Inlägg den 17 januari 2008

tor
17
jan
2008
torsdag, 17 januari, 2008 | Skriven av:

Konsekvenserna av vårdval Stockholm börjar nu märkas.

SvD:s rubrik på artikeln är ”Vårdreform slår mot mödrar”.

– Vi har företagsekonomiska skäl att göra det här. Vårdvalet har ju en platt ersättningsmodell och på de ställen som tidigare fått mera betalt, där måste vi göra förändringar, annars blir de konkursmässiga, säger Bill Eriksson, kommunikationsdirektör på Stockholms läns landsting.

Rimligen borde landstinget utgå ifrån samhällsekonomiska perspektiv.

Landstingets verksamhet och resurser måste utgå ifrån vårdbehovet och inte vad som är lönsamt för vårdgivarna.

I Skåne finns förslag på Vårdval Skåne. Ännu har förslaget inte lagts ut på region Skånes hemsida. I Vårdval Stockholm ingår fri etablerings rätt för vårdgivare. Detta ”ska” inte finnas med i Skåneversionen. Det är bra.

Vad det i övrigt innehåller återstår att se.

Kategori: sjukvård  | 4 kommentarer
tor
17
jan
2008
torsdag, 17 januari, 2008 | Skriven av:

Sex tunga myndigheter presenterar ett gemensamt förslag för att rädda klimatet. Strategin för effektivare energianvändning och transporter (EET) innehåller ett femtiotal förslag för att få ned utsläppen av koldioxid med 25 procent till år 2020.

Bra att myndigheter samverkar för att ta fram åtgärder för att möta klimathotet!

Nu gäller det bara för regeringen att hänga på!

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
tor
17
jan
2008
torsdag, 17 januari, 2008 | Skriven av:

Majoritetens ansvariga kommunalråd för skolfrågor kommenterar neddragningen inom BSN Lund stad med ”– Det här är inget extremt. Så här är det varje år, men när höstterminen kommer är det inga lärare som får gå. I och med att vi växer med 2 000 personer om året i kommunen tror jag att det kommer att lösa sig.

Hade neddragningen bara berott på minskat antal elever så hade det inte varit så konstigt. Nu är det ju inte så. Neddragningen, på nästan 20 miljoner, inom Lunds Stad beror på en totalt minskad ram, en ny omfördelning som missgynnar skolor med många elever med utländsk bakgrund, modersmålsundervisningen finansieras inte längre med extra pengar.

Kategori: skolpolitik  | 6 kommentarer
tor
17
jan
2008
torsdag, 17 januari, 2008 | Skriven av:

Ett företag planerar att släppa ut 2.4 miljarder liter giftblandat tvättvatten utanför Fårö och Gotska Sandön.

”- Beräkningarna bolaget gjort visar att biociden riskerar att skada levande organismer. Den är mycket giftig för exempelvis grönalger och måttligt giftig för kräftdjur och fiskar. I liknade fall brukar vi avslå ansökan eller kräva riskminskande åtgärder.

Det säger Anneli Rydström, ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen, som är den myndighet som ger tillstånd för användning av biocider i Sverige.”

Eftersom det i det här fallet handlar om åtgärder i ”svensk ekonomisk zon” är det dock regeringen som ger miljötillstånd för användningen.

Då finns risken att miljön får stryka på foten.

Nu är det upp till Andreas Carlgren att vissa att han är en miljöminister