Inlägg den 04 januari 2008

fre
4
jan
2008
fredag, 04 januari, 2008 | Skriven av:

Nu är jul och nyårshelgerna över. Visserligen återstår trettonhelgen men det hindrar inte att det politiska arbetet startar. I går kom det en tunn avi. Jag gick till utlämningsstället och fick ett vitt kuvert, ca 8 cm tjockt, i utbyte mot avin. Detta var handlingarna till nästa veckas kommunstyrelse.

På måndag har vi, miljöpartiet, förberedande möte inför kommunstyrelsen. Så helgen är räddad.
Totalt är det 37 ärenden på dagordningen.

Ett ärdende är utbyggnaden av Lund centralstation. Ärende har uppkommit p.g.a. att Banverket inte har fått tillräckliga medel för att kunna genomföra denna infrastruktursatsning.

Detta är ett bevis på att regeringen saknar en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik. En utbyggnad av järnvägen är en nödvändighet för att kunna möta klimathotet. Både miljöministern och infrastrukturministern har pratat om stora infrastruktursatsningar.
Vad blev det av detta?
Denna gång inte mycket.

Lunds C behöver bl.a. få längre plattformar för att kunna ta emot längre tåg som behövs för att kunna ta emot fler passagerare.

Totalt rör det sig om ca 100 miljoner. Så trots att Banverket inte får tillräckligt med pengar ser det ut som om projektet går att rädda. Eftersom politiker på kommunal och regional nivå vill annorlunda. Regionen och kommunen tar var sin tredjedel av kostanden, alltså 33 miljoner vardera. De sista 33 miljonerna kommer från Banverket.

Detta projekt verkar vara i hamn men det återstår mycket om vi ska kunna möta klimathotet. Det ser ut som att viljan saknas för att underlätta för de som vill resa att kunna göra ett bra val av transportmedel.

Det märks bl.a. när regeringens utredare Carl Cederschiöld (m) lämnar ifrån sig förslag som kommer att öka utsläppen av koldioxid med närmare 80% till år 2030. Cederschiölds trafikpaket för att lösa Stockholms trafikproblem är en lång önskelista på motorvägar utan klimathänsyn.
Motorvägar leder till utsläppsnivåer långt från ambitionerna från klimatmötet på Bali.
Enligt Nya Miljöaktuellt säger Cederschiöld: “Det ligger utanför vår makt att vända på utvecklingen”. Vilket enligt många är en missad chans att rädda klimatet.

Det måste bli billigare att åka tåg än att flyga och att ta bilen. Det måste också finnas tillräckligt med tåg och avgångar. Annars så blir det svårt att styra över flygtrafik och biltrafik till tågtrafik.

Att vi måste göra något åt biltrafikien i Lund har vi kunnat läsa om tidningarna den senaste veckan. Det hjälper inte att bara bygga fler vägar och avfarter det behövs även en satsning på kollektivtrafiken och då främst tågtrafiken.