Inlägg den 28 januari 2008

mån
28
jan
2008
måndag, 28 januari, 2008 | Skriven av:

Etanolproduktion är bra för Afrikas bönder“.
Det säger biståndsorganet “Kooperation Utan Gränser”.
Javisst kan det bli så men det kan också bli som det har blivit med oljan som utvinns i Afrika.

Att stora bolag, utanför Afrika, tjänar stora pengar och Afrikas befolkning får slita hårt. Det viktigaste är att få stabilitet och att undanröja svälten. Den rika världen har tjänat tillräckligt på att “utvinna Afrika”.

Ge bistånd i form av teknik, rådgivning och riskkapital utan villkor och låt afrikanerna få bygga upp sin egen “produktionsapparat” för tillverkningen. En utökad produktion av livsmedel för etanoltillverkning kan ge problem med vattenförsörjing som det redan idag är stora problem med.

Använd etanolen i första hand i Afrika.

Vi måste lösa våra egna “energiproblem” utan att utnyttja fattiga bönder.

Läs rapporten från Kooperation Utan Gränser!

mån
28
jan
2008
måndag, 28 januari, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS är den vanligaste meningen “Jag vet inte!

Det är Språktidningens enväldige domare Lars Melin, docent i nordiska språk och författare till en mängd språkböcker, som har utsett den vanligaste meningen i såväl tal som skrift.

Man kan undra hur det står till med vår konversation och vårt självförtroende när meningen “Jag vet inte” är vanligast och “Det har jag inte sagt” är nummer två.

Jag har i alla fall inte sagt dessa meningar, i alla inte vad jag vet!
Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
mån
28
jan
2008
måndag, 28 januari, 2008 | Skriven av:

I Laholm får hemtjänstpersonalen cykla efter färdtjänsttaxin där personen man ska hjälpa åker. Ja så står det i SDS artikel.

Visserligen är jag för friskvård men detta är ju löjligt.

Kommunens beslutsfattare är här klart ute och cyklar.

mån
28
jan
2008
måndag, 28 januari, 2008 | Skriven av:

Öppnar tidningen, SDS, och ser rubriker som “Konkurrens slår ut gymnasieskolor”, Lund kan införa vårdnadsbidraget” och “Fp-politiker vill fördubbla taxan för fritidsklubbar”.

Att fördubbla taxan för fritidsklubbar är ytterligare ett resultat av borgarnas skattesänkning. Vad blir priset av att höja taxan?
Knappast blir det väl fler som väljer den lösningen utan fler barn riskerar att lämnas ensamma.
Enligt barn- och skolförvaltningen i Lund Öster så har efterfrågan ökat.
Risken är att de familjer som behöver extra stöd inte kommer att ha råd att låta sina barn gå på fritidsklubb.

Det hade också varit bra om man hade utvärderat fritidsklubbarnas verksamhet innan man höjer.

Vårdnadsbidraget skall lösa kommunens brist på förskoleplatser. Det är bra att man vill göra en kosekvensbeskrivning innan man inför det. man kan ta titta på Finland och Norge. Risken är att kommunens spariver bl.a. p.g.a. skattesänkningen får inte gå ut över de som bäst behöver stöd.
Norge har slopat vårdnadsbidrag eftersom det gjorde det bl.a. svårare för lågutbildade kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.

Det vore bättre att höja barnbidraget och göra det möjligt för föräldrarna att gå ner i arbetstid och att utöka den “obligatoriska” pappatiden. SDS rubrik att det är konkurrensen som slår ut gymnasieskolorna är ju lite missvisande.

Att antalet barn varierar och att det påverkar kommunernas verksamhet är ju inget nytt. Nu varnas det för att år 2015 så kommer 75 000 färre elever att gå i gymnasiet. SDS är lite missvisande det är ju inte konkurrensen som är det största problemet här utan att antalet elever går ner så mycket efter att det gått upp väldigt mycket. Problemet är att det är svårt att planera eftersom kommunen inte har full kontroll på alla bitar.
Det kan bli ett stort problem för små skolor att kunna klara nedgången och resultatet blir att bara blir stora koncernskolor kvar och som har ägare som vill ha avkastning på sina pengar.
Friskolor i sig är inget problem, möjligen med undantag av religiösa friskolor. Problemet ligger mer på ägarnivån.