Inlägg under kategori » hemlöshet «

fre
15
jan
2010
fredag, 15 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Öppnar kvinnoboendet tidigare – läget för hemlösa är akut

Kvinnoboendet öppnar redan i februari. Trots att upphandlingen om vem som ska driva det inte är klar. Bakgrunden är den akuta situationen för hemlösa kvinnor i Lund.

De borgerliga har vänt sig till serviceförvaltningen och pressat fram en snabbare renovering av fastigheterna på Malin Gyllenkroksväg. Det är där boendet för hemlösa kvinnor ska vara.

Vem som ska driva det är inte klart. Upphandlingsprocessen är igång men långt ifrån färdig.

Denna situation målades inte upp av ansvarigt kommunalråd från folkpartiet på senaste kommunstyrelsen.
På kommunstyrelsen sa ansvarigt kommunalråd att allt var klart för beslut i socialnämnden under januari och att det skulle vara inflyttning under februari.

Man kan undra var kommunalrådet hade fått sin information från. Det var väl samma källa hon använde när hon argumenterade på kommunfullmäktige under 2009.

Nu verkar det bli det som miljöpartiet ville redan i april 2009. Det bra att alliansen nu ändrar sig. Trist att det sker först nu, dvs efter att vi upplevt en kall höst och vinter.

– Vi blev då oroliga för hur det ska bli under de övriga vintermånaderna, säger Göran Wallén.

Vadan denna oro just nu? Det var ju den oro vi hade redan innan höst och vinter 2009. Alliansens lösning har varit att kortsiktigt lösa problemet med hemslöhet och erbjuda härbärge i första hand och hotell i andra hotell.

Socialnämnden bad socialförvaltningen utreda möjligheten att tidigarelägga öppnandet temporärt i kommunal regi. Resultatet blev att man nu påskyndar renoveringen av några våtutrymmen i en fastigheterna. Någon totalrenovering handlar det inte om.

När gjorde man det?
Som sagt det var en helt annan bild som lämnades av ansvarigt kommualråd och ordförande i socialnämnden.

Givetvis bättre sent än aldrig eller sent ska syndaren vakna …

Att man nu öppnat detta boendet så är ju inte problemen löst. Det finns mycket kvar att göra.
Det ska bli spännande och hur alliansen ska behandla miljöpartiet m fl skrivelse angående “INFÖR PRINCIPEN BOSTAD FÖRST I ARBETET MOT HEMLÖSHETEN“, dvs “Housing First“-konceptet?

ons
13
jan
2010
onsdag, 13 januari, 2010 | Skriven av:

Redan 2008 gjordes en kartläggning av de hemlösas situation. I april 2009 var socialnämnden äntligen redo att starta ett stödboende för hemlösa kvinnor. Enda problemet var att det saknades pengar. Det var ju inte så konstigt eftersom alliansen i Lund skurit ner anslagen till samtliga nämnder och styrelser sedan de tog över efter valet 2006.

Nio månader efter socialnämndens sammanträde försöker alliansen skicka ut dimridåer genom att istället för att diskutera dagens situation ta upp en diskussion vem som är bäst, alliansen eller de rödgröna.

Man har förhalat frågan sedan dess. Dagens skrivelse från de rödgröna lämnades in den 28 oktober. Sedan dröjde det till 2 december innan kommunkontoret skrev en tjänsteskrivelse och ytterligare 6 veckor innan ärendet kom upp till beslut. Hade man prioriterat frågan hade man redan kunnat behandla ärendet på kommunstyrelsen i december 2009.

Nu förhalade man det till januari. Problemet är bara att de sedan april 2009 inte gjort något som konkret påverkat boendsituationen för hemlösa kvinnor. Hade alliansen gått vidare med förslaget i april 2009 hade 4-8 hemlösa kvinnor haft ett boende, om än tillfälligt, i alla fall ett boende som inte är ett härbärge. detta hade dessutom avlastat härbärget som varit fullt sedan i höstas.

Ansvarigt kommunalråd från alliansen svarade på miljöpartiets interpellation på kommunfullmäktige i oktober 2009, att alliansen beslut att upphandla boendet enbart skulle försena inflyttningen ett par månader och att det skulle vara klart för inflyttning i januari. Nu är det januari och inflyttning är inte klart. Interpelationen ställdes i oktober, 4 månader efter att socialnämnden var redo att starta om det tillsköts pengar. Så förseningen att upphandla har definitivt varit längre än ett par månader.

På dagens kommunstyrelse lovade, samma ansvariga kommunalråd, att allt ska vara klart för inflyttning i februari. Ännu finns inget underlag presenterat för socialnämnden för att bestämma vem som ska sköta boendet.

Om det mot förmodan blir inflyttning i februari är det ju bra men det hade ju givetvis varit bättre om det varit klart redan under förra året, innan de kalla årstiderna inföll.

Alliansen tycker att ekonomin är viktigare än att hjälpa människor som behöver ett boende och som behöver stöd. Ska man komma tillbaka till ett liv värt namnet är en bostad ett måste. För att detta ska ske måste kommunen ta sitt ansvar.

tis
12
jan
2010
tisdag, 12 januari, 2010 | Skriven av:

På onsdag är det årets första kommunstyrelse. Ärende 17 handlar om en skrivelse som miljöpartiet har skrivit tillsammans med övriga oppositionspartier. Skrivelsen föreslår att kommunstyrelsen omedelbart ska ta initiativ till att öppna boendet för hemlösa kvinnor. Ärendet att ordna ett nytt boende för hemlösa kvinnor har pågått en tid och var nära att få en lösning när alliansen helt plötsligt ändrade sig. I stället för att gå från ord till handling avbröt man processen och beslutade att man ville upphandla boendet. Att upphandla boendet kan visserligen var OK men alliansens kursändring innebar att alliansen satte ekonomin före de hemlösas situation.

Detta visar alliansen inte prioriterar frågan om hemlösa. Detta kan man även avläsa i hur skrivelsen har hanterats. Kommunstyrelsen fick skrivelsen den 28 oktober. Kommunkontoret skrev ett svar på skrivelsen den 2 december dvs innan kommunstyrelsen i december. Nu kommer skrivelsen äntligen upp för beslut.

Situationen för de hemlösa är givetvis värre under höst och vinter. Kommunens härbärge har varit fullt sedan i höstas så platserna på det nya boendet hade verkligen behövts. Allt var klart för inflyttning.

På en interpellation från miljöpartiet, i oktober 2009,  till ansvarigt kommunalråd Tove Klette svarade Tove att det skulle bli beslut i socilanämnden senast i januari 2010. Det återstår att se om det blir så.

Oavsett det har de hemlösa missat boende under ett antal kalla månader.

Det ska bli spänande att se vad alliansen gör med miljöpartiets m. fl. skrivelse till kommunstyrelsen “Inför principen bostad först i arbetet mot hemlösheten“.
Det blir väl som vanligt att förhala frågan.
Eller?

Läs mer om “Housing First“!

tor
7
jan
2010
torsdag, 07 januari, 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Skamligt av kommunen

Stadsmissionens härbärge på Väster är fullbelagt. Det har det varit hela hösten. Men på diakonin märker man inte av fler hemlösa, trots den extrema kylan.
Det beror helt enkelt på att de som hittat en plats att stanna på inte vågar lämna den.
– Ska man ge sig ut nu i den hårda kylan med bristfälliga kläder och skor vill man vara säker på att ha platsen kvar om man går till oss på diakonin för att få mat och något att dricka. Just nu är det värre än någonsin för många hemlösa. De trycker i portgångar och vrår för att hålla värmen. Det är som att välja mellan pest och kolera, säger Mats Högelius.

Mest utsatta är de hemlösa kvinnorna. De har några platser på härbärget, men väljer oftast att inte gå dit.
Lunds kommun får en rejäl känga av Mats Högelius för detta.
– Kommunen ska skämmas för att de inte har öppnat härbärget för kvinnor. De har beslutat att vänta med starten tills upphandlingen av tjänsten är klar i vår. Det är inte trovärdigt, eller värdigt, menar Mats Högelius.
Rummen står tomma och kan tas i bruk direkt.

Det är beklämmande att hur alliansen resonerar. Allt var klart att bara dra igång verksamheten så att 4-8 kvinnor kunde få tak över huvudet. Detta hade då gjort att härbärget som varit fullt sedan i höstas hade avlastats.
Alliansen tyckte det var bättre att ta chansen att tjäna några kronor på en upphandling än att se till att några hemlösa fick någonstans att bo.
Miljöpartiets protester hjälpte inte.

Behovet är stort och måste vara en prioriterad fråga.
Alla har rätt till en bostad. Intressant om Housing First kan göra att det blir lite drag under galoscherna. Det måste till ett annat förhållningssätt för att nå resultat. Alla ska få ett boende sedan måste man se till att det blir ett individanpassat stöd. Vi är alla olika och behöver olika sorters hjälp för att klara oss bra i samhället.
Det blir en vinst för den enskilde men även för kommen.

tor
19
nov
2009
torsdag, 19 november, 2009 | Skriven av:

I dag blev det en lång dag. Jobbade en del med förberedelser inför Maria Wetterstrands besök i Lund kommande tisdag.

Jag hann med ett besök på “Forum 2009 – Etik och hållbar utveckling” anordnat av Ekonomihögskolan. I dag var det Lennart Olsson och Maria Wetterstrand som var huvudtalare. Mycket intressant.

Sedan blev det en diskussion om vad som behöver göras för att Lund ska bidra till en lösning av klimatproblematiken.

Efter det blev det lite “Housing First“. Hans Swärd från Socialhögskolan presenterade idéerna som bl a Universitetets rektor driver. Socialhögskolan vill testa om “Housing First” kan användas för att lösa hemlösheten. Housing First används i Norge, Finland och Tyskland med goda resultat.

Efter detta blev det en diskussion med “Min Pappa” och “Pappa-Barn-Syd” om vårdnadstvister. Många pappor känner sig felaktigt behandlade och många pappor får inte träffa sina barn. Eftersom jag är nämndeman var det intressant att lyssna till representanternas erfarenheter. De få gånger jag suttit ting och det har varit vårdnadstvister har tingsrätten beslutat om delad vårdnad, vilket inte innebär att det alltid blir så.
Vårdnadstvister är tragedier och barnen blir oftast förlorarna. Ibland förlorar de kontakt med den ena föräldern och när det blir delad vårdnad så är det inte helt enkelt för barnen att flytta fram och tillbaka. Visst vill man vara med sina båda föräldrar men det måste vara jobbigt att bo på två ställen.

Många gånger känns det som att det borde vara föräldrarna som flyttar och att barnen får bo på samma ställe.

tor
29
okt
2009
torsdag, 29 oktober, 2009 | Skriven av:

I kväll missade jag kommunfullmäktige p g a sjukdom. Jag har nog någon slags influensa men om den är svinaktig eller ej vet jag inget om. Kunde dock inte låta bli att titta lite på kommunfullmäktige. Anna Baumann vår ledamot i Socialnämnden hade ställt en interpellation till kommunalrådet Tove Klette, “Vill alliansen göra något åt situationen för hemlösa kvinnor i Lunds kommun?”.

Anledningen till att interpellationen ställs är för att trots att socialnämnden var enig om att bara sätta igång bröt alliansen mot det beslutade genom att Tove Klette fick en idé att man skulle upphandla boendet.

Det blev inget svar på varför man inte NU fixar boendet trots att allt är klart. Alliansen blundar för problematiken de erkänner att det finns hemlösa men så fort det finns ett förslag som kan genomföras backar man. Nu försöker man få det till att upphandlingen skulle vara en bättre långsiktig lösning. Vad de inte tyckte bry sig om är verkligheten att det finns hemlösa kvinnor som behöver boende NU!

En annan lustig sak var att trots miljöpartiet tillsammans med (S) och (V) skrivit reservation på reservation när våra yrkande inte bifölls när man tog “Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor” så försökte den moderate ordföranden i socialnämnden ge sken av att oppositionen varit passiva och kommit med några förslag. Helt sanslöst. det är bara att läsa handlingar och protokoll i såväl socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Tove Klette kunde inte ge några svar men det hade jag inte trott heller.

Varför Tove Klette bröt du uppgörelsen som en enig socialnämnd var överns om?
Var ska de hemlösa kvinnorna bo i vinter?

Tove du är skyldig de hemlösa ett svar, NU!

mån
22
dec
2008
måndag, 22 december, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Italienska hemlösa får rysk kaviar”

“Milanos hemlösa kan vänta sig annorlunda och påkostad julmat i år: finaste Belugakaviaren.

Den exklusiva varan smugglades in i landet av en liga som tänkt sälja kaviaren till butiker i Milano. Polisen slog dock till mot ligan och beslagtog de dyrbara burkarna. Sedan dess har de drygt 40 kilona legat i polisens förråd.

rom Eftersom polisen var rädd att kaviaren ska bli dålig fattades beslutet att skänka burkarna – värda motsvarande nästan 4,5 miljoner kronor – till fattiga. Distributionen sker med hjälp av frivilligorganisationer och ålderdomshem.”

Det var ett radikalt och bra förslag. Bättre att det kommer till nytta än att det bara förstörs.
Frågan är vad de hemlösa tyckte om kaviaren?

fre
7
nov
2008
fredag, 07 november, 2008 | Skriven av:

Under veckan som gått har det hänt en del i Lund.

“Polisen gör sin största insats i Lund på många år när de griper de sex ungdomarna och rensar området så att huset kan rivas.”

Insatsen gällde rivningen av huset på Kävlingevägen. Inte bara polisen har visat handlingskraft även den s.k. kommunledningen har gjort det.

Är det så hotfullt att några ockuperar ett tomt hus som ingen bryr sig om. Hur har stått tomt länge och därmed har det förfallit vilket är ett slöseri med resurser och problematiskt när bostadsbristen är så stor som den är i Lund.
Nu gäller det inte bara att bygga bostäder det gäller även att bygga mindre och billiga hyrserätter.
Alliansregeringen minskade byggandet av hyresrätter genom att ta bort det extra stöd som fanns för att bygga hyreslägenheter.

När huset hade rivits så blev det nya ockupationer. Vilket ju var väldigt förvånande, eller hur?

Nu kommer tomten på Kävlingevägen att stå obebyggd några år. Vem vinner på detta?

Kunde man inte ha haft lite is i magen och sett om man kunde göra något annat än att bara riva.

Att bostadsbristen är ett problem kan ingen säga emot!

tor
18
sep
2008
torsdag, 18 september, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Nytt hem för hemlösa kvinnor”

“Socialnämndens moderate ordförande vill skapa ett nytt boende för hemlösa kvinnor. I den senaste kartläggningen fanns 22 hemlösa kvinnor i Lund.

Ett boende i den storleksordningen kan jag tänka mig, säger ordföranden.

I Lund bor det 75 hemlösa, enligt den enda kartläggningen av kommunens hemlösa som har gjorts och bygger på siffror från mars månad.

Av dem var 22 kvinnor. Nu vill socialnämndens ordförande rikta krafttag för att stödja dem.”

Ja det är på tiden att alliansen vaknar.
Miljöpartiets motion om utsatta kvinnor har man lyckats försena. Motionen blev bordlagd när den kom upp på kommunstyrelsen eftersom man tyckte att den skulle behandlas i samband med en handlingsplan. På nästkommande kommunstyrelse “glömde man” att ta upp motionen.

På senaste budgetfullmäktige yrkade miljöpartiet på extra resurser till socialnämnden, bl.a. till hemlöshet. Vilket alliansen röstade ner och samtidigt minskade ramen ytterligare.

Det är bra att alliansen vaknar men det det är lite sent och troligen inte tillräckligt.

I kväll, onsdag, klockan 18 anordnar Hemlösas Förening sin traditionella utfrågning av Lunds politiker i Stadshallen angående just situationen för de hemlösa i Lund. Temat är: vad har hänt sedan sist?

Läs miljöpartiets motion!