Inlägg den 10 januari 2008

tor
10
jan
2008
torsdag, 10 januari, 2008 | Skriven av:

Svensk klimatpolitik ska agera föredöme för resten av världen medhjälp ambitiösa mål och en politik som lever upp till det som utlovats.

Det är lätt att prata om mål långt in i framtiden och risken finns att man lätt skjuter ansvaret framför sig till kommande generationer att ta hand om. Den svenska kärnkraftsavvecklingen är ett avskräckande exempel på vad som händer om politiken inte lever upp till målen.

Ett bra sätt att komma runt detta problem är att införa ett långsiktigt mål och ytterligare flera kontrollstationer på vägen dit. Ju tidigare vi minskar utsläppen, desto billigare blir notan för samhället. Samtidigt gör det att vi får ett försprång på den internationella marknaden för miljöteknik.

Miljöpartiets mål är ambitiöst och fullt möjligt att genomföra. Det går att nå långt med utveckling av ny teknik, effektivisering, långsiktighet, informationsspridning och genomtänkt samhällsplanering.


Miljöpartiet vill att:

– Det långsiktiga målet ska vara att till år 2050 ska klimatpåverkande utsläpp ha minskat med minst 85 procent.

– Till år 2020 ska utsläppen minska med 40 procent.

– Politiken både på internationell och nationell nivå ska ligga i enlighet med det som krävs för att medeltemperaturen på jorden inte ska öka med mer än två grader.

– Naturvårdsverket får i uppdrag att varje år rapportera hur väl politiken fungerar för varje sektor och som helhet, detta så att styrmedel kan justeras vid behov.

Läs hela förslaget som pdf-fil.

tor
10
jan
2008
torsdag, 10 januari, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS avgjorde ordförandes utslagsröst att Högevallsbadet byggs om. Detta är inte helt korrekt!

På kommunstyrelsen den 10 januari fanns totalt fyra förslag:
(m, fp, kd) : 241 miljoner alternativet + att ge uppdrag att utreda behovet och konsekvenser av ett nytt bad i östra kommundelarna

(s, v) : 308 miljoner + att ge uppdrag att utreda behovet och konsekvenser av ett nytt bad i östra kommundelarna

(c) : 62 miljoner + ett nytt bad i östra kommundelarna

(mp) : 62 miljoner + ta fram underlag för finansiering av ett ersättningsbad under ombyggnadstiden + att en utredning under 2008 genomförs för nybyggnad av anläggning för motions- och tävlingssimning. En sådan ny anläggning ska placeras i östra delen av Lund och i direkt anslutning till Lundalänken.
Ersättningsbadet kan t.ex. vara att bygga tak över ett befintligt utomhusbad.

Beslutet blev enligt (m, fp, kd) förslaget. Det fanns en klar majoritet att bygga om Högevallsbadet skillnaden var i vilken omfattning.

Det är positivt att Högevallsbadet är mycket frekventerat. Tyvärr har underhållet inte sköts som det skulle så därför finns ett behov av upprustning av befintlig anläggning. Dessutom finns det behov av ytterligare simtid. Man kan bygga till Högevall och det är vad (m, fp, kd, s och v) ville. Skillnaden mellan dessa var omfattningen 241 miljoner eller 308 miljoner.

Ett annat alternativ är att bygga ett helt nytt bad någon annanstans. Allt behöver inte byggas i centrala Lund. Det är dock svårt att lägga det ute i byarna eftersom boendeunderlaget är för litet. Det bästa läget är i östra Lund nära ett kollektivtrafikstråk, t.ex. Lundalänken vilket innebär att det är lätt att ta sig till badet från byarna.

Östra Lund har vuxit mycket och kommer att växa mera. Därför är det rimligt att lägga ett nytt bad där. Kanske kan man få företag at intressera sig för badet och köpa friskvårdstid.

Miljöpartiets alternativ ger mer kapacitet för både för motions- och tävlingssimning än alternativen att bygga ut Högevall till en mindre kostnad.

Nu väntar beslut i kommunfullmäktige den 31 januari.

tor
10
jan
2008
torsdag, 10 januari, 2008 | Skriven av:


Från blodcentralens hemsida:
Blodlagren måste fyllas i Sverige!
Många helger och stor blodåtgång gör att det just nu är stor blodbrist, framförallt i storstadsområdena.
Blodcentralen Skåne vädjar till de blodgivare som inte gett blod de senaste tre till fyra månaderna att komma till sin blodcentral.

Jag var länge en som inte gav blod. Jag har alltid haft svårt för att se blod. Mina muskler blir försvagade bara jag tänker på blod. Just nu när jag skriver detta så känner jag av detta.

Sparken i baken var när min sambo sa till mig att gå in i blodgivarnas buss på en hälsomässa i Malmö. Sedan har det bara “runnit” på.

Bara jag ligger där på britsen så är det OK. Själva sticket blir mindre och mindre kännbart. Det är stor skillnad på de som sätter in kanylen. Ibland märker jag knappt att de stuckit mig.

I alla fall är det något man överlever. Man får dessutom en test på sitt blod.

Så ge dig iväg till närmaste blodtapp.
Du kan du med!

Det kan vara du som behöver blod härnäst!

Kategori: hälsa  | Skriv en kommentar
tor
10
jan
2008
torsdag, 10 januari, 2008 | Skriven av:

Miljövänlig falafeltvål ska rena Malmö kan man läsa på SDS hemsida.

Två kvinnor har kommit på den goda idén att ta till vara en restprodukt, färdiganvänd frityrolja, och skapa något användbart. I detta fallet blev det tvål.

Vi vill att allt ska vara lokalt producerat. Cykel, båt och tåg är de enda godkända transportmedlen.

Kanon och dessutom ska oljan bara ha friterat falafel.
Alltså en tvål utan animaliska produkter.

Rent av perfekt!

Kategori: energi, klimat  | 2 kommentarer