måndag 31 maj 2010 | Skriven av:

Efter en lång resa så kom jag fram till Örebro. Resan blev extra lång eftersom X2000-tåget gick en omväg via Helsingborg pga banarbete förhoppningsvis inte barnarbete. Vädret blev varmare och varmare ju längre norrut vi kom. Hotellet som jag bor på ligger vid Örebro slott och Svartån brusar förbi. Trevligt med vattenbrus men svårt att sova till.
Vaknade tidigt av att solen sken in i rummet. Tittar man på väderkartan så är det betydligt varmare här i Örebro än i Skåne.

Nu sitter jag inne i Conventum kongresscenter och lyssnar till improvisationsteater som inleder Barnrättsdagarna. Vilket innebär att jag missar förmiddagens solsken.
Första föreläsare är en filosofiprofessor David Archard från England som ska prata om Barnkonventionen utifrån barnets perspektiv och hur Barnkonventione uppfattas. Det finns forskare som inte tycker att barn har rättigheter eftersom de inte kan hävda sina rättigheter. Det är samma resonemang som gör att man kan anse att djur inte har rättigheter.
Barnkonventionen har funnits länge men tas inte alltid på allvar. Därför
Inget samtal om barns rättigheter borde föras utan hänvisning till FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns många goda skäl för alla som bryr sig om barnets bästa att stödja sig på barnkonvention. Dock finns en inbyggd konflikt mellan de olika bestämmelserna i Barnkonventionen, nämligen motsättningen mellan barnets behov av skydd och barnets rätt att fatta egna beslut och ha egna åsikter.

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Artikel 3 och 12 ger upphov till diskussioner eftersom artikel 3

Barnets bästa
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

och artikel 12

Rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

Problemet är när ska barnens vilja stå över de vuxnas. Finns det en gräns när barnen får all rätt att bestämma?

Egentligen är det samma problematik med hur mycket vuxna ska få bestämma över sig själv och sitt liv.
Ska man få hålla på med boxning och kampsporter?
Ska man få använda droger?
Hur mycket får förståndshandikappade bestämma över sina liv?
Ska man kunna neka sjukvård för att rädda sitt liv?
Ska man kunna neka vissa mediciner eller sjukvårdsinsatser (ECT …)?

För att lösa detta behövs givetvis en bra dialog men även att vi verkligen lyssnar på ”den som berörs” och att man fortsätter dialogen efter det att ett beslut är taget.
Inte helt lätt!
Många gånger ”lyssnar” vi, vi låter medborgarna säga vad de tycker, öppnar forum och sedan går vi till beslutsrummet och beslutar som vi brukar för vi vet bäst …

Kategori: barn, etik, folkhälsa
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>