Inlägg under kategori » integritet «

sön
16
jan
2011
söndag, 16 januari, 2011 | Skriven av:

HD skriver “Kritiken stängs inne på jobbet”

Det är lågt i tak på många svenska arbetsplatser. Ny forskning, fackliga representanter och ett antal färska fall pekar på det. Anställda på kommunala skolor i Helsingborg uppmanas ge kritik internt – eller inte alls.

En ny rapport från försäkringsbolaget Moderna visar att svenska arbetsplatser ligger sämst till bland de nordiska länderna när det handlar om att våga säga ifrån på jobbet.

Det är en trist utveckling. Det är inte bara inom offentlig verksamhet det är så. Nu när det finns konkurrens av privata aktörer syns problemen tydligare i det offentliga. Det sker en anpassning att det offentliga liknar mer det privata.

Givetvis är det ett problem om några anställda inte är lojala mot beslut och motarbetar ett förändringsarbete men det får inte bli att anställda inte vågar komma med synpunkter och kritik när de känner att något är fel.
Fel inträffar alltid. Man kan inte ha en verksamhet som alltid är perfekt. Att tysta sina anställda motverkar att arbetsplatsen utvecklas vilket på sikt givetvis ger problem.

Extra stort problem blir det när det handlar skola och vård & omsorg av djur och människor. Vågar man inte som anställd rapportera missförhållanden som drabbar tredje man så blir det givetvis stora problem. Om t ex patienter blir felbehandlade, om en arbetslös inte får den hjälp den ska ha, när pengar används på fel sätt, när elever inte får den hjälp de ska ha, när djur behandlas på fel fel sätt
Listan kan göras lång.

Bra att man är solidarisk med sin arbetsgivare men man får inte glömma kunden/klienten/patienten. Det är tufft att höra kritik och den kan svida men på sikt blir det inte bättre om man förtränger kritiken. Verkligheten kommer alltid i kapp.

“Tyvärr” har vi s k Lex Maria, Lex Sarah, Lex Bratt och Lex Tommy.

Det visar på missförhållanden men även på att det finns de som vågar trotsa överheten och rapportera när det finns missförhållanden. Det vore allra bäst om man slapp alla dessa lexor och att det var självklart och helt OK att kommunicera missförhållanden. Då skulle problemen komma fram och konsekvenserna av dessa bli betydligt mindre och de anställda skulle känna mer arbetsglädje och stolthet. Allt detta skulle gynna arbetsgivare, arbetstagare och samhället i stort.

tis
18
aug
2009
tisdag, 18 augusti, 2009 | Skriven av:

Man kan undra ibland om Barnkonventionen, som Sverige ratifiserade redan 1990 som en av de första länderna i världen, efter det att FN:s generalförsamling beslut den 20 november 1989, tillämpas i Sverige. Just nu tänker jag på omskärelse av pojkar.

Hur kan detta ingrepp tillåtas?

Enligt lagen (Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar) står det

Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas.
Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.

Hur vet man att en nyfödd pojke inte motsätter sig omskärelsen?
Hur tar man reda på en ung pojkes vilja?

Bara detta faktum borde vara tillräckligt att förbjuda omskärelse på omyndiga män.

Viadre står det i lagen

Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som
har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar.
Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar
som är äldre än två månader.

Vilket innebär att om man gör ingreppet 8 dagar efter födelsen så behöver det inte vara läkare som utför ingreppet. Man behöver bara följa Socialstyrelsens regelbok.

Information skall ges om

 • att en pojke inte får omskäras mot sin vilja,
 • hur ingreppet kommer att utföras,
 • den smärta som ingreppet kan förorsaka och vilken smärtlindring som bedöms adekvat,
 • läkningsprocessen samt risker för och symptom på komplikationer,
 • vilken eftervård som planeras,
 • att ingreppet är oåterkalleligt, samt
 • när en omskärelse i det enskilda fallet är olämplig med hänsyn till pojkens ålder eller utvecklingsstadium och skälen för denna bedömning.
 • Här är det ingen ångervecka. Man kan alltså som några dagar gammal baby bli omskuren och sedan så är det som det är. Ingen väg tillbaka. Är detta hur det ska vara i ett modernt demokratiskt land?

  Vidare står det i samma författningssamling

  Den som lämnar information till pojken bör ha kunskap om och erfarenhet av att samtala med barn i pojkens ålder. Personen i fråga bör på lämpligt sätt försäkra sig om pojkens egen inställning.

  Det står bör, inte ska “försökra sig om pojkens egen inställning”.
  Kallar man det ett muntligt avtal?

  Dessutom står det följande

  Om en omskärelse utförs på en pojke under hans första levnadsår, bör lokalbedövning användas med hänsyn till de risker som narkos medför i denna ålder. Ytanestesi med kräm eller salva följt av infiltrationsanestesi innebär vanligen en fullgod smärtlindring. Särskild uppmärksamhet bör ägnas risken för överdosering av lokalbedövningsmedel.

  I övriga åldrar bör i första hand allmän narkos övervägas. Alternativt kan ingreppet göras under lokalbedövning med gängse metoder, lämpligen med ledningsanestesi i form av s.k. penisblockad.

  För att det finns risker med narkos så behöver man bara använda lokalbedövning. Så tesen är fortfarande att små barn inte känner smärta?

  Lite märkligt skrev dåvarande BO följande

  Det är mer än tio år sedan Sverige ratificerade barnkonventionen.
  Att ge alla pojkar oavsett ålder samma rätt till ett tryggt och smärtfritt kirurgiskt ingrepp måste därför vara en självklarhet.

  BO missar hela poängen med barnkonventionen. Det finns flera artiklar i Barnkonventionen som strider mot omskärelse av pojkar.

  Art. 2 Icke-diskriminering
  1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

  2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

  Barnet får ju inte chans att välja?
  Om en man vill omskäras så är det upp till var och en att bestämma det när man man har blivit myndig. Det ska då givetvis finnas regler för hur och vem som ska få utföra detta.

  SNOP_loggaDet stora problemet är inte att samhället subventionerar omskärelse även om det är ett problem i dagens nedskärningstider. Det stora problemet är att man utsätter barn för ett ingrepp som barnet inte har en rätt att säga nej till. Man tvingar barnen utifrån vuxnas normer och tänkande.

  Det här handlar för många om religion. Det är religiösa skäl som gör att man utför omskärelse inte av medicinska. Därför är det en intressant slutkläm på ett inlägg på SvD:s Brännpunkt

  Har verkligen Gud – eller evolutionen – misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan?

  Att man nu vill låta den allmänna sjukvården tvingas utföra detta ingrepp som inte är medicinskt betingat menar man är det bästa för barnet. Annars utförs det av personer som riskerar barnets hälsa. Det är väl sant men ska man bara därför tillåta att kränka det lilla barnet?
  Borde man inte ändra synen på barns rättigheter i stället?

  Det är dags att börja tillämpa Barnkonventionen och då måste det till en lag om förbud av omskärelse av pojkar.

  lör
  1
  aug
  2009
  lördag, 01 augusti, 2009 | Skriven av:

  Stockholmsprogrammet from Alliansfritt Sverige on Vimeo.

  fre
  10
  jul
  2009
  fredag, 10 juli, 2009 | Skriven av:

  SDS skriver “Ipredator flygfärdig till helgen”

  Pirate Bay-grundarnas anonymiseringstjänst Ipredator kan börja fungera i skarp version redan till helgen. Då skickas inbjudningar ut till de 170 000 personer som står i kö för att dölja sin identitet på nätet.
  Tjänsten utlovades redan för någon månad sedan men har dragit ut på tiden. Men nu betatestar omkring 13 000 personer tjänsten och sedan är det dags för alla dem som väntar på att få gömma sitt ip-nummer med Ipredator. Allt fler betatestare har släppts på och piraterna bedömer nu att tjänsten är så stabil att den är mogen för lansering i full skala.

  IPRED har urholkat rättssystemet och “skapat” nya betaltjänster på internet. Betaltjänster som ska göra datorns ip-nummer “osynligt”.
  Stora bolag har redan börjat använda möjligheterna med IPRED och fått ut ip-nummer till “misstänkta” fildelare.

  Priset kommer att ligga i storleksordningen 40–50 kronor i månaden. Bakom tjänsten ligger främst de tre fängelsedömda piraterna Peter Sunde, Gottfrid Svartholm Warg och Fredrik Neij, men också ett kluster av andra personer som hjälper till.
  – Det ska startas en stiftelse som ska ta emot pengarna och vinsten kommer att gå till internetprojekt, säger Sunde som understryker att Ipredator inte kommer att lagra någon information om användarna.

  Skrämmande att alliansregeringen har skapat denna lag på begäran av stora bolag inom musik, film och bokbranschen. Om nu Ipredator fungerar så är vi tillbaka vid ruta ett frånsett att vi urholkat rättsystemet och försämrat integriteten.

  Lyssnade på Roger Wallis sommarprogram i onsdags. Han har en sund inställning i frågan, kompositör som han är. Han pratade om att det kommit nya engelska studier som visar att fildelare köper mer “kultur” lagligt.

  Det finns många olika undersökningar om huruvida fildelare köper mer musik och film eller om de går på konserter och bio mer än icke fildelare,
  En del har gjorts på uppdrag av de stora mediabolagen och sedan finns det de som gjorts av oberoende.

  Poängen är fortfarande att även om det är olagligt att fildela upphovsrättsskyddade verk så är det helt orimligt att avlyssna alla och att skapa en IPRED-lag.

  Ska bli spännande att se om internet och dess användning blir en valfråga 2010.

  mån
  25
  maj
  2009
  måndag, 25 maj, 2009 | Skriven av:

  carl-schlyter I dag kom Carl Schlyter, miljöpartiets huvudkandidat till EU-parlamentet, till Lund. Tyvärr blev det en krock med en debatt om integration och mångfald.
  Annars gick det bra. Carl är verkligen duktig. Tidigare har Carl blivit utsedd till bäst i test av Djurens Rätt, Naturskyddsföreningen och Aftonbladet. Nu har han också blivit bäst i test av Open Europe.

  Open Europe: Carl i topp när det gäller att arbeta med öppenhet i EU

  Den internationella tankesmedjan Open Europe har undersökt hur samtliga 785 EU-parlamentariker arbetat för öppenhet inom EU. I topp: Carl Schlyter!
  Se hela listan!

  Open Europe är en europeisk tankesmedja som arbetar för öppenhet och transparens och granskar lobbyismen i EU.
  – Oavsett vilken politisk tillhörighet man har bör EU-parlamentariker arbeta för ett mer öppet, demokratiskt EU för att förhindra slöseri med skattebetalarnas pengar. Dessa frågor borde ligga överst på agendan, säger Open Europes svenske chef, Mats Persson.
  Av 785 politiker placerar sig Carl Schlyter allra överst med 55 poäng av 58 möjliga.
  – Jag är oerhört glad och stolt över resultatet, säger Carl Schlyter.
  Många i den gröna gruppen i parlamentet kommer högt på listan. Ser man till länder så är Sverige det land där politikerna fått bäst resultat av Open Europe.

  Alltså ännu en anledning att kryssa Carl Schlyter den 7 juni!

  tor
  14
  maj
  2009
  torsdag, 14 maj, 2009 | Skriven av:

  SDS skriver “Bredbandsoperatör döljer fildelande”

  Allteles kunder får nu en gratis anonymiseringstjänst som döljer eventuellt fildelande. Därmed blir också Ipredlagen verkningslös. Vi säkrar våra kunders rätt till en privat sfär på internet, säger Allteles vd.

  Stockholm. Bredbandsleverantören Alltele ger sina 120 000 kunder möjlighet att gratis ladda ner en avancerad anonymitetstjänst. Bakom beslutet ligger en efterfrågan från bolagets kunder.

  Motmedel mot IPRED är inget nytt. redan 24 mars kunde man läsa i SvD “The Pirate Bay startar anonymiseringstjänst”

  The Pirate Bay utvecklar nu en anonymiseringstjänst. Tjänsten ska heta Ipredator och för första gången tänker nu gänget bakom fildelningssajten ta betalt.
  Tjänsten bygger på så kallad VPN-teknik. Peter Sunde, en av The Pirate Bays grundare, förklarar att användaren får ett konto och i stället för att koppla upp sig på internet direkt går uppkopplingen via Ipredatorn.

  IPRED är ett beställningsverk av stora film- och musikbolag. Syftet är att tjäna ännu mer pengar inte i första hand att låta de som skapar “kultur” ska kunna leva på det.
  IPRED ändrar grundläggande principer inom rättsväsendet och är ett hot mot den personliga integriteten.

  Man kan undra om alliansen och socialdemokraterna som röstade för IPRED fortfarande tycker att det var ett klokt beslut?

  Det hjälper kanske Piratpartiet att komma in i Europaparlamentet.

  Läs mer!
  Lage Rahm
  StoppaIPREDnu

  tor
  30
  apr
  2009
  torsdag, 30 april, 2009 | Skriven av:

  Glädjande siffror, miljöpartiet ökar från 5.9 % till 7.0%. Alla partier tappar och så ökar Piratpartiet från noll till 5.1%.
  Det är bra för att driva IPRED och FRA frågorna men vad säger Piratpartiet om övriga frågor? EU är ju så mycket mer än detta.
  Givetvis kan partiet utvecklas men det verkar inte finnas något intresse för detta. Kanske ändras sig de nu när det finns en rejäl chans att koma in.

  Detta är visar att det finns ett stort missnöje med hur politiken hanterar IPRED och FRA. Integritetsfrågorna är stora. Det är även hur man ser på “staten” och “maktutövare” gentemot den “lilla människan” dvs dig och mig. Så det är mer än att bara säga ja eller nej till IPRED. Det behövs en politik som tar till vara varje individs vilja och möjlighet att vara delaktig i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Det måste finnas social och ekonomisk trygghet för alla. Klyftorna och segregationen måste minska.

  Så även om jag gläds åt att Piratpartiet “kommer in i Europaparlamentet” så är jag ändå lite orolig över att “en fråge”-politiken får så stort gensvar.
  Detta gör EU-valet lite mer spännande.

  Här blir det inga promenadsegrar för någon!
  Eller?

  http___www.dn.se_polopoly_fs_1.855935!piratpartiet.swf

  Grafik från DN

  sön
  19
  apr
  2009
  söndag, 19 april, 2009 | Skriven av:

  Enligt den senaste SIFO mätningen går Miljöpartiet framåt och är fortfarande 3:e största parti. Det är fantastiskt kul men samtidigt är det lite jobbigt att s och v inte går framåt. Visserligen nhar mp. s och v majoritet med 1.2 %-enheter vilket inte är mycket. Socialdemokraterna är fortfarande största parti men minskar med 2.9 %-enheter. Kristdemokraterna har kravlat sig tillbaka i riksdagen och har nu 4.1 %. Man kan spekulera i hur det har blivit så här.
  AMF-affären spelar säkert in vilket förklarar (s) tapp. Att miljöpartiet ökar tror jag beror på att det nu kommit ut att miljöpartiet inte bara bryr sig om “miljön”. VIsserligen är “miljön” en mycket viktig fråga för allt fler väljare. Klimat och jobb hör ihop. Ställer vi om samhället i grön riktning skapar det nya jobb. Ska man lösa den ekonomiska krisen gäller det att jobba långsiktigt. Det gäller att ändra synen på jobb. Det gäller att använda sig av den potential det finns hos alla människor. Därför gäller det också att ta tag i småföretagarsitauationen. En del vill inte bara vara anställd. Sedan alliansen har tillträttt har det blivit dyrare och krångligare för småföretagare. En annan viktig fråga är att ge mer tid åt småföräldrar så att de kan vara mer med sina barn. Detta ger givetvis positiva effekter att barn mår bättre och kan därför växa och bli vuxna i harmoni.
  Dessutom ger det intressanta perspektiv nu när IPRED ifrågasätts allt mer. Piratpartiet säger sig växa. En röst på Piratpartiet är bra men det är ännu bättre med en röst på Miljöpartiet eftersom Miljöpartiet har en politik som är heltäckande. Piratpartiet har en fråga! Det vore synd att kasta bort det engagemang som framförallt ungdomar visar på en enda fråga. Integritetsfrågan är mer än bara IPRED.
  Det är inte bara att avskaffa IPRED man måste också ha en kulturpolitik som gör att kulturutövare kan leva på sitt skapande.

  sifo-april

  Diagram från SvD!