Inlägg den 03 februari 2010

ons
3
feb
2010
onsdag, 03 februari, 2010 | Skriven av:

Kommunstyrelsemötet började med att alliansen blev väldigt upprörda när oppositionen la några förslag som skulle komplettera “Personalpolitisk handlingsplan 2010”. Dessa krav var inga konstigheter och hade diskuterats i arbetsgivarutskottet.
När kommunstyrelsemötet kom till ärendet som behandlade “Handlingsplan för den kulturpolitiska strategin i Lunds kommun” så var det alliansen som kom med nya yrkanden som lades på bordet. Alliansen yrkade något de aldrig tagit upp varken i styrgruppen som jobbat med handlingsplanen under mer än ett år och inte heller på Kultur- och fritidsnämnden.

Detta beteende ligger helt i linjen med alliansens agerande att köra över Kultur- och fritidsnämnden. Alliansen lägger nya uppdrag som de inte diskuterat i nämnden, där de är i majoritet, de lägger krav på Kultur- och fritidsnämnden att de ska använda anställd personal.

Miljöpartiet vill att resterna av de 15 miljoner som var avsatta för kulturprojekt i samband med Kulturhuvudstadsprojektet, ca 10 miljoner, ska överföras över till Kultur- och fritidsnämnden, för att användas i olika kulturprojekt utifrån den nu antagna handlingsplanen.
Varför har vi en Kultur- och fritidsnämnd om det är kommunstyrelsen som ska bestämma över kulturprojekten?

Alliansen är splittrad i frågan om att dela Kultur- och fritidsnämnden och nu verkar det inte spela någon roll eftersom de vill att kommunstyrelsen ska ta över.

Det normala hade varit att lägga fram förslaget under utarbetandet med handlingsplanen eller åtminstone på det sammanträde Kultur- och fritidsnämnden behandlade handlingsplanen. De sockrar nu det förslag som de själva har haft full kontroll över. Det som hände på kommunstyrelsen beror kanske på att det snart är val och då måste man profilera sig.

Man kan undra hur detta ska sluta …

Träffar: 10

ons
3
feb
2010
onsdag, 03 februari, 2010 | Skriven av:

Det är inte varje år det är vinterväder i Lund men man borde ändå kunna ha lite bättre snöröjning. Det är väldigt svårt att ta sig fram om man cyklar eller går. Bilars färdvägar prioriteras alltid och många gånger försvåras framfarten på gång- och cykelvägar när gatorna plogas eftersom det bildas höga vallar mellan gatan och gångbanan.
Ingrid Nathéll skriver om detta i sin krönika “Ställ snöplogarna, fram med spadarna!“.

Det finns för och nackdelar med allt och allt var inte bättre förr. Men en del var det. Då fanns det många fler som skottade snö eftersom varje “fastighetsägare” fixade snöröjningen på “sin gata”. Då fick man snabba insatser och det var lättare att komma fram på gångbanorna. Nu är det mer effektivt och man använder några fordon ska ska röja hela stan och man kan ju inte börja överallt.
Det man kan göra är givetvis göra prioriteringar var man ska börja osv och det görs väl men då hinner man i princip bara med gator och vägar. Det tar normalt några dagar innan man ser någon röjningsaktivitet på gång- och cykelbanor.

Ett annat problem med att man alltid röjer på gator och vägar är att många bilister far fram som om det vore barmark vilket innebär livsfara för dem själva och främst för de oskyddade trafikanterna.

En annan sak som man inte bryr sig om så mycket längre är istappar. Det finns många hus fortfarande som har farliga istappar som ingen varnar för.

Träffar: 12

Kategori: trafik, väder  | En kommentar