kommuner och landsting under det kommande året driva kravet på en ökad andel ekologisk mat på landets skolor och sjukhus.

SKOLKÖKSLYFTET
Vi vill genomföra ett skolkökslyft som ger måltidspersonalen kunskaper och verktyg för att höja kvaliteten på skolmaten. Staten och kommunerna bör tillsammans finansiera kompetensutveckling så att de kan gå från att vara kokerskor eller ekonomibiträden till att bli kockar. Man ska genom programmet få möjligheter att lära sig mer om barn, mat och hälsa, ekologisk och rättvisemärkt mat, och få kunskaper kring lagstiftning och rutiner så att man minskar rädslan för att göra fel.

RENSA I TILLSATSDJUNGELN
Begränsa de onödiga tillsatserna i skolmaten. Dåliga råvaror ska inte maskeras med kemiska tillsatser. Tillsatser som är otillåtna i ekologisk mat bör inte heller förekomma i skolmaten. Sverige bör också driva på EU för att få till stånd ett gemensamt stopp för onödiga tillsatser.
Det är också dags att, liksom Danmark, förbjuda transfetter i mat. EU-parlamentets miljöutskott har visat att stopp för transfetter är det mest kostnadseffektiva sättet att minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i EU.

STRATEGI FÖR ATT NÅ EKOMÅLET
Regeringen har försummat att vidta några som helst åtgärder för att nå målet om minst 25 procent ekologisk mat i offentliga storkök. Målet skulle vara uppnått till 2010, men kommer inte att nås om inte ytterligare åtgärder vidtas. En strategi måste snarast komma på plats för att målet ska nås. Regeringen måste visa att man menar allvar.

URSPRUNGSMÄRK ALLT KÖTT
EU ställer bara krav på ursprungsmärkning av nötkött. Men det är viktigt för konsumenten att få veta var allt kött kommer ifrån. Miljöpartiet vill att allt kött ska ursprungsmärkas. Även restauranger ska redovisa ursprunget för köttet som serveras.

SATSA PÅ REGIONAL MAT
Eldrimner, det nationella kompetenscentrat för småskaligt mathantverk bör få öronmärkta
resurser för att kunna utveckla sin verksamhet och ett utvecklat uppdrag som gynnar regional matkultur. Ett nationellt utvecklingscentrum för restaurang och storhushåll ska också inrättas med inspiration från Eldrimner.

FORSKNING OM SAMBAND MELLAN MAT OCH RESULTAT
Det behövs mer forskning kring hur maten och måltiden påverkar människors prestationer. Erfarenheterna är tydliga och ett antal utländska undersökningar visar på ett starkt samband mellan god mat och resultat i skolan. Dessutom vet man att dåliga matvanor har en stark påverkan på tillfrisknandet hos sjuka. Men det behövs mer forskning kring hur sambanden ser ut mer i detalj.

GE FÖRÄLDRAR TID FÖR BARN – OCH TID FÖR MAT
Många föräldrar upplever att man inte har tid i sin stressade vardag för att laga riktig mat till sina barn. Man är i hög utsträckning hänvisad till snabblagade halvfabrikat. Vi får en generation där många barn föredrar färdiglagade köttbullar framför hemlagade. Miljöpartiet vill ge alla småbarnsföräldrar möjlighet att gå ner i arbetstid med ekonomisk ersättning från staten. Vårt barntidsförslag ger mer tid med barnen och mer tid att laga och äta den goda maten för dem som vill.

SÄNKT MOMS PÅ EKOMAT
Miljöpartiet vill att det ska vara enklare att vara miljövänlig. Vi vill tillsätta en utredning
efter ett rödgrönt maktskifte om att sänka momsen på ekologisk mat.

ÖKADE ANSLAG TILL KOMMUNER OCH LANDSTING
För att ge kommuner och landsting möjlighet att satsa på god mat i de offentliga köken
behöver statsbidragen till kommunerna höjas i takt med konjunkturnedgången.

Läs hela rapporten!

tor
19
nov
2009
torsdag, 19 november, 2009 | Skriven av:

I dag blev det en lång dag. Jobbade en del med förberedelser inför Maria Wetterstrands besök i Lund kommande tisdag.

Jag hann med ett besök på “Forum 2009 – Etik och hållbar utveckling” anordnat av Ekonomihögskolan. I dag var det Lennart Olsson och Maria Wetterstrand som var huvudtalare. Mycket intressant.

Sedan blev det en diskussion om vad som behöver göras för att Lund ska bidra till en lösning av klimatproblematiken.

Efter det blev det lite “Housing First“. Hans Swärd från Socialhögskolan presenterade idéerna som bl a Universitetets rektor driver. Socialhögskolan vill testa om “Housing First” kan användas för att lösa hemlösheten. Housing First används i Norge, Finland och Tyskland med goda resultat.

Efter detta blev det en diskussion med “Min Pappa” och “Pappa-Barn-Syd” om vårdnadstvister. Många pappor känner sig felaktigt behandlade och många pappor får inte träffa sina barn. Eftersom jag är nämndeman var det intressant att lyssna till representanternas erfarenheter. De få gånger jag suttit ting och det har varit vårdnadstvister har tingsrätten beslutat om delad vårdnad, vilket inte innebär att det alltid blir så.
Vårdnadstvister är tragedier och barnen blir oftast förlorarna. Ibland förlorar de kontakt med den ena föräldern och när det blir delad vårdnad så är det inte helt enkelt för barnen att flytta fram och tillbaka. Visst vill man vara med sina båda föräldrar men det måste vara jobbigt att bo på två ställen.

Många gånger känns det som att det borde vara föräldrarna som flyttar och att barnen får bo på samma ställe.

ons
18
nov
2009
onsdag, 18 november, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : Bara 18 procent emot boendet

Med stöd från Vellingeborna ville kommunledningen stoppa transitboendet i Hököpinge. Men en opinionsundersökning visar att bara 18 procent håller med.

– Kan vi stoppa det, så ska vi stoppa det.

Det sade Carina Larsson (M), ordförande i M-nämnden, på mötet förra tisdagen i Hököpinge. I ett brev på hemsidan talade kommunalråd Lars-Ingvar Ljungman (M) om att kommunens invånare blivit överkörda. Och i en chatt med Sydsvenskans läsare två dagar senare skrev han: ”Jag har hela tiden hävdat att jag anser mig ha en majoritet av invånarna med mig.”

Men i själva verket hade inte kommunledningen något stort stöd bland Vellingeborna.

Moderaterna i Vellinge har gjort det mesta för att stoppa de ensamkommande flyktingbarnen. Man har försökt få det till att Vellingeborna kräver ett stopp. Visserligen är detta inget godtagbart skäl men nu det sig dessutom inte vara korrekt. SDS undersökning visar “bara” 18 % är emot att flyktingbarnen placeras i Vellinge. 63 % håller inte med den moderate kommunledningen. Den moderata ledningen ger bränsle till främlingsfientliga partier. Varför ska en av de rikaste kommunerna ta emot några flyktingar? Det kan inte vara ekonomiska skäl denna gången eftersom alla kostnader är täckta via Malmö kommun.
Vad ska man nu skylla på?
Är det inte dags att tala om hur det egentligen ligger till?

vellingegrafik_292991a

ons
11
nov
2009
onsdag, 11 november, 2009 | Skriven av:

Moderaterna i Vellinge har länge kunnat slingra sig undan sina främlingsfientliga åsikter genom att skylla att de inte får tillräckligt med ersättning från staten när det gäller att ta emot flyktingar.
Nu när Vellinge inte behöver betala en krona så säger man ändå nej när det gäller ett korttidsboende av några ensamkommande flyktingbarn. Det är ett privat bolag som sagt ja till att ta hand om flyktingbarnen och nu vill frihetskommunen nr 1 stoppa ett privat intiativ.
Friheten gäller tydligen inte om man vill ta emot flyktingbarn!

Var finns nu den stora friheten i Vellinge kommun?

Den moderate kommunstyrelseordföranden vill nu göra allt för att stoppa att dessa barn från att komma till Vellinge. Detta uppmuntrat främlingsfientliga krafter och gör att (SD) inte behöver anstränga sig att komma in i Vellinges kommunfullmäktige. Moderaterna sköter den politiken utan att behöva stöd från (SD).

Det är också ledsamt att höra röster från en del kommuninvånare. De tänker mer på att deras huspriser ska sjunka än att flyktingbarnen ska få en trygg bostad och ett bra mottagande.

Det är en skam att en av de rikaste kommunerna i Sverige inte ens kan ta emot ensamkommande flyktingbarn. Trots att de inte behöver betala en krona. Vem ska ta emot dessa barn?
Kanske vill moderatera i Velinge skicka tillbaka dessa barn?

I SkD kan man läsa

Detta agerande, som också skett i andra mindre kommuner i Skåne, visar på ett sammanbrott för svensk flyktingpolitik. Det kan inte längre vara ett kommunalt problem i Sverige att ta emot denna strida ström av tonårspojkar från oroshärdar i Asien och Afrika. Detta måste lösas på nationell nivå inom ramen för EU”, skriver Ljungman i ett pressmeddelande.

Lösningen ska lösas på nationell nivå. OK men vem ska ta emot flyktingbarnen?
Det ska göras inom ramen för EU. OK men vem ska ta emot flyktingbarnen.
Vellingemoderaterna menar förstås att det ska vara någon annan bara inte Vellinge.

I SDS kan man läsa

Vellinge ska inspektera lokaler
Vellinge kommun ska inspektera Attendo Cares boende i Bruksparkens vandrarhem. Enligt kommunalrådet finns brister i brandskyddet.

Man kan inte klaga på moderaternas uppfinningsrikedom. Nu ska man stoppa flyktingbarnen pga brister i brandskyddet. Vilken omtanke om barnen!
Eller?

Det blir bara pinsammare och pinsammare.

Den moderate kommunstyrelse ordföranden i Vellinge är även ordförande för moderaterna i Skåne. Är detta bara en Vellingeåsikt eller är den relevant för moderaterna i Skåne?

Är det någon moderat i Skåne som vågar ta strid i frågan? För inte är detta en åsikt som delas av övriga moderater i Skåne.
Eller?

ons
28
okt
2009
onsdag, 28 oktober, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Barnen rasar mot Kamratposten”

Anrika Kamratposten har hamnat i blåsväder. Och det är barnen som stormar mot tidningen som från och med nu tänker ta betalt för sin webbsajt.

– Jag skäms inte för att vi tar betalt, säger chefredaktören Ola Lindholm.

“Asdåligt.” “Jag får typ sluta äta godis.” “Farväl alla kompisar.”

Så låter det just nu i inläggen på barntidningen Kamratpostens webbsajt, KP-webben. Bonnier Tidskrifter, som äger Kamratposten, har beslutat ta betalt av alla som har ett konto på webbsajten – även om man är prenumerant av papperstidningen. Nitton kronor i månaden ska det kosta, efter en gratis provmånad, och det har fått många av de unga användarna att reagera.

– Vi visste att det skulle bli starka reaktioner. När man skapar en community för barn på det här viset så blir det liksom deras ställe, de känner att det är deras plats. Så det är klart att många reagerar, säger Ola Lindholm, tv-profil och chefredaktör för Kamratposten.

Ja det är ju sorgligt att krisen drabbat Bonnier Tidskrifter att de inte kan ha en gratis websida.
Det visar lite varför de “äger” Kamratposten. Visserligen har väl pappersupplagan kanske minskat så deras intäkter har minskat men ändå …

Bra att de inte har någon reklam men så mycket pengar kan det väl knappast röra sig i det totala sammanhanget. Svagt att inte ens de som betalar för en papperstidningen får tillgång till internet gratis.

Konstigt att detta inte kunde inrymmas i Bonniers ekonomi men ska man tjäna mycket pengar så blir det så här.

Nu var det ett tag sedan jag läste Kamratposten och den kanske inte är som den var när jag gick i skolan så det kanske inte är någon förlust.

Kategori: barn, ekonomi, IT  | Skriv en kommentar
tis
18
aug
2009
tisdag, 18 augusti, 2009 | Skriven av:

Man kan undra ibland om Barnkonventionen, som Sverige ratifiserade redan 1990 som en av de första länderna i världen, efter det att FN:s generalförsamling beslut den 20 november 1989, tillämpas i Sverige. Just nu tänker jag på omskärelse av pojkar.

Hur kan detta ingrepp tillåtas?

Enligt lagen (Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar) står det

Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas.
Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.

Hur vet man att en nyfödd pojke inte motsätter sig omskärelsen?
Hur tar man reda på en ung pojkes vilja?

Bara detta faktum borde vara tillräckligt att förbjuda omskärelse på omyndiga män.

Viadre står det i lagen

Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som
har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar.
Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar
som är äldre än två månader.

Vilket innebär att om man gör ingreppet 8 dagar efter födelsen så behöver det inte vara läkare som utför ingreppet. Man behöver bara följa Socialstyrelsens regelbok.

Information skall ges om

 • att en pojke inte får omskäras mot sin vilja,
 • hur ingreppet kommer att utföras,
 • den smärta som ingreppet kan förorsaka och vilken smärtlindring som bedöms adekvat,
 • läkningsprocessen samt risker för och symptom på komplikationer,
 • vilken eftervård som planeras,
 • att ingreppet är oåterkalleligt, samt
 • när en omskärelse i det enskilda fallet är olämplig med hänsyn till pojkens ålder eller utvecklingsstadium och skälen för denna bedömning.
 • Här är det ingen ångervecka. Man kan alltså som några dagar gammal baby bli omskuren och sedan så är det som det är. Ingen väg tillbaka. Är detta hur det ska vara i ett modernt demokratiskt land?

  Vidare står det i samma författningssamling

  Den som lämnar information till pojken bör ha kunskap om och erfarenhet av att samtala med barn i pojkens ålder. Personen i fråga bör på lämpligt sätt försäkra sig om pojkens egen inställning.

  Det står bör, inte ska “försökra sig om pojkens egen inställning”.
  Kallar man det ett muntligt avtal?

  Dessutom står det följande

  Om en omskärelse utförs på en pojke under hans första levnadsår, bör lokalbedövning användas med hänsyn till de risker som narkos medför i denna ålder. Ytanestesi med kräm eller salva följt av infiltrationsanestesi innebär vanligen en fullgod smärtlindring. Särskild uppmärksamhet bör ägnas risken för överdosering av lokalbedövningsmedel.

  I övriga åldrar bör i första hand allmän narkos övervägas. Alternativt kan ingreppet göras under lokalbedövning med gängse metoder, lämpligen med ledningsanestesi i form av s.k. penisblockad.

  För att det finns risker med narkos så behöver man bara använda lokalbedövning. Så tesen är fortfarande att små barn inte känner smärta?

  Lite märkligt skrev dåvarande BO följande

  Det är mer än tio år sedan Sverige ratificerade barnkonventionen.
  Att ge alla pojkar oavsett ålder samma rätt till ett tryggt och smärtfritt kirurgiskt ingrepp måste därför vara en självklarhet.

  BO missar hela poängen med barnkonventionen. Det finns flera artiklar i Barnkonventionen som strider mot omskärelse av pojkar.

  Art. 2 Icke-diskriminering
  1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

  2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

  Barnet får ju inte chans att välja?
  Om en man vill omskäras så är det upp till var och en att bestämma det när man man har blivit myndig. Det ska då givetvis finnas regler för hur och vem som ska få utföra detta.

  SNOP_loggaDet stora problemet är inte att samhället subventionerar omskärelse även om det är ett problem i dagens nedskärningstider. Det stora problemet är att man utsätter barn för ett ingrepp som barnet inte har en rätt att säga nej till. Man tvingar barnen utifrån vuxnas normer och tänkande.

  Det här handlar för många om religion. Det är religiösa skäl som gör att man utför omskärelse inte av medicinska. Därför är det en intressant slutkläm på ett inlägg på SvD:s Brännpunkt

  Har verkligen Gud – eller evolutionen – misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan?

  Att man nu vill låta den allmänna sjukvården tvingas utföra detta ingrepp som inte är medicinskt betingat menar man är det bästa för barnet. Annars utförs det av personer som riskerar barnets hälsa. Det är väl sant men ska man bara därför tillåta att kränka det lilla barnet?
  Borde man inte ändra synen på barns rättigheter i stället?

  Det är dags att börja tillämpa Barnkonventionen och då måste det till en lag om förbud av omskärelse av pojkar.