Inlägg den 11 januari 2008

fre
11
jan
2008
fredag, 11 januari, 2008 | Skriven av:

Ja tyvärr är det inte så förvånande.
Enligt en undersökning gjord av Naturvårdsverket som presenterades i SvD så var det 84% av kvinnorna som tyckte det var viktigt att vi gör något åt klimatförändringarna, bara 67% av männen.

Dessutom var kvinnorna mer villiga att själva göra förändringar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Detta är ännu ett argument för jämställdhet. Ju fler kvinnor som får vara med och bestämma desto mer miljövänligare beslut. (visserligen är jämställdhet inte bara en fråga om att betsämma men …)

Än en gång visar det att jämstlldhet är något vi män, som vanligt, vinner på.

fre
11
jan
2008
fredag, 11 januari, 2008 | Skriven av:


Enligt sydsvenskan hade Lund bara 8 timmar sol under december månad 2007. Det låter väldigt lite. Genomsnittet 1961-1999 är 32 timmar. Jag har inget minne av att jag tyckte december var mörkare än normalt.

Luleå hade 1 timme vilket man kan förvänta sig men minst hade Växjö. Där sken solen bara ca 20 minuter. Mycket konstigt!

Vad det beror på kan man undra över.

I alla fall så går vi mot ljusare tider. Än märks det inte, men snart!

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar
fre
11
jan
2008
fredag, 11 januari, 2008 | Skriven av:

Idag blev det regionpolitik för hela slanten. Miljöpartiets regionfullmäktigegrupp hade möte. Jag var med på mötet i egenskap av ordförande i Miljöpartiet i Skåne.

Miljöpartiet ingår i den s.k. femklövern som styr region Skåne under denna mandatperioden.

Det var många frågor på dagordningen, bl a Vårdval Skåne.

Det var i mars som hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om att utreda förutsättningarna för ett medborgarstyrt val av vård, kallat Vårdval Skåne. Förebilden har i stora drag varit “Vårdval Halland”.

Målen med Vårdval Skåne är enligt regionens hemsida:
• Medborgarnas behov av en god tillgänglighet till närsjukvården är högt prioriterat.
• Medborgarna ska fritt kunna välja offentlig eller privat vård.
• Befolkningen väljer sin vårdenhet och genom att pengarna följer individens val motiveras vårdgivaren att upprätthålla en god tillgänglighet och kontinuitet.• Större mångfald av aktörer för att patienterna ska kunna få den bästa möjliga vård och omsorg och att utökningen sker på ett långsiktigt och strukturerat sätt.
• Samma höga kvalitetskrav ska gälla för samtliga vårdgivare som ersätts med offentliga medel.
• Vårdenheterna ges större frihet än idag att hitta bästa sättet att möta patienternas behov.

I dag hade region Skåne presskonferens om “Vårdval Skåne”. Jag har ännu inte läst det nu framlagda förslaget.

Det har funnits en diskussioner om förslaget skall innehålla fri etablering av privata vårdgivare eller inte. Enligt “Dagens Medicin” så blir det ingen fir etablering. Det låter bra. Dessutom skall förslaget innehålla meddelarfrihet hos de anställda.

Det är i alla fall en jättestor fråga så det finns anledning att återkomma till denna.

Det skall finnas både privata och offentliga vårdgivare. De som vill etablera sig skall ackrediteras om de uppfyller regionens krav.

Detta kommer att vara en stor fråga den kommande tiden. Hur tidsplanen ser ut är osäkert. Enligt presskonferensen skall förslaget införas under 2009.
Frågan är om det är rimligt att införa en så omfattande reform på denna tid.

Får återkomma när förslaget finns att tillgå.

En annan stor regional fråga är kollektivtrafiken. Diskussionerna inom miljöpartiet har varit mycke fokuserad kring taxan. Visst är taxan viktig men det är också viktigt att kvalitén är hög.
Viktigare att det finns tåg och sittplatser och avgångar än ett lågt pris.

Innan nästa taxediskussion behöver det göras utvärderingar hur de senaste förändringarna och höjningarna har påverkat resandet. Förhoppningsvis är dessa redan gjorda de behöver bara kommuniceras.

Kostnadsnivån har ökat på de flesta områdena så det har drabbat och kommer också att drabba kollektivtrafiken.

Det behöver göras stora investeringar. Det behövs fler tåg för att möta de ökande resandeströmmarna och tågen behöver vara längre. Vilket ställer krav på perrongerna som då också måste bli längre. Det kommer också ett nytt biljettsystem. Bl.a för att minska ner kontanthanteringar på bussarna för att undvika rånrisken.

Det behöver också bli fler spårmeter. I vissa fall kan det vara i form av snabbspårväg vilket är billigare än “vanlig järnväg”.

Någon form av biltullar eller vägavgifter måste nog även till för att vi ska kunna minska vägtrafiken.
Motståndet i Stockholm var stort när trängselavgiften infördes nu verkar det vara accepterat av de flesta inklusive politiker.

Flygtrafiken får inte glömmas bort.

Så det finns många både stora och små frågor inom regionpolitiken.