Inlägg den 25 januari 2008

fre
25
jan
2008
fredag, 25 januari, 2008 | Skriven av:

Denna vecka har varit ganska lugn. Lite interna möten och ett besök från socialförvaltningen. Det var ett antal långtidsarbetslösa som hade frågor om miljöpartiets politik. Mycket kretsade kring arbetslöshet och sociala frågor.
Trevligt att träffa människor som har sett hur samhället fungerar ifrån ett brukarperspektiv.

Många av de som kom har varit arbetslösa lång tid. Regeringens uppstramnings politik verkar inte direkt ha varit till någon hjälp. Mycket kom att kretsa kring arbetstidsförkortning och friår.
En arbetstidsförkortning hade gett många av dessa en möjlighet till ett jobb. Även friår hade gett dem en chans att få in en fot på arbetsmarknaden.

I morgon är det Mp Skånes regionkonferens. Detta är en möjlighet för medlemmar att diskutera regionfrågor och en möjlighet för miljöpartiets regionpolitiker att förankra frågor. Mer info!
En fråga som kommer att diskuteras är förslaget “Vårdval Skåne”. Förslaget finns att läsa på region Skånes hemsida.
Andra frågor blir s.k. OPS lösningar (Offentlig Privat Samverkan).

Nästa vecka blir intensiv. På måndag är det medlemsmöte där vi ska ta upp miljöpartiets klimatkampanj. Dessutom ska vi hinna diskutera lite kommunfullmäktigeärenden.

På tisdag och onsdag sitter jag i tingsrätten. Tisdagens förhandling gäller en äktenskapsskillnad och onsdagens förhandling gäller 13 mål. Lite trafikförseelser och lite narkotika.
Ska även hinna med ett möte med styrgruppen för Fair Trade i Lund.

På onsdag är det Mp Skånes arbetsutskott som träffas. Vi ska bl.a. förbereda Mp Skånes årsmöte den 15 mars.

På torsdag är det kommunfullmätige. Det damp ner en tjock bok för några dagar sedan. Totalt är det 24 ärenden men vi kommer nog inte att hinna med alla. KF börjar kl. 17.00 och håller på till 22.30 och sänds på Steve samt på internet.
Får återkomma till tankar kring kommunfullmäktige ärendena en annan dag.

På fredag blir det en resa till Kalmar. Tåget går 6.02 från Lund C. Om allt går som det ska är jag tillbaka i Lund vid 19-tiden. Det är en regionträff med representanter från miljöpartiet i Hallands län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Skåne län. På programmet fins bl.a. ansvarsutredningen där frågan gäller vilka regioner som skall slås samman.

Sedan avslutas arbetsveckan med “Fika med Ulf Holm”. Vi kommer att ha vårt kansli öppet för de som vill fika rättvisemärkt och som vill prata politik med en riksdagspolitiker.

Ska givetvis försöka få in några träningspass med Friskis&Svettis också.

Så det är en spännande vecka som väntar.

fre
25
jan
2008
fredag, 25 januari, 2008 | Skriven av:

Höj EU:s ambitioner för förnybar energi

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson och Maria Wetterstrand presenterade på torsdagen siffor som visar att Sverige har stor potential att öka andelen förnybara enegikällor. Större potential än vad regeringen och EU tycks tro.

SAMMANFATTNING:
Den 23 januari presenterade EU-kommissionen sitt förslag till bördefördelning mellan medlemsländerna för ansvaret att minska de klimatpåverkande utsläppen.

För Sveriges del innebär förslaget att utsläppen måste minska med 17 procent till 2020 samt att användningen av förnybar energi i Sverige ska vara minst 49 procent av den totala energianvändningen. Sammanlagt ska EU minska sina utsläpp med 20 procent till 2020 och andelen förnybar energi ska vara 20 procent.

Miljöpartiet anser att EU:s mål för såväl EU som helhet som för Sverige är för låga om vi ska kunna nå de utsläppsminskningar som krävs enligt forskare världen över. Sverige bör, liksom vi har gjort 2002, anta ett nationellt mål som går längre än EU:s bördefördelning. Sveriges klimatpåverkande utsläpp kan och bör minska med minst 40 procent till 2020.

När det gäller andelen förnybar energi verkar det som att EU-kommissionen minskat sina ambitioner för Sverige från 55 procent till 49. Den svenska regeringens lobbyism för att minska klimatkraven på Sverige tycks ha lyckats.

Det hade varit bättre för klimatet om regeringen istället hade använt sin tid till att höja EU:s samlade klimatpolitiska ambitioner. När kommissionens förslag så småningom ska diskuteras i rådet bör den svenska regeringen begära att EU-kommissionen höjer sin ambitionsnivå för såväl förnybar energi som för minskad klimatpåverkan.

Sverige bör vara berett att svara för en betydande del av den ambitionshöjningen. Svensk total potential Sverige har idag störst andel förnybar energi bland EU-länderna. Trots det har vi kanske den största potentialen av alla medlemsländer att öka vår energitillförsel från förnybara energikällor.

Vi har förhållandevis stor andel förnybar energi, men kan med ganska begränsade ansträngningar nå betydligt längre. Sverige har stora naturresurser i form av skog och åkermark. Kuststräckorna är långa och väl anpassade för såväl vindkraft som vågkraft. Miljötekniksektorn är relativt väl utvecklad.

Miljöpartiet har inventerat branschföreträdarnas bedömningar av potentialen för de förnybara energikällorna. Resultatet är entydigt: det finns stora outnyttjade möjligheter till mer förnybar energi i Sverige. Potentialen är avsevärt mycket större än den blygsamma ambitionsnivå som EU-kommissionen har föreslagit.

Potentialen är betydligt större än vad EU ålägger Sverige. Den slutliga svenska energianvändningen var 422 TWh år 2005.

Varje procents ökning av den förnybara energianvändningen innebär således en ökning med ungefär 4 TWh på årsbasis.

Utifrån branschföreträdarnas uppgifter har vi sammanställt potentialen för förnybar energi till 2020.

Läs mer!

Kategori: energi, klimat  | Skriv en kommentar