Inlägg den 01 februari 2010

mån
1
feb
2010
måndag, 01 februari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Forskarlarm: Pesticider slår fortfarande hårt mot den biologiska mångfalden

En ny studie från SLU visar att användningen av kemiska bekämpningsmedel mot insekts- och svampangrepp ger långt värre effekter på den biologiska mångfalden än man tidigare trott.

Kemiska bekämpningsmedel slår hårt mot växter, insekter och fåglar. Det visar en studie från SLU som studerat nio jordbruksområden i Europa. Studien visar att en fördubbling av avkastningen i jordbruket innebär en halvering av växtarterna på odlingsmarken. Dessutom försvann en tredjedel av jordläparna och fåglarna.

Det känns helt naturligt att gifter minskar den biologiska mångfalden. Den minskar också den biologiska mångfalden bland naturliga fiender till skadegörare. Så de kemiska bekämpningsmedel slår dubbellt.

Ett annat problem är att GMO och bekämpningsmedel går hand i hand. Stora multinationella bolag har tagit patent på grödor och tjänar stora pengar dels på utsädet men även på att sälja bekämpningsmedel. GMO kräver bekämpningsmedel.

Det märkliga är också att den som inte använder GMO kan få sitt naturliga utsäde förstört från GMO-grödor och dessutom bli förhindrade att skapa sitt eget utsäde pga av kontamination från GMO-odlingarna.

Det är också osäkert vilka effekter GMO har på den mänskligaorganismen. Det är alldeles för få studier gjorda. Hittills har man kunnat visa negativa effekter som “sämre tillväxt och organutveckling, blodcellsproblem och problem med lever- och njurceller.

mån
1
feb
2010
måndag, 01 februari, 2010 | Skriven av:

Måndag och fortfarande vinter. Det känns bra även om det hade varit skönt med lite extra ledigt.
I dag är huvudnumret Mp Lunds medlemsmöte. Tanken är att vi ska besluta om ett lokalt partiprogram inför valet i höst.

Många synpunkter har kommit in men som vanligt blir det alltid aktivitet och diskussioner ju närmare beslutsdatumet vi kommer.

Att besluta om det partiprogram är ingen lätt uppgift. Vi vill alla så mycket så även om vi inte tycker olika i sak så finns det alltid olika prioriteringar och uttrycksätt. Förhoppningsvis kan det bli bra diskussioner ikväll så att kan anta ett partiprogram som sedan ska vara det styrande dokumentet för vår lokala politiker.

Efter att vi beslutat om det lokala partiprogrammet så beslutar vi om kommunfullmäktigelistan.

Nu är det dags att gå till Folkets Hus för att vara med på medlemsmötet.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar