Inlägg under kategori » sjukförsäkring «

sön
28
feb
2010
söndag, 28 februari, 2010 | Skriven av:

Läser i SDS : Så här undersöks hans ögonskada

Lastbilschauffören Hans Larsson har en ögonskada men är annars frisk som en nötkärna. Försäkringskassan skickar honom till ortoped, psykolog, arbetsterapeut och socionom. Gigantiskt resursslöseri, tycker Larsson. Försäkringskassan håller med. Till slut.
”Vad är detta? Jag trodde vi hade ont om pengar i Sverige.”
Så tänker den ögonskadade åkeriägaren Hans Larsson i Dalby när han öppnar brevet från en privatklinik i Malmö.
Sedan i somras har han varit sjukskriven efter en blodpropp i högerögats gula fläck. Men synen blir allt bättre. Numera får Hans Larsson köra personbil, och hans ögonläkare räknar med att han är tillbaka i tjänst på sitt åkeri under våren.
Av brevet framgår att Försäkringskassan beställt en veckas utredning för Hans Larsson på kliniken i Malmö. Det bifogade mötesschemat får honom att skaka på huvudet.
Måndag: arbetsterapeut
Tisdag: sjukgymnast
Onsdag: socionom, ortoped
Torsdag: psykolog
Måndag: ortoped

Detta måste väl ändå vara en tidningsanka. Visserligen har lastbilschauffören varit sjukskriven sedan i somras men varför alla dessa undersökningar som drar resurser som skulle kunna användas till något annat. I detta fallet till att låta en specialist titta på ögat.

Det är som vanligt det finns pengar men problemet är hur vi hanterar dessa.

Har man jobbat i 24 år borde man väl inte direkt betraktas som lat och som arbetsovillig.
Visserligen passiviseras man snabbt men besöka socionom, psykolog, arebtsterapeut, sjukgymnast och ortoped om man har en kosntaterad ögonskada som dessutom är bedömd att vara läkt så att lastbilschauffören ska kunna börja jobba igen.

Handläggaren vid Försäkringskassan i Lund står på sig. Hans Larsson ska undersökas på detta vis. Det är bestämt ”från Stockholm”, enligt handläggaren. Försäkringskassan kommer att betala Hans Larssons bilresor från Dalby och parkeringsavgifter.

Har det gått så långt att handläggare inte längre tänker utan bara gör vad man blir tillsagd. Regler och förordningar är inte förankrade och inte rimliga så det gäller bara att lyda och göra vad man blir tillsagd. Inte speciellt bra för kreativiteten och arbetsutveckling.
Är det detta som är arbetslinjen?

Bäst att lyda, tänker Hans Larsson, annars ryker kanske sjukersättningen. På måndagen kör han de tre milen till Malmö, till den vårdklinik som utför undersökningen på uppdrag av Försäkringskassan.

Fullt förståeligt men inte bra.

Det är hög tid att byta regering!

tis
19
jan
2010
tisdag, 19 januari, 2010 | Skriven av:

Det är bra att det nu finns ett alternativ till alliansens omänskliga sjukförsäkringssystem. Hela utgångspunkten måste vara en positiv syn på människor. Visst finns det några som vill fuska men det kan inte vara utgångspunkten.
Vi har en sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring som bygger på att vi betalar en “premie” under tiden vi har en inkomst. För att sedan när vi blir sjuka eller arbetslösa kunna få försörjning.
Det är ju helt obegripligt hur alliansen resonerar. De påstår att tidigare system gjorde att människor tvingades till ett utanförskap. Visst är/var det ett problem när man inte får möjlighet att jobba om man vill. Hur mycket man kan jobba är individuellt. Målet ska givetvis vara heltid men det kan inte vara ett krav. Man måste hitta en lösning som är rimlig utifrån individens situation.
Uppdrag Granskning visade ett fruktansvärt exempel. En 61-årig kvinna som läkare och arbetsgivare bedömde som inte arbetsför. Hon hade under många år jobbat och slitigt, även efter det att hennes arbetsförmåga blev nedsatt. Det fanns två handläggare, vilket knappast är speciellt kostnadseffektivt, utredde hennes behov.
Enligt alliansen ska man inte ta individuella hänsyn beroende på ålder eller utbildning. Dessutom vill man att alla ska söka jobb på hela arbetsmarknadsområdet, inte bara i närområdet där man bor. Det kan innebär att man antingen måste flytta låg bort från sitt sociala nätverk eller veckopendla. Detta ökar belastningen på en redan svårt utsatt person.
Har man familj med barn kan det bli ytterligare problem. Att hitta ett jobba är svårt att hitta två jobb på samma plats är ännu svårare.

Att jaga människor med dödlig sjukdom för att få dem att “börja jobba” visar att alliansen har en omänsklig syn på problematiken. Ett sjukförskringssystemet måste utgå ifrån den sjukes behov inte utifrån en ideologi att det ska vara låg eller hög skatt.

Alliansens mantra är “arbetslinjen ska gälla”. Jag vet inte hur många gånger jag har hört statsministern och socialförsäkringsminister, båda moderater, säga att det gamla systemet skapade utanförskap. Jag förstår inte på vilket sätt utanförskapet ökar genom att man tar bort möjligheten till försörjning. Man blir ju inte frisk bara för ett visst antal dagar har gått, man får inte ett jobb bara för att a-kassan tar slut.
Dessutom tvingar de individer som har ett deltidsarbete pga nedsatt arbetsförmåga, att söka ett heltidsjobb.
Ett annat problem är att handläggare på försäkringskassan underkänner läkares bedömningar om arbetsförmågan är nedsatt eller ej.

I programmet kunde man också hör att det alltid finns jobb. Man nämnde bl a att man kunde få jobb som dörröppnare på en hamburgerkedja. Alliansens utgångspunkt är att man ska minska kostnaderna i stället för att hjälpa de människor som har behov av stöd.
Varför ska man som 60-åring tvingas acceptera helt meningslösa jobb om man har nedsatt arbetsförmåga. Varför betalar man skatt?

Alliansen målar upp problemet med att läkare sjukskriver för att patienten vill det. I stället för att lösa detta problem hur läkaren sjukskriver lägger man över problemet på den sjuke.

När dagarna är slut så att man inte längre får någon ersättning så lämpar staten över problemet på kommunerna eftersom utan a-kassa och sjukersättning så är det bara socialbidrag som återstår.

Om man jobbar hela sitt liv och betalar skatt varför ska man då inte få en värdig ersättning om man blir sjuk?

Ett annat problem är att alliansens ansvariga skyller på tjänstemännen

Läs de rödgrönas förslag!

mån
21
dec
2009
måndag, 21 december, 2009 | Skriven av:

Fortfarande är det vinter och snön ligger kvar nästan orörd. Några plogbilar har varit ute men inte många. Spännande och se hur länge vintern ska hålla i sig.

Tittade på Agenda och som vanligt fick statsministern prata länge utan att behöva ta hänsyn till någon annan debattör. Han kunde säga saker utan att behöva vara rädd att någon skulle komma med ett motargument. Det ryktas att det är ett krav från statsministern att han ska få sitta i TV oemotsagd annars så kommer han inte. Lite odemokratiskt och lite “storhets vansinne”.

Han lyckades slingra sig undan alla frågor utan att ge svar. Det enda tydliga beskedet var att arbetslinjen fortfarande gäller.
När han fick frågan om varför de som har ett deltidsjobb måste söka ett heltidsjobb och därmed riskera sitt jobb gav han inget svar utan klankade bara på att “alla ställer den frågan”. Han bara skyllde ifrån sig.
Det är klart att de som kan jobba ska jobba. Problemet är att man sänker ersättningsnivåer och hur länge man kan få ersättning sedan hänvisar man bara till att man ska söka socialbidrag. Bara oron att inte veta om man har pengar till hyra och mat kan ju göra en sjuk.
Arbete och ersättningar vid arbetslöshet och sjukdom kommer att bli en stor fråga.
Just nu fungerar inte Försäkringskassan. De har fortfarande problem med att handlägga ärenden inom rimliga tider och att betala ut ersättningar.

Det behövs nytänkande i detta sammanhang. A-kassan behöver göras om till en statlig arbetslöshetsförsäkring och den behöver samordnas med sjukförsäkringen. Det blir därmed enklare och mer rättvist för medborgarna. Allt för många hamnar utanför Sveriges trygghetssystem, ett trygghetssystem som fungerat tillfredsställande under många årtionden, men som nu måste ses över och moderniseras.

maskros_25cm Det ska bli “en dörr in” till trygghetssystemet genom att Försäkringskassan tillsammans med arbetsförmedlingen bildar en ny myndighet. Mp:s partistyrelse vill också att försörjningsstödet (socialbidragen) flyttas över från kommunerna till den nya myndigheten. När det gäller nivåerna i ersättning för ersättning vid sjukdom och arbetslöshets vill Mp likställa dessa.

– Alla svenskar har rätt att känna en grundläggande trygghet. Människor behöver veta att de omfattas av trygghetssystemen den dagen de behöver hjälp. Så är det till viss del i Sverige, men inte fullt ut. Allt för många känner oro för vad som händer den dag de blir sjuka eller arbetslösa, säger Gunvor G Ericson.

Miljöpartiet anser att trygghetssystemet inte får bygga på misstro mot människor, utan tvärtom bör utgå från att människor är ansvarstagande. Regeringen har försämrat trygghetssystemen i hastig takt sedan de kom till makten.

– Det som är värst är dock att de också skapat en misstro om tryggheten som gör att det kan vara svårt att med några enkla återställare återupprätta det trygghetssystem som vi hade tidigare. Det är ytterligare ett skäl till att skapa ett helt nytt system, säger Gunvor G Ericson.

– Miljöpartiet har haft en omfattande diskussion om vad grunderna är i ett modernt trygghetssystem ska vara. Självklart vill vi att det ska bli enklare. Det handlar om allt från information och blanketter till att ersättningen kommer i tid samt att systemet ger riktig trygghet. Vi tror att det är viktigt att samordna försäkringssystemen och skapa ett system med “en dörr in”, säger Gunvor G Ericson.

En allvarlig konsekvens av regeringens politik är att stora grupper nu står utanför a-kassan. Det är 400 000 människor som har lämnat a-kassan sedan regeringen tvingade a-kassorna till avgiftshöjning. Under högkonjunktur kan det kännas som om arbetslösheten inte är en aktuell fråga för den enskilde, men vad händer med alla de som gått ur a-kassan när ekonomin blir sämre.

Läs mer!

Cyklar i snö_dec2009