Inlägg den 24 februari 2010

ons
24
feb
2010
onsdag, 24 februari, 2010 | Skriven av:

I dag hade Mp Skåne presskonferens om det nya regionprogrammet. Det blev inslag i radio P4 och i Sydytt.

Det största intresset verkar just nu vara vilket block som Miljöpartiet ska välja. Det viktiga just nu är inte att välja block utan att föra ut den gröna politiken. Det behövs onekligen ett grönt alternativ till båda blocken.
Detta gäller speciellt när det gäller klimat och miljö. Kollektivtrafiken behöver byggas ut, antal vägtransporter behöver minskas.
Det finns många utmaningar inom regionpolitiken inte bara när det gäller klimat och miljö. Det behövs också ökade resurser för att jobba förebyggande. Kost och motion är livsstilsfrågor som är viktiga för att kunna belastningen på sjukvården.

Det behöver också bli mer fokus på hur maten produceras. Skåne borde bli en GMO fri region. Skåne har stora möjligheter att kunna bli ännu bättre när det gäller mat och livsmedel. Skåne har också stor potential att kunna producera biogas som kan användas till fordon.

Nu är regionprogrammet nästan klart. Det behövs bara lite redaktionella ändringar och lite layout.

Det var väldigt intressant att lyssna på övriga partiers kommentarer till Miljöpartiet. Det verkar finnas stor potential för samarbete med de flesta partier. Intressant!
Det kan ge en rolig valrörelse och ett spännande valresultat.

Vår målsättning är att fördubbla röstetalet. Just nu verkar det vara rimligt men än är det inte klart …

ons
24
feb
2010
onsdag, 24 februari, 2010 | Skriven av:

Ystads Allehanda skriver : Ny chef orkade
bara fyra månader

Christina Håhus är chef för landsbygdsavdelningen i vilken veterinär- och djurskyddsenheten ingår, och tar chefsansvaret för enheten under Lotta Bergs sjuktid.

Hon poängterar att hon inte kan uttala sig om enskilda medarbetares hälsa, men hävdar bestämt att Lotta Berg inte dukat under för stress i jobbet.
– Lotta är sjukskriven till den 14 mars. Hon har haft mycket omkring sig en tid, men är absolut inte utbränd.

Lotta Berg rekryterades i mitten av oktober 2009. Hon är femte chefen sedan veterinär- och djurskyddsenheten inrättades på länsstyrelsen i Kristianstad i januari i fjol, sedan ansvaret för djurskyddet övergått från kommunal till statlig regi.

Är det snart inte dags att agera och tillse att det blir mer resurser till djurtillsynen?

Fyra chefer har slutat och den femte är nu sjukskriven. Är inte detta ett tecken på att det är något fel?
Lägger man till vad övriga medarbetare säger :

– Detta går mot en katastrof. Verksamheten går på knäna och vi har en ohållbar situation.

Med tiden har klyftan mellan verksamheten och länsledningen vidgats. Den bristande responsen från länsledningen har blivit ett stort problem, menar personalen.

– Vi har kontaktat länsledningen upprepade gånger, men vår förödande resursbrist tas inte på allvar. Man kan fråga sig hur länge ledningen tänker fortsätta nonchalera situationen.

Resurser är inte allt men det ger förutsättningar att göra ett bar jobb. Med nuvarande resurser hinner man inte ens med det allra nödvändigaste. Oanmälda besök utan an anmälan från allmänheten hinns inte med.

Detta är ännu ett exempel på alliansens misslyckande.

Det är hög tid att byta regering.