Inlägg under kategori » idrott «

sön
27
feb
2011
söndag, 27 februari, 2011 | Skriven av:

Så blev det en dag på kolonin och en kall sådan och inte så mycket sol. Trots att det bara var strax under noll så kändes det betydligt kallare. I dag skulle vi bestämma hur vi ska göra med dusch och toalett. Vi kan inte bygga till stugan för vi har max stugyta som man får ha så det måste bli en lösning inom befintliga väggar. Efter flyttande av byråer och annat från vår farstu där vi tänkte bygga en toalett och dusch så blev det ändrade planer. Vi bygger alltsammans i ena änden på köket. Det gör det lättare att koppla till avloppet och att dra fram vattnet.
Skönt att ha bestämt var nu återstår bara hur. Nu gäller det att hitta duschkabin, handfat och toastol plus lite annat som badrumsskåp …
Förhoppningsvis kommer det att kunna vara klart innan vi flyttar till kolonin.

Kvar sen är att fixa till farstun och så måste vi byta element och så måste vi isolera … Listan blir lång men det behöver inte göras på en gång. Viktigast är toa och dusch och sedan farstun sen får vi pusta lite.

Ella, mamman till “våra” katter kom som vanligt på besök. Hon är väldigt liten men kompakt och henes päls är anpassad till kylan. Hon ser ut att må bra. Hon vill gärna kela och bli kliad samtidigt som hon är på sin vakt. Hon kommer varje dag till kolonin och hon får mat av en kvinna som också har en koloni. Så hungrig behöver hon inte vara. Vi kommer nog att försöka få henne att gå till kvinnans koloni istället för att komma till vår och få mat. Vi vet inte riktigt hur det kommer att gå med “våra” små liv och mamma Ella. Vi får se vad Ella vill. Vill hon inte flytta får hon också vara på vår koloni och så får vi ta en dag i taget.

Nu är det lättare att ta sig till kolonin i och med Citytunneln. Nu kan vi åka till Hyllie och ta bussen därifrån, då slipper vi åka genom stan. I dag så steg vi av vid fel hållplats. Texten i bussen visade att det var rätt hållplats men visningen var ett hållplats fel. Nu innebar det att vi fick se den speciella fotbollsplanen som är byggd i Kroksbäck. Den kallas den orättvisa fotbollsplanen. Planen är allt annat än plan och kallas även puckelfotbollsplan.

Är namnet på ett interaktivt konstprojekt skapat av konstnären Johan Ferner Ström. Verket är en konstnärlig betraktelse av företeelsen fotboll i egenskap av att mer efterlikna livets spelplan som i själva verket varken är liksidig eller jämn. Bollen studsar sällan dit man vill, planhalvorna är som bekant inte likadana för alla och målen är definitivt inte lika stora. Planens orättvisor neutraliserar den varierande skickligheten hos spelarna i fråga om teknik och styrka. Orättvisorna i planen gör spelet rättvist på ett märkligt sätt vilket inbjuder till ett mer fantasifullt spel. Möjligheterna att spela flickor mot pojkar, gammal mot ung eller skicklig mot mindre skicklig på lika villkor uppmuntras. Projektet gör anspråk på att vara en blandning mellan konst och spontanidrott och vill återföra “det lekfulla”, samt ifrågasätta en för kraftig elitisering inom idrotten. Projektet uppbär samtidigt en allvarlig kommentar med en lekfull framtoning vad gäller mänskliga rättigheter och de varierande förutsättningar som finns för människor i samhället. “Jag har tagit det folkligaste av det folkliga och genom enkla medel skapat förutsättningen för ett spel som liknar fotboll, men där man inte behöver vara bäst för att vinna eftersom faktorerna slump och tur ständigt kommer att vara närvarande i spelet”. Puckelbollplanen etablerades 2003 och är designskyddad sedan 2004, PRV: 7786, OHIM: 278296

Jag vet inte hur mycket planen används. Jag får väl gå dit igen när det blir lite varmare och vädret lite mer fotbollsvänligt. Jag kände till planen sedan tidigare men har inte sett den trots att vi varit nära den flera gånger. Så ibland när det blir fel så blir det ändå bra.

ons
5
maj
2010
onsdag, 05 maj, 2010 | Skriven av:

I dag var det kommunstyrelse. Denna gång var det inte lika många ärenden än förra kommunstyrelsemötet. Antal ärenden räckte dock till, mötet varade till 21.30. Det som tog mest tid var ärendet med detaljplanen som rör matcharenan och nybyggnationen. Miljöpartiet har ansett att planen inte ska flyttas och så blev nu. Hela detta område har varit uppe till diskussion under en längre tid. Miljöpartiet hävdade från början att man skulle se detaljplanen i en helhet men en majoritet tog bit för bit. Vilket har resulterat i ett antal utredningsuppdrag hur var ishallen skulle byggas, var arenan skulle byggas och nu hur man skulle göra med matcharenan.
Mycket resurser har lagts på detta och det hela är inte slut än för nu måste detaljplanen göras om. Sista ordet är väl inte sagt i denna fråga.

På dagordningen fanns även förslag om nya tider för loppisen på Södra Esplanaden och torghandel på Clemens- och Mårtenstorget. Alliansen ville stänga tidigare. När det gäller torgahandeln på Mårtenstorget prioriterades bilparkering framför torghandel.

I en annat ärende, ett medborgarförslag, ville alliansen införa gratis parkering i ett P-hus på lördgar. (S) ville ha gratis parkering med P-skiva i hela Lund på lördagar. Det som behövs är inte mer bilar i centrum. Så dyrt är det ändå inte att parkera i stan. Det hade varit mycket bättre att göra kollektivtrafiken gratis eller i alla fall billigare. Biltrafiken är ett miljö- och klimatproblem. Globalt men även lokalt.

I många ärenden var partierna inte överens men att avsätta pengar till Lundakarnevalen där var alla eniga. Nu är två veckor kvar.

fre
19
feb
2010
fredag, 19 februari, 2010 | Skriven av:

Nu är det fredag och jag pustar ut efter en blandad vecka. Det har som vanligt varit många möten men de flesta har varit givande.
Jag är med i en styrgrupp i Lunds kommuns som ska ta fram underlag för hur hästsporten ska hanteras, lite slarvigt uttryckt.
Problemet är att ingen vill diskutera grundprinciper som kommer att minska städet till andra idrotter och då främst sådana som använder en boll.
Det är självklart för mig att man ska stödja alla på ett så rättvist sätt som möjligt. det är ingen lätt uppgift men det borde kunna gå.
Stödet i form av aktivitetsstöd är lika men om man sedan tittar på vilka anläggningar kommunen bygger och vissa föreningar kan använda dessa på ett fördelaktigt sätt.
Det stora problemet nu är vad ska göras med ridhuset som LCR använder. I förslaget till ny ÖPL finns det några platser som är markerade som möjliga platser för ett nytt ridhus.
Problemet är hur detta ska finansieras.

Min målsättning ska vara att kommunen ska främst stödja barn- och ungdomar och att det ska finnas ett stödsystem som gör att idrotts- och föreningslivet kan utvecklas. Det ska vara möjligt för en ny förening att etablera sig.
Jag känner att alliansen inte riktigt tar ansvar i detta. Samtidigt har man en taxe- och bidragsgrupp som polerar rådande system men som inte vågar ta ett helhetsgrepp.

Vi får se vad som händer, kanske kan det bli en valfråga …

Tittar på väderleksrapporterna för att försöka utröna oddsen att vi ska kunna genomföra vårt stora regionmöte i Hässleholm i morgon.
Ska vi hindras av snön för att kunna genomföra mötet?

Kategori: idrott, Skåne  | Skriv en kommentar
tis
26
jan
2010
tisdag, 26 januari, 2010 | Skriven av:

Har precis kommit hem från den idrottspolitiska debatten som PIL, Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar I Lund, arrangerade. Det blev stor uppslutning. Alla partier som sitter i kommunfullmäktige var representerade. Det var cirka ett hundratal som lyssnade och ställde frågor. Diskussionen var uppdelade i fyra block och leddes av Åke Stolt, “fd” Sydsvenskan reporter.
De fyra blocken var, Anläggningar, Taxor/bidrag, Breddidrotten (ungdom/handikapp/motion/äldre) och Elitidrott och talang.

Klostergårdens Idrottsområde har varit problemfyllt från början. Det började med att den fantastiska fotbollsplanen med naturgräs som skulle kunna användas året runt. Bolaget som skulle bygga var något skumraskbolag.
Sedan kom en glasmästare och då blev det andra problem. I stället för att ta hela detaljplanen tog man den bit för bit vilket har inneburit en hel del extra jobb för att passa byggherrens önskemål. Det senaste är nu att matchplanen måste flyttas och detta kostar minst 25 miljoner.

Så visst finns det pengar om man bara vill. När det saknades pengar till arenan så gick det också att lösa. Alliansen har sänkt skatten och skurit ner på all verksamhet vilket även drabbat idrotten.

Givetvis ökar möjligheten att satsa ju mer resurser som finns men det är även hur man använder resurserna.
Kommunens viktigaste uppgift är att satsa på breddidrotten detta är en satsning på folkhälsa. Fysisk aktivitet är viktig både för den psykiska och fysiska hälsan. Det är viktigt att skapa goda vanor i tidig ålder som sedan kan hålla i sig.

Den bästa motionen är den dagliga motionen och som utförs naturligt utan att behöva åka i väg eller att använda redskap. Breddidrott måste bygga på trivsel och välbefinnande och inte enbart på på prestation och tävlingsresultat även om det ofta kan tjänar som en sporre.
God breddidrott bäddar för en bra elitidrott där prestationsförbättring och goda tävlingsresultat är grundbulten.

Idrotten bärs upp av många ideellt arbetande idrottsledare vilket är en stor tillgång för kommunen.

Hela taxe- och bidragssystemet behöver ses över från grunden. Kommunen och idrottsrörelsen måste förhålla sig till dagens verklighet men även vara flexibla inför framtiden. Begreppet idrott måste breddas. Det viktiga är att man rör sig, och utöver idrott och motion kan begreppet ”rörelse” användas. I skolan behöver detta inte ske i en traditionell gymnastiksal utan kan minst lika bra, eller t.o.m. bättre, ske på andra ställen. En lång promenad i skogen ger både rörelse och naturupplevelser. Man slipper då också det ibland destruktiva momentet med tävlan och jämförelse, som oftast sker under en traditionell idrottslektion. Detta bör man komma bort från. Idrott kan också vara dans och så mycket annat, det viktiga är den fysiska aktiviteten. Det naturliga vore att varje skola ges goda förslag på att förbättra förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet i skolan. Det måste skapas tid och plats i skolan för alla elever att varje dag kunna ha ett pass med rörelse.

Bra att PIL har kommit igång. Det behövs ett bra bollplank för att få en bra dialog med idrottsröreslen.

Förhoppningsvis kan detta vara startpunkten för en valrörelse där även idrottsfrågor får ta plats.

tor
26
nov
2009
torsdag, 26 november, 2009 | Skriven av:

Novembers ordinarie kommunfullmäktige är igång. Första ärendet är “Driftsbidrag till Stiftelsen Lunds Arena“. När beslutet togs på kommunfullmäktige den 22 februari 2007 fanns ingen kalkyl för driften av Arenan. Miljöpartiet yrkade då att ärendet skulle återremitteras för att man skulle få mer underlag just på denna punkt.

Nu visar det sig att kalkylen, som vi påpekade inte var speciellt trovärdig. Förslaget från alliansen och socialdemokraterna är att det skall utgå extra anslag för 2009 med 3 miljoner och 5 miljoner 2010.

Eftersom vi sitter där med en arena så måste något göras. Miljöpartiet föreslår att man ska ge tillskottet för 2009 och vänta med beslut om 2010. Det märkliga i detta ärende är att man ger pengar både för 2009 och 2010. Detta brukar man inte direkt göra om en nämnd har ett underskott. Det ska till extra ordinära skäl om detta ska ske.

dessutom brukar alliansen älska arbetslinjen och sätta press på medborgarna för att de ska göra rätt för sig. Detta borde väl även gälla en affärsdrivande om än kommunal sådan?

Alliansen och (S) vill göra stort nummer av att Arenan är en satsning på ungdomsverksamhet. Man kan undra varför man ska ha ungdomsverksamhet i en lokal med 4000 åskådarplatser?

Man är också överraskad över att den gamla Idrottshallen finns kvar och kostar pengar?
Man är också överraskad över att ungdomsverksamheten går med minus?

Man tar inte upp att det är en hel del andra saker som går minus.
Enligt tjänsteskrivelsen så framgår det att underskottet på 7.9 miljoner består av:

För lågt kalkylerade konsumtionsavgifter, -1.6 mkr
Personalkostnader, -1.0 mkr
Uthyrningsintäkter från skolor,  -1.0 mkr
Uthyrningsintäkter från större evenemang, -1.6 mkr
Högre hyreskostnad, -2.7 mkr

Det enda man tog upp var att ungdomsverksamheten gick med minus.

Nu finns Arenan på plats så vi vill inte riva den men vi vill att man hushållar med skattebetalarnas pengar. Vill man främja ungdomsverksamhet så kan man göra det med mycket mindre kostnader än att bygga en stor arena.

Visst kan det vara kul att det finns en stor Arena som används för handboll men varför ska det bara vara en handbollshall. Varför inte bygga en hall för gymnastik, scoutverksamhet, boule …

Det borde vara möjligt att driva en Arena i Lund som kunde gå runt och som dessutom kunde användas till ungdomsverksamhet. Kanske inte lika mycket men å andra sidan kunde man använda de extra intäkterna till att driva ungdomsverksamhet mer anpassade för ungdomsverksamhet. Ungdomsverksamheten behöver inga loger, behöver inte 4000 åskådarplatser.

ons
11
nov
2009
onsdag, 11 november, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Sju miljoner sparas på bad och bibliotek”

Årskorten på baden höjs med 150 kronor. Familjekorten blir 500 kronor dyrare och terminskorten 200 kronor dyrare. Samtidigt höjer biblioteken, kulturskolan, konsthallen, bowlinghallen och tennisbanorna sina avgifter.

Hyran av idrottshallar, idrottsplatser och Stadshallen stiger också kraftigt 2010.

De föreslagna höjningarna finns specificerade i kultur- och fritidsnämndens senaste handlingar. Ärendet ska upp den 18 november. Nämndens ordförande Gösta John Bredberg (FP) är övertygad om att besparingarna går igenom.

Bakgrunden är sparbetinget på 1 procent för 2010. Totalt ska 7 miljoner kronor sparas. Därutöver är föreslaget att ytterligare 4 miljoner ska sparas på fritidsverksamheten.
– Det är tuffa tag, det är det, kommenterar Gösta John Bredberg. Men vi har lagt ett förslag som inte drabbar mer än ganska marginellt.

Alliansen i Lund har sedan 2006 hela tiden upprepat mantrat att de har inte skurit ner några anslag till Kultur & Fritid. Det senaste är nu att ordföranden från (FP) tycker att neddragningen på 7 miljoner inte drabbar mer än ganska marginellt.
Det är ju helt otroligt. Ordet är i alla fall drabbar. Det måste väl innebära att Kultur & Fritid har haft alldeles för mycket resurser.
Man höjer badtaxor kraftigt men det är väl även det marginellt. Det är väl sant för de alliansen har gynnat med sina skattesänkningar.
Nämndens förvaltning har fått jobba hårt för att ta fram besparingarna och det är väl det bästa förslagen i denna svåra situation.
Man gör ett stort nummer av att införa flerbarnsrabatt på Kulturskolan men i stället blir det en 10%-ig höjning. Men även detta är väl marginellt. Alliansen vanliga recept sänk skatt och höj avgifter.

Trots att Lunds finansiella situation har förbättrats eftersom alliansregeringen nu försöker lura väljarna att de satsar på kommuner och regioner. Trots dessa små återbetalningar så ska det fortfarande sparas. Visserligen har alliansen i Lund lyckats genomföra en skattesänkning som man lånat till. När alliansen tog över efter valet 2006 så var Lunds kommuns låneskuld noll nu är den över 600 miljoner.

Det är samma läge som det var efter alliansens mandatperiod 1998-2002. Då fick de rödgröna ta över stora underskott och en hög låneskuld.

På senaste kommunstyrelse yrkade Miljöpartiet att de avsatta 15 miljoner som fanns för kultursatsningar skulle överföras till Kultur & Fritid. Men det ville inte alliansen.

Det fanns även ett förslag från de rödgröna att man skulle revidera budgeten eftersom det finansiella läget hade förbättrats. Men det ville inte alliansen.

Däremot ville alliansen göra storsatsningen på att bjuda skolorna på äppelkaka och vaniljssås för att Lund kommit två i “Bästa Skolkommun”. En otrollig satsning i dessa spartider. Denna “satsning” borde man kunna ha gjort utan extra resurser. Är detta ett bra sätt att använda skattemedel? Gör detta att barn och lärare får extra motivation att satsa på “skolan”?
Att Lund har rasat 79 placeringar på ett år på listan som rangordnar Sveriges grundskolekommuner det verkade inte betyda något.

ons
26
aug
2009
onsdag, 26 augusti, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Ungdomsträningen ger mångmiljonförlust”

Lunds nya arena går med förlust. 7–8 miljoner fattas för att bokslutet ska gå ihop. Ett skäl är ungdomsverksamheten som alla vill ha men som inte är finansierad.

För snart ett år sedan invigdes Lunds nya arena med mycken pompa och stora förhoppningar. Lunds elithandboll skulle få ett lyft och Lundaborna ett nytt ställe för konferenser och konserter.

Men nu visar det sig att stiftelsen som driver verksamheten inte har intäkter som klarar kostnaderna.
– Problemet är ungdomsverksamheten som inte har täckning för sina kostnader, säger Christer Wallin (M), ordförande i stiftelsen.

Enligt honom håller den ekonomiska kalkylen när det gäller kommersiella intäkter från konferenser och annan extern uthyrning.
– Allt annat är väldigt positivt, men när ungdomarna är i hallen uppstår minus, säger Christer Wallin.

När det skulle beslutas om den nya arenan fanns kritik mot intäktsanalysen. Jag förstår inte riktigt stiftelsens ordförande. Dels verkar det som om han inte sitter i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden och att han tillhör en majoritet som styr Lunds kommun.
Dels är det lite märkligt med resonemanget att det är ungdomsverksamheten som är problemet och att den kommersiella verksamheten håller sina kalkyler.
Varför bygga en så dyr anläggning om man inte kan finansiera den med kommersiell verksamhet. Ville man bara gynna ungdomsverksamheten så borde man byggt en mindre anläggning.
När ärendet var upp i kommunfullmäktige den 22 februari 2007, “Genomförande av ishall och publik arena” reserverade sig miljöpartiet mot beslutet i ärendet.

Miljöpartiet känner dock stor oro vad gäller:

 • underlaget för övriga arrangemang
 • de ekonomiska konsekvenserna för kommunen
 • samarbetsformerna med och beroendet av en privat intressent

  Ingen analys av behov och underlag för arrangemang som kan garantera den publika arenans driftekonomi har redovisats. Inte heller har en driftkostnadskalkyl för kommunen redovisats.
  Det saknas också en belysning av vad samarbetet mellan kommunen och näringslivet kan innebära, positivt och negativt.
  Detta betyder att möjligheterna och riskerna i projektet inte har bedömts på ett seriöst sätt.
  Miljöpartiet yrkade återremiss för att utreda och tydliggöra risker och effekter för kommunen att gå in i detta projekt.

 • Det är inte första gången det är glädjekalkyler vad gäller intäkter.

  Det är lite märkligt resonemang från en politiker som tillhör den styrande majoriteten. Dessutom är det lite konstigt att skulle problematiken på ungdomsverksamheten.

  Enligt honom håller den ekonomiska kalkylen när det gäller kommersiella intäkter från konferenser och annan extern uthyrning.
  Klubbarna betalar runt 150 kronor i timmen istället för den verkliga kostnaden som är 3 000 kronor.
  – Allt annat är väldigt positivt, men när ungdomarna är i hallen uppstår minus, säger Christer Wallin.

  Samtidigt är ungdomsverksamhet ett av de tre ben som arenan enligt sina stadgar ska stå på.

  Är det inte så att kalkylerna för ungdomsverksamheten också håller men att alliansen inte har avsatt tillräckligt med medel i sin budget.
  Dessutom ungdomsverksamheten behövde inte en ny arena. Därför borde kalkylerna bygga på att den “kommersiella verksamheten” ska ge ett överskott som kan subventionera ungdomsverksamheten. Annars blir det ju tvärtom att kommunens stöd till ungdomsverksamhet sponsrar den kommersiella verksamheten.

  Det var väl heller ingen hemlighet att den gamla Idrottshallen skulle stå kvar.

  I andra kommuner, som Kristianstad och Hässleholm, ger kommunerna arenabidrag och det är en lösning som han tycker att även Lund bör fundera över.

  Varför lägger då inte alliansen mer pengar till detta i sin budget?
  I ställer skär man ner och tvingas nu till drastiska åtgärder. Det planeras nu för extra sammanträde i Kultur- och fritidsnämnden för att alliansen vill ha hjälp med att ta obekväma beslut. Miljöpartiet ska så konstruktivt som möjligt vara delaktiga i denna process men jag kommer inte att vara med att slakta nämndens verksamhet.

  tor
  11
  jun
  2009
  torsdag, 11 juni, 2009 | Skriven av:

  Jag sitter med i en grupp som ska ta fram en handlingsplan för hästsporten i Lunds kommun.
  Problemet är att stödet inte är helt rättvist. Av tradition har idrotter med mellanstora bollar, dvs fot- och handboll, fått mer stöd än t.ex. hästsport.
  Kanske beror det på att hästsport är en flicksport och att det finns många politiker och även tjänstemän som är hand- och fotbollsintresserade.
  Det bästa nu vore att se över taxor och bidragsregler så att det blir lika oavsett vilken sport/idrott det gäller.
  Det fins en grupp för detta också men den har inte levererat något resultat.
  Handlingsplansgruppen är beroende av vad taxor- och bidragsgruppen kommer fram till.
  Vi får se hur det går. Det lär dröja innan det händer något.

  Vår grupp ska också se över frågan hur man ska göra med Lunds Ridshus. I denna anläggning håller LCR, Lunds Civila Ryttarförening, till. Avtalet mellan LCR och kommunen går ut 2010 och ett nytt avtal behövs.
  Just nu har LCR dispens för att ha den verksamhet de har. De behöver bygga om en del av stallen. Samtidigt finns det exploatörer som vill bygga på marken.
  Summan av detta blir att det behövs en ny plats för ridhuset. Ett ridhus flyttar man inte direkt så det måste bli en ny anläggning.
  Frågan är hur detta ska göras. Lunds kommun behöver inte bygga en ny anläggning till LCR men ska enligt avtalet vara behjälplig att hitta en ny plats för en ny ridanläggning.
  Om sedan LCR vill bygga en ny är en annan sak.
  Om kommunen ska bygga en ridanläggning så kan det inte bara byggas för en förening.
  Hur detta ska gå till är oklart. Att exploatera nuvarande mark ger intäkter som delvis måste kunna användas till att bygga en ny anläggning.
  Det kommer säkert att dröja innan denna fråga är löst. Alliansens styrfart i dessa ärenden är inte speciellt hög eller speciellt välriktad.

  Kategori: idrott  | Skriv en kommentar
  tis
  14
  okt
  2008
  tisdag, 14 oktober, 2008 | Skriven av:

  I dag var det dags att lämna blod. Det var lätt att få tid när jag ringde i morse.
  I dag hade jag 150 i blodvärde så jag behövde inget järntillskott.
  Det behövs fler blodgivare så anmäl dig om du inte redan ger blod.

  I dag var det möte med styrgruppen för hästsporten i Lund. Det är en styrgrupp inom Kultur & Fritid.
  Tyvärr är stödet till olika “aktiviteter” olika. Man kan nog konstatera att bollsporter får mest stöd.
  Det finns många skillnader. T.ex. vilket behov av dusch och toalett det finns. Normalt finns det alltid dusch och toalett i närheten av bollsportsanläggningar. När det gäller stall och hästsport är det inte lika självklart.

  Samtidigt med denna styrgupp finns det en bidrags och taxestyrgrupp som ska se över stödet till föreningar.

  För att riktigt kunna bedöma vem som får mest stöd måste det fram siffror inte bara på själva aktivitetsstödet utan även stödet i form av anläggningar.

  En frågeställning som måste besvaras är på vilken nivå stödet ska vara?
  Det är viktigt att det blir ett mer rättvist system.

  En viktig fråga är på vilket sätt kommunen ska stödja föreningar?

  Behövs det olika regler för “kulturföreningar” och “idrottsföreningar”?
  Borde inte principerna vara desamma?

  Många frågor finns det förhoppningsvis kommer de att besvaras inom kort!

  ons
  1
  okt
  2008
  onsdag, 01 oktober, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver : “Flera gripna inför matchen”

  “En supporter stoppade en smällare i munnen på en lokförare och tände på innan Skånederbyt mellan MFF och HIF. Ingen misstänkt har kunnat gripas. Facit i övrigt från derbyt: åtta supportrar har gripits, en polishund har skadats och polismän har beskjutis med pyrotekniska föremål. Strax efter klockan 22 på tisdagskvällen kunde Malmöpolisens informatör sammanfatta läget, och konstaterade att det allvarligaste som inträffat i samband med derbyt gäller en grov misshandel av en kvinnlig lokförare.
  – En så kallad supporter har satt någon form av smällare eller fyrverkeripjäs i munnen på henne och tänt på. Hon blev brännskadad på läpparna.

  Användandet av pyrotekniska föremål fortsatte. Flera polispatruller fick föremål kastade mot sig. En tjänstehund skadades av ett av föremålen. En supporter uppges ha gripits vid Stortorget.

  Vid 18-tiden omhändertogs ett rjugotal danskar som misstänks begå brott i landet i samband med fotbollsderbyt. Tio av dem skickades tillbaka till Danmark med hänvisning till utlänningslagen och tio av dem omhändertogs. Tre släpptes.
  – De var troligtvis på väg mot matcharenan. Det är nån slags supportergruppering som har förgreningar över till vår sida av Sundet.

  Polisen eskorterade efter matchen HIF-supportrarna längs Pildammsvägen på väg mot Malmö central. Tåget av supportrar följdes åt av åtskilliga polisbussar och poliser till häst.”

  Det är ju inte klokt. Nu måste det göras något åt detta.

  Visserligen är det ett inte alla som ser på fotboll som agerar som SDS beskriver men det är ganska så många.
  Polisen avsätter åtskilliga resurser för att hålla ordning.

  Borde inte dessa kostnader läggas på de som tjänar pengar på dessa fotbollsmatcher?

  Vad gör klubbarna?
  Vad gör supporterföreningarna?

  Sen kan man undra vad det är som driver dessa människor som uppför sig så här?
  Är detta en slags protest?
  Har de kanske konsumerat några droger?

  lör
  9
  aug
  2008
  lördag, 09 augusti, 2008 | Skriven av:

  HD skriver : “OS-invigning med 1 100 regnraketer”

  “Uppehållsvädret under fredagskvällens OS-invigning i Peking var ingen tillfällighet.
  Världen såg fyrverkerierna — men inte de över 1 100 raketer med regnskingrande kemikalier som sköts upp för att skingra skyarna.

  — Vi sköt totalt 1 104 regnskingrande raketer från 21 platser i staden mellan 14.00 och 23.39 på fredagen, vilket lyckades fånga upp ett regnbälte som var på väg mot stadion, sade Guo Hu, chef för Pekings meteorologiska byrå, på lördagen.

  Miljarder tv-tittare världen över såg de praktfulla fyrverkerierna över stadion Fågelboet och dess omgivning under ceremonierna. Sikten skulle ha varit synnerligen mycket mer begränsad om regnet lyckats ta sig in. Dessutom hade det kunnat störa själva uppträdandena, som började vid åttatiden på kvällen — och dessutom skulle det ha fallit på ett 90-tal närvarande statsöverhuvuden.

  Meteorologerna såg gradvis under fredagen att risken för regn ökade. De kunde dessutom se att ett åskväder hotade att bryta ut över centrala Peking vid 21.35, följt av tungt regn.
  I stället fick staden Baoding, sydväst om Peking, ta smällen. Under fredagskvällen föll 100 millimeter regn över Baoding.
  Kina har i några år experimenterat med den hemliga tekniken. Fredagens insats var den största någonsin med regnskingrande raketer, rapporterar den kinesiska nyhetsbyrån.”

  Det är skrämmande att läsa om Kinas alla manipuleringar. Man manipulerar med censur av internet m.m. Nu har turen kommit till väder och vind. I dessa dagar då klimathotet verkligen börjar tas på allvar känns det inte så bra att skicka ut kemikalier i luften. Detta bara för att det inte ska regna på invigningen.

  Nu fick andra delar av Kina ta smällen och fick 100 mm regn. Man kan undra om vissa oväder som drabbat Kina och dess omgivningar har kommit till bara för att skydda vissa kinesiska ekonomiska värden.

  Vad det är för kemikalier som skjuts upp är okänt, troligen silverjodid, kolsyresnö och … .
  Hur påverkar de atmosfären och vårt klimat?
  Vilka andra konsekvenser ger det?

  Totalt sköt man upp 1104 raketer så det är inte ett litet antal.

  Nu är Kina inte ensam om att försöka manipulera väder och vind men det förringar inte allvaret i det hela.

  Detta visar bara att OS är ett stort spektakel där allt är tillåtet bara det inte stör OS-programmet.

  fre
  1
  aug
  2008
  fredag, 01 augusti, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver : “OS-organisatör häver internetcensur”

  “Kina har fallit till föga för kritiken och hävt den kritiserade censuren av internet under OS i Peking, uppger IOK:s Gunilla Lindberg. Det ska ha beslutats på ett möte under gårdagskvällen.

  PEKING. Internationella olympiska kommittén (IOK) och de kinesiska organisatörerna har kommit överens om att Kina ska häva alla internetrestriktioner under spelen i Peking, sade vicepresident Gunilla Lindberg, IOK:s vicepresident, till Reuters på fredagen.

  – Frågan har lösts. IOK:s samordningskommission och de kinesiska organisatörerna (Bocog) möttes i går kväll och kom överens. Internet kommer att fungera som det gjort vid vilket annat OS som helst, sade Lindberg.

  Detta bör innebära att journalister också kan se den förbjudna meditationsrörelsen falungongs webbsidor, som tidigare har spärrats av Kina. Om så är fallet får journalisterna kontrollera under OS, som invigs den 8 augusti.”

  Det låter ju bra att Kina kan sträcka sig så långt som att ta bort censuren under OS. Vad händer sen?

  Tanken var väl att Kina skulle demokratiseras även när det inte är OS!
  Eller!

  Vi får väl se om internet släpps “fritt” under OS, jag är inte så säker på det.

  tor
  31
  jul
  2008
  torsdag, 31 juli, 2008 | Skriven av:

  SvD skriver : “IOK förhandlade om internetcensur”

  Kineserna kommer att fortsätta att censurera internet under OS. Det sker efter en överenskommelse med OS-rörelsen, erkänner IOK.
  – Det är oerhört allvarligt. Man kan inte förhandla om yttrandefriheten, säger Amnestys svenska ordförande Lise Bergh.

  Inför OS lovade den kinesiska arrangörskommittén BOCOG att det ska råda full pressfrihet under spelen och den så kallade olympiska perioden som redan har inletts.

  Trots det löftet fortsätter Kina att blockera hemsidor även för utländska journalister. Sidor knutna till Falun Gongrörelsen är omöjliga att ta sig in på.

  Även människorättsorganisationen Amnesty Internationals hemsida, där en färsk och mycket kritisk rapport om förhållandena i Kina nu ligger, har blockerats.

  – Tyvärr verkar det som att BOCOG säger att det kommer att finnas begränsningar för vissa webbsidor under spelen, sade IOK:s presschef Kevan Gosper enligt nyhetsbyrån Reuters.

  Och åtta dagar före OS-invigningen visar det sig att internetcensuren dessutom skett med IOK:s, den Internationella olympiska kommittén, godkännande:

  – Nu verkar det också som att vissa tjänstemän inom IOK har förhandlat med kineserna om att en del känsliga sajter skulle blockeras eftersom de inte är relaterade till OS, säger Kevan Gosper.

  Det där går tvärt emot vad höga IOK-toppar lovat ska gälla. I en intervju med SvD i samband med att den svenska OS-truppen presenterades förklarade Gunilla Lindberg, vice ordförande i IOK:
  –Det kommer ju att vara frihet för pressen under de olympiska spelen och den olympiska perioden, och det är ju det enda krav som IOK har ställt. Det är bara det vi kan styra över. Detta har de lovat. Och det kommer de att uppfylla, sade hon.

  Organisationen Reportrar utan gränser som bevakar press- och yttrandefrihet, fördömer IOK. Och organisationen får medhåll av Amnestys svenska ordförande Lise Bergh som är mycket kritisk till IOK:s agerande:
  – Man kan inte förhandla om yttrandefriheten.”

  Detta visar ännu en gång att Kina struntar i demokartin och IOK struntar i detta. Det är säkert pengar som är mer avgörande.

  IOK uttalar att de inget kan göra och samtidigt som de påstår att de ställt krav på Kina.
  Det är tillräckligt allvarligt att Kina censurerar men än allvarligare är det att IOK har förhandlat med KIna och gått med på detta.

  Det är en stor skandal.

  Pengar tycks inte bara styra idrotten utan även IOK. Men det visste vi ju förrut.

  ons
  30
  jul
  2008
  onsdag, 30 juli, 2008 | Skriven av:

  Ny Teknik skriver : “Trots OS-löften – Kina censurerar internet”

  “Nästa fredag börjar OS. Men Kina har inte infriat sitt löfte om fri tillgång till internet för utländsk media. Det rapporterar Amnesty och utländska journalister från Pekings presscenter.

  I måndags presenterade Amnesty en rapport om människorättssituationen i Kina. Där konstateras att ”de kinesiska myndigheterna har brutit sitt löfte att förbättra människorättssituationen i landet och förrått Olympiska spelens kärnvärden”.

  Amnesty skriver också att de tillfälliga regler som skulle ge utländska media större frihet i sin nyhetsrapportering inte har infriats. Den utländska korrespondentklubben i Kina har rapporterat om 260 fall av ingripanden sedan 1 januari 2007.

  Men utländska journalister, som jobbar från Pekings presscenter, kunde igår inte nå Amnestys hemsida, rapporterar Reuters. Det finns också uppgifter om att det inte gått att nå den tyska nyhetsbyrån Deutsche Welle och BBCs kineisiska hemsida.”

  Är det någon som är förvånad. Kina har lyckats lura alla eftersom deras morot är “en stor marknad där västföretag kan tjäna stora pengar”.
  Detta går ut över demikratin och de mänskliga rättigheterna.

  SDS skriver : “Amnesty: OS ursäkt för hård kontroll”

  “Ingen förbättring – tvärtom försämring. Kina får svidande kritik av Amnesty International, som anklagar Pekingregimen för att gripa och straffa kritiker för att kunna ge en bild av ”stabilitet” och ”harmoni”.

  Inför OS-invigningen har Amnestys Hongkongkontor summerat Kinas banrekord inom mänskliga rättigheter sedan 2001, då Peking mot löften om upprätthållande av olympiska ideal vann äran att anordna spelen.

  Den bistra slutsatsen är att Kina i stället använt OS som ursäkt för att begå övergrepp.

  ”Det har inte skett någon utveckling mot att uppfylla dessa löften, bara fortsatt försämring”, heter det i rapporten ”Olympisk nedräkning: brutna löften”.

  Myndigheterna har använt olympiska spelen som en ursäkt för att fortsätta, och i vissa fall intensifiera, den politik och praktik som har lett till allvarliga och vitt spridda övergrepp mot mänskliga rättigheter.

  Enligt Amnesty var IOK, Internationella olympiska kommittén, naiv i tron att utländska journalister skulle kunna rapportera fritt från Kina. I stället hindras reportrar från att göra intervjuer, och internetkontrollen har hårdnat. Amnestys och andra ”känsliga” sajter kan inte läsas från OS-presscentret.”

  Varför är alla länder så tysta trots att Kina struntar i vad de lovat??

  Kategori: demokrati, idrott  | En kommentar
  fre
  25
  jul
  2008
  fredag, 25 juli, 2008 | Skriven av:

  SvD skriver : “Kina öppnar för protester i Peking”

  “Den kinesiska regeringen öppnar för protester under OS. Vid tre särskilda områden i Peking blir det tillåtet att demonstrera. Men människorättsorganisationer är skeptiska: –Ett spel för galleriet, säger Jesper Bengtsson vid Reportrar utan Gränser.

  Inga politiska protester kommer att tillåtas i närheten av de olympiska arenorna i Peking där över 110 000 poliser kommer att svara för övervakningen.

  Men två veckor före invigningen lovar arrangörerna att protest-er ska tillåtas på tre utvalda plats-er i elvamiljonersstaden.

  –Vi har öronmärkt vissa plats-er för demonstrationer i flera parker där människor eller protesterande kan uttrycka sina personliga åsikter, sade Liu Shaowu, säkerhetsansvarig för OS vid en presskonferens i Peking.

  Det handlar om områden i tre parker, Shijieparken, Zizhuyuanparken och Ritanparken. Alla ligger bortanför själva OS-områdena där tävlingarna hålls.

  Samma metod användes i Salt Lake City 2002 och Aten 2004 för de som ville demonstrera.

  –Frågan är ju om de vågar göra det när de vet att myndigheterna bevakar dem.

  –Systematisk videoupptagning och registrering vid in- och utgångarna kommer att avskräcka de som vill protestera eftersom de riskerar repressalier, säger HRW:s talesman Nicholas Bequelin i en kommentar till CNN.

  De kinesiska myndigheternas experiment med demonstrationszoner är sannolikt ett kortlivat försök som kommer att gälla under OS. Öppenheten kommer knappast att fortsätta när OS- elden släcks.

  –Jag tror inte att det blir lättare att demonstrera när OS är över, säger Jesper Bengtsson.”

  Helt fantastiskt Kina tillåter att man demonstrerar på hela tre utvalda platser som kameraövervakas.
  Då är ju allt OK!
  Demokratin är införd.
  Vi kan andas ut!
  Eller?

  tor
  24
  jul
  2008
  torsdag, 24 juli, 2008 | Skriven av:

  DN skriver : “Kina tystar sörjande föräldrar”

  “Kinesiska myndigheter försöker tysta kritik från föräldrar som förlorade sina barn i den svåra jordbävningen i Sichuan-provinsen i maj.

  Omkring 10.000 BARN beräknas ha dödats när 7.000 klassrum föll samman den 12 maj.

  Många föräldrar har i protestaktioner krävt att få veta om korruption och byggfusk bidrog till det höga dödstalet.

  I en samordnad kampanj erbjuds de nu pengar om de skriver på en förbindelse om att upphöra med protesterna och i stället prisa Kommunistpartiet.

  De som vägrar underteckna hotas att bli utan ersättning. Det rör sig om motsvarande 50.000 kronor i kontanter och en pension per förälder på över 30.000, rapporterar New York Times korrespondent från Sichuan.”

  Ja man blir imponerad av demokratin Kina.
  Ett OS skulle göra Kina mer demokratiskt!!??

  Man kan undra vad som hade hänt om Kina inte fått ett OS.

  “Dessutom har kravallpolis stoppat föräldraprotester, föräldrar har gripits, medier har beordrats sluta rapportera om skolkollapser och ruiner av klassrum har schaktats bort så att undersökningar blivit omöjliga.

  En människorättsadvokat, Huang Qi, som försökt bistå föräldrarna har fängslats.

  New York Times korrespondent berättar om den 42-årige chauffören Yu Tingyun i Hanwang, som miste sin dotter när minst 240 elever dödades i skolan som störtade samman.

  YU STÄLLDE SIG I spetsen för de sörjande föräldrarna som krävde att få veta om det förekommit byggfusk när skolan kom till. Han utsattes för långt polisförhör och fick veta att han skulle få kontantersättning och pension om han upphörde med sina kritiska frågor.

  – När jag såg att de flesta föräldrarna hade skrivit under, så gjorde jag det också, säger Yu lågt.

  I sin axelväska har en bild av sin dotter. Hon levde inne i ruinerna två dagar efter skalvet och ropade ut till fadern.

  – Vi kunde höra dem. Vi langade in mjölk och vatten, men det var inte till någon nytta.”

  Det har varit många “skandaler”. Tibet, OS bygget, förflyttning av “obekväma människor” …
  Nu får det bli lite handling och inte bara ord från de som sa att Kina skulle bli mer demokratiska om de fick ett OS. Ställ krav NU!

  Rimligen borde man nu, Reinfeldt, kungen och andra “landsrepresentanter” åtminstone bojkotta invigningen.
  Det är det minsta man kan begära.
  Eller?

  Kategori: demokrati, idrott  | 2 kommentarer
  ons
  11
  jun
  2008
  onsdag, 11 juni, 2008 | Skriven av:

  Har precis kommit hem från ett långt kultur- och fritidsnämndsmöte. En punkt skulle vara “Ansökan Kulturhuvudstad 2014”. Detta blev i sista sekunden, som jag tidigare har skrivit om, en rapportpunkt istället för ett beslutsärende. Anledningen var “styrgruppen var inte klar med materialet”.
  Helt OK att vi inte tog beslut utifrån ett underlag som var bristfälligt. Dock är det inte OK att det inte var klart för att fatta ett beslut. Nu kommer nämnden att få ärendet på sammanträdet i augusti. Vilket kommer att ge mindre tid för att förankra ärendet i sin politiska grupp. Nu får vi i bästa fall underlaget två veckor innan vi ska ta ett beslut.
  Diskussionen på denna punkt blev som vanligt “detaljrik”. Mest synpunkter kom på detaljer kring olika projekt. Projekt som hittills bara är förslag.
  Fortfarande är det inget parti av de som röstade ja till att Lund ska ansöka som vågar sätta ner foten och säga hur mycket pengar som de vill att Lunds kommun ska satsa i genomförandet. Hur ska man då få andra att våga satsa?
  Många av de projekt som tas upp och som ska ingå i ansökan är intressanta. Till syvende och sist är det ändå pengar som måste fram. Annars blir det ingen kulturhuvudstad.
  Hade varit intressant att se hur kommunfullmäktige skulle rösta i dag under förutsättning att man inte följer partipiskan. Jag är inte helt säker på att det skulle bli ett ja.

  Ett annat ärende var ett informationsärende om “Klostergårdens idrottsområde” (“Arenaparken”). Detta ärende har blivit ett “ärende” igen eftersom glasmästarens byggplaner tvingar fram en ny placering av matcharenan.
  Vem styr utvecklingen i Lund?
  Just nu verkar det som att exploatören styr utvecklingen. Bara för att exploatören lägger några miljoner, som han sedan får mer än dubbelt tillbaka genom att bygga sina hus, får han gräddfil och styr detaljplanen.
  Nästa vecka ska byggnadsnämnden besluta om detaljplanen för “Arenaparken”. Förhoppningsvis blir det återremiss. Detaljplanen behöver ses över.
  Hur blir det med arenaparken och matcharenan?
  Gång- och cykelbanor?
  Hur är tätheten och hur stor barriäreffekt (en jättestor och sammanhängande huskropp) blir det?

  fre
  30
  maj
  2008
  fredag, 30 maj, 2008 | Skriven av:

  I dag ska jag till Flyinge för att diskutera “hästar och dess utövare”. Jag är ledamot av en s.k. “hästutredning”. I Lunds komun finns det LCR som ligger inklämt mellan vägar och verksamheter. Detta är varken bra för hästarna eller verksamheten. Visserligen ligger den någorlunda centralt flyttar man den så kan det finnas en risk att den inte är nåbar via cykel och kollektivtrafik. Tanken med utredningen är att se över hur Lunds kommun har det med “hästaktiviteter”. Det har alltid funnits en fråga om hur jämställt kommunens satsningar är. Får “pojkidrott” mer stöd än “flickidrott”?
  Vi får se hur de hela landar. det behövs en översyn i alla fall.

  Vädret håller i sig så det blir koloniarbete hela helgen. Kvällarna är kalla men det växer ändå rätt så hyfsat. Ska sätta ut en del plantor i helgen. Sniglarna är aktiva. Just nu är det dahlia som de hårdbevakar. Så här kan det se ut efter en natts aktivitet. Som tur är finns det några blad som klarat sig. Vi har spridit ut plantorna men sniglarna luktar sig till godsakerna ändå.


  Pumpaplantorna växer bra på verandan. Kommer att sätta ut några åt gången så att alla inte äts upp direkt av de små sniglarna. Tänkte testa och sätta en planta i komposten.
  Har haft olika framgång med solrosor. Ibland fungera det utmärkt att sätta direkt men ibland blir det inga plantor alls. Nu har jag drivit fram några plantor på verandan som kommer att sättas ut i kväll om jag hinner. Otroligt att de kan bli så stora som de blir.

  lör
  5
  apr
  2008
  lördag, 05 april, 2008 | Skriven av:

  Har det inte gått lite vä långt när det inte får finnas någon synlig skyltning eller kommersiell verksamhet i anslutning till arenorna där forbolls-EM för U21 ska spelas nästa år.
  Dessutom måste HIF:s supportershop på Olympia i Helsingborg stängas och täckas över och Swedbank:s arena i Malmö måste döpas om.
  Har det inte gått lite väl långt vad man kan bestämma som huvudsponsor?

  Detta visar alltmer hur pengarna styr idrotten.
  Trisst!

  tor
  3
  apr
  2008
  torsdag, 03 april, 2008 | Skriven av:

  Kina har fått OS och därmed har de fått PR som ger sken av att Kina är demokartiskt.

  När Björk ropade “Tibet Tibet – Declare Independence” fördömde det kinesiska kulturministeriet uttalandet och hotade med att införa restriktioner för utländska artister.

  Nu har den skånska a cappella-gruppen Vocal Six stoppats.

  “– Vi fick i princip skriva på papper där vi garanterade att vi inte skulle säga något kritiskt om regimen eller något liknande det Björk sa. De skulle också gå igenom texterna. Det har varit rätt kaotiskt, säger Peder Tennek, bas i Vocal Six.”

  Trots att gruppen följde instruktionerna stoppades det deras framträdanden.

  Detta är allvarligt. Det visar tydligt att Kina fortfarande är totalitär och tillåter ingen någon kritik av Kinas agerande.

  Kina skulle aldrig ha fått ett OS. Nu borde OS:ett bojkottas om inte Kina visar att det de tydligt ändrar sitt agerande. Minimum är att invigningen bojkottas.