lördag 15 januari 2011 | Skriven av:

Då var det fredag kväll och en intensiv och intressant vecka ligger bakom mig. Detta var den första veckan på den nya mandatperioden och det blev premiär för mina nya uppdrag inom region Skåne.
Det har varit en mycket positiv vecka. Jag har mötts av positiva och engagerade medarbetare. Det är ganska mycket att sätta sig in i och men hittills har det gått bra. Det har varit politik men även lite praktiskt hur möten ska planeras och förberedas.
Det har varit riktigt kul.
Mina uppdrag förutom regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen är ordförande i Kulturnämnden och vice ordförande i Vårdproduktionsnämnden. Dessa två senare skiljer sig en del åt vilket gör det hela mer spännande.
Den politiska strukturen i regionen skiljer sig mycket från den kommunpolitiska. Dessutom är det stor skillnad på att sitta i majoritet och att sitta i minoritet.
Denna veckas möten var förberedelser inför själva sammanträdena.
På kulturnämndens sammanträde är det två stora ärenden, “Samverkansmodellen” och “Budget 2011”. Dessa två hänger i hop eftersom samverkansmodellen innehåller de statliga resurser som Region Skåne ska fördela i Skåne. Hur mycket detta blir på kronan är tyvärr inte klart ännu. Förhoppningsvis får vi besked från Statens Kulturråd innan vårt sammanträde den 28 januari. Statens Kulturråds styrelse sammanträder den 26 och ska då ta beslut. I detta beslut ingår fördelning till 5 regioner, Skåne, Halland, Västra Götaland, Gotland och Norrbotten.

Samverkansmodellen innebär att det krävs en dialog mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Region Skåne vill stödja nya former för det kulturpolitiska samtalet och härigenom stimulera utvecklingen av en ökad kulturpolitisk kompetens. Genom ökad kulturpolitisk närvaro på den politiska dagordningen i regionen och i kommunerna förstärks det kulturpolitiska uppdragets legitimitet. Samverkansmötena kommer därför, så långt som möjligt, att planeras på tider och med en framförhållning som möjliggör närvaro även för de politiker som har svårt att med kort varsel ta tjänstledigt för politiska uppdrag. De politiska samtalen i den regionala kulturpolitiska samverkan äger i första hand rum i två forum:

• Delregionala KulturParlament
Årliga sammankomster där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande i de fyra regiondelarna var för sig träffar representanter för Region Skånes kulturnämnd. De delregionala kulturparlamenten befäster betydelsen av kulturpolitisk dialog och utveckling i hela Skåne, fångar upp utmaningar samt initierar en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär. Dessa samverkansmöten ska planeras tillsammans med kommunerna. Kommunförbundet Skåne ska bjudas in.

• KulturParlamentet
Det årliga KulturParlamentet samlar kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med regionala kulturpolitiker och tjänstemän. KulturParlamentet utgör en gemensam arena för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Fokus är att spegla och följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar. Kommunförbundet Skåne bör utgöra en aktiv part i detta sammanhang.

På sammanträdet fastställer vi datum för dessa evenemang.

På Vårdproduktionsnämndens sammanträde blir det betydligt fler ärenden och innehållet och förslag till beslut är ännu inte klara. Nästa vecka ska vi ha 5-klövermöte, dvs ett möte där alla 5 partier som bildar majoritet träffas och diskuterar ärendena. Själva sammanträdet äger rum den 3 februari.

Strax är det lördag och en skön helg startar. Det blir ett besök på vernissagen på Galleri Ängeln – fotograf Ingemar D Kristiansen, “från gryning till skymning”. Resten av dagen blir det bara tid för sambo och katter.
På söndag måste det bli ett jympapass, har missat några denna veckan vilket inte är bra.

Efter det är jag redo för en ny vecka med spännande aktiviteter …

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>