onsdag 13 januari 2010 | Skriven av:

Redan 2008 gjordes en kartläggning av de hemlösas situation. I april 2009 var socialnämnden äntligen redo att starta ett stödboende för hemlösa kvinnor. Enda problemet var att det saknades pengar. Det var ju inte så konstigt eftersom alliansen i Lund skurit ner anslagen till samtliga nämnder och styrelser sedan de tog över efter valet 2006.

Nio månader efter socialnämndens sammanträde försöker alliansen skicka ut dimridåer genom att istället för att diskutera dagens situation ta upp en diskussion vem som är bäst, alliansen eller de rödgröna.

Man har förhalat frågan sedan dess. Dagens skrivelse från de rödgröna lämnades in den 28 oktober. Sedan dröjde det till 2 december innan kommunkontoret skrev en tjänsteskrivelse och ytterligare 6 veckor innan ärendet kom upp till beslut. Hade man prioriterat frågan hade man redan kunnat behandla ärendet på kommunstyrelsen i december 2009.

Nu förhalade man det till januari. Problemet är bara att de sedan april 2009 inte gjort något som konkret påverkat boendsituationen för hemlösa kvinnor. Hade alliansen gått vidare med förslaget i april 2009 hade 4-8 hemlösa kvinnor haft ett boende, om än tillfälligt, i alla fall ett boende som inte är ett härbärge. detta hade dessutom avlastat härbärget som varit fullt sedan i höstas.

Ansvarigt kommunalråd från alliansen svarade på miljöpartiets interpellation på kommunfullmäktige i oktober 2009, att alliansen beslut att upphandla boendet enbart skulle försena inflyttningen ett par månader och att det skulle vara klart för inflyttning i januari. Nu är det januari och inflyttning är inte klart. Interpelationen ställdes i oktober, 4 månader efter att socialnämnden var redo att starta om det tillsköts pengar. Så förseningen att upphandla har definitivt varit längre än ett par månader.

På dagens kommunstyrelse lovade, samma ansvariga kommunalråd, att allt ska vara klart för inflyttning i februari. Ännu finns inget underlag presenterat för socialnämnden för att bestämma vem som ska sköta boendet.

Om det mot förmodan blir inflyttning i februari är det ju bra men det hade ju givetvis varit bättre om det varit klart redan under förra året, innan de kalla årstiderna inföll.

Alliansen tycker att ekonomin är viktigare än att hjälpa människor som behöver ett boende och som behöver stöd. Ska man komma tillbaka till ett liv värt namnet är en bostad ett måste. För att detta ska ske måste kommunen ta sitt ansvar.

Träffar: 14

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
 1. Rolf Nilsson skriver:

  Nu är det valår igen, det är de år vi “bombarderas” av politiska vallöften i form av visioner. Partiers olika visioner om hur vårt samhälle ska styras börjar nu mer och mer fylla upp tidningar och annan media på bästa reklamplats. Fördummande och förljugen lobbyism verkar vara politikers främsta arbetsverktyg då det är dags för medborgarna att gå till valurnorna i ett samhälle där våra egna tankar, upplevelser, reflektioner och lösningar i det närmaste i deras ögon ses som rättshaveri. I detta fall gäller det den ständigt aktuella men alltid återkommande frågan hemlöshet och den sedan länge totalhavererade bostadspolitik som förts och förs i framförallt våra större städer. Stefan Nilsson (MP) har skrivit en debattartikel i Dagens samhälle och konstatera där att hemlöshet är ett bostadspolitiskt problen. Va? Vilken nyhet! Sådana här utspel är ett av många populistiska valfjäsk och uttalande vi kommer fyllas med
  under det kommande året. Men jakten efter makten visar också en annan sida av våra politiker. Nämligen en okunskap vad gäller ”rätten till bostad”, då vi redan skrivit under på den rätten i allas våra mänskliga
  rättigheter. Om allas våra mänskliga rättigheters överenskommelse inte längre anses vara gällande och måste skrivas om, finns tills detta sker vår egen grundlag (regeringsformen) att hänvisa till. Där står bland annat i sista stycket: “Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till bostad och verka för social omsorg och trygghet”. Om inte denna, vår egen grundlag som skall vara fundamentet i ett demokratiskt rättssamhälle efterlevs av våra politiker och tjänstemän. Vi behöver inte gå många meter ut från våra egna trygga hem, alltså vi som inte är hemlösa, för att dessa brott våra förtroendevalda står för, men inte behöver stå till svars för.
  Det finns utöver detta vissa riktlinjer socialtjänsten har gällande ”rätten till bostad”. Enligt Socialtjänstens allmänna riktlinjer vad gäller bostad finns NÄMLIGEN 5 punkter som ska vara vägledande, och detta inte enbart för nyproduktioner av bostäder.
  1.alla människor har rätt till en bostad med modern utrustning,
  2.alla människor har rätt till en bostad som är väl underhållen,
  3.alla människor, oberoende av ålder eller handikapp, har rätt till en bostad som fyller kraven på god tillgänglighet,
  4.förbättringar i bostadsbeståndet bör inriktas så att de främjar ett jämlikt och integrerat boende och
  5.kvaliteterna ska i den befintliga boendemiljön ska omhändertas varsamt.

  Då det inte enligt rådande ordning inte verkar finnas någon som helst vilja, varken politisk eller på tjästemannanivå att det inskrivna i vår grundlag eller socialtjänstens riktlinjer efterlevs. Så har med några enkla pennstreck och mycket lobbyism våra politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer kommit överens om en ynkligoch godtycklig “tak över huvudet garanti” som ännu en ickefungerande lösning på hemlösheten.

  Rolf Nilsson
  Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

 2. Yngve skriver:

  Hej Rolf

  Var hittar du de 5 punkter du skriver om?

  Vad vill du göra för att lösa hemlösheten?
  Vilka är de första stegen som måste tas?

 3. Rolf Nilsson skriver:

  Hej Yngve! Tyvärr har föreningen Stockholms hemlösa och andra organisationer tagit fram projekt som lösningar på hemlösheten. Men av erfarenhet har inte hela lösningen presenterats, då det av gammal ickefungerande tradition dessa projekt “sålts” vidare till stadsmissionens cementerande lösning av problemet. Den dagen våra beslutsfattare ser stadsmissionen som ett företag som vill anställa människor och samtidigt tjäna pengar på utsatta människors bekostnad, då kanske stadsmissionens monopol och samtidigt skrämmande okunskap i hemlöshetsfrågan få fäste hos andra som vill förändra något i grunden.

Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>