onsdag 11 juni 2008 | Skriven av:

Har precis kommit hem från ett långt kultur- och fritidsnämndsmöte. En punkt skulle vara “Ansökan Kulturhuvudstad 2014”. Detta blev i sista sekunden, som jag tidigare har skrivit om, en rapportpunkt istället för ett beslutsärende. Anledningen var “styrgruppen var inte klar med materialet”.
Helt OK att vi inte tog beslut utifrån ett underlag som var bristfälligt. Dock är det inte OK att det inte var klart för att fatta ett beslut. Nu kommer nämnden att få ärendet på sammanträdet i augusti. Vilket kommer att ge mindre tid för att förankra ärendet i sin politiska grupp. Nu får vi i bästa fall underlaget två veckor innan vi ska ta ett beslut.
Diskussionen på denna punkt blev som vanligt “detaljrik”. Mest synpunkter kom på detaljer kring olika projekt. Projekt som hittills bara är förslag.
Fortfarande är det inget parti av de som röstade ja till att Lund ska ansöka som vågar sätta ner foten och säga hur mycket pengar som de vill att Lunds kommun ska satsa i genomförandet. Hur ska man då få andra att våga satsa?
Många av de projekt som tas upp och som ska ingå i ansökan är intressanta. Till syvende och sist är det ändå pengar som måste fram. Annars blir det ingen kulturhuvudstad.
Hade varit intressant att se hur kommunfullmäktige skulle rösta i dag under förutsättning att man inte följer partipiskan. Jag är inte helt säker på att det skulle bli ett ja.

Ett annat ärende var ett informationsärende om “Klostergårdens idrottsområde” (“Arenaparken”). Detta ärende har blivit ett “ärende” igen eftersom glasmästarens byggplaner tvingar fram en ny placering av matcharenan.
Vem styr utvecklingen i Lund?
Just nu verkar det som att exploatören styr utvecklingen. Bara för att exploatören lägger några miljoner, som han sedan får mer än dubbelt tillbaka genom att bygga sina hus, får han gräddfil och styr detaljplanen.
Nästa vecka ska byggnadsnämnden besluta om detaljplanen för “Arenaparken”. Förhoppningsvis blir det återremiss. Detaljplanen behöver ses över.
Hur blir det med arenaparken och matcharenan?
Gång- och cykelbanor?
Hur är tätheten och hur stor barriäreffekt (en jättestor och sammanhängande huskropp) blir det?

Träffar: 23

Kategori: demokrati, idrott, kultur
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>