tisdag 18 januari 2011 | Skriven av:

I dag var det presidieberedning inför Kulturnämndens sammanträde den 28 januari. Så allt planerande är klart. Nu återstår utskick och inläsning på slutdokumenten och så förstås besluten.
Sammanträdet inleds med en informationsdag om nämndens verksamhet. Kulturnämnden består nu av 11 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Förra mandatperioden var det 11+7. Det är många nya ledamöter och ersättare, endast 5 är kvar från förra mandatperioden. Så den “nya” nämnden har både förnyelse och kontinuitet.
Ju mer tiden går så känns det hela mer och mer greppbart. Det är givetvis mycket som jag behöver lära mig mig om men jag som politiker ska ju inte detaljstyra. Jag hoppas jag kan hålla mina tassar borta från det som ska skötas av förvaltning och se till att jag prioritera det politiska. Det är inte alltid så lätt att skilja på detta men det är viktigt för att det ska bli en tydlig politisk styrning.

På januarisammanträdet tar vi beslut om budget 2011 men arbete med budget 2012 har redan börjat. Budget 2012 blir den nya nämndens första egna budget. Budget 2011 är i princip ärvd från förra mandatperioden.

Regionen använder “balanserad styrning” med s.k. balanserat styrkort (Balanced Scorecard) som blivit ett etablerat koncept när det gäller att styra en verksamhet utifrån fler perspektiv än det finansiella.

Balanserat styrkort är ett verktyg för att knyta företagets/ organisationens långsiktiga strategi till det dagliga arbetet, det vill säga försöka minska klyftan mellan ”en organisations övergripande vision och medarbetarnas kunskap om hur deras dagliga aktiviteter kan bidra till att förverkliga denna vision”.

Målen med det Balanserade styrkortet försöker man nå genom att se på företaget/organisationen ur fem olika perspektiv:
• Kundperspektivet (Hur vi tillgodoser våra kunder på bästa sätt.)
• Finansiella perspektivet (Ekonomi i balans)
• Processperspektivet (Effektivitet i de interna
processerna, det vill säga hur vi producerar våra varor och tjänster är avgörande för vår framgång.)
• Lärande- och förnyelseperspektivet (Att kontinuerligt mäta det vi gör, förbättra och utveckla verksamheten)
• Human/medarbetarperspektivet (Medarbetarna bär på den kompetens som finns inom organisationen och därför är det viktigt att spegla verksamheten ur det perspektivet)

Förhoppningen är att balanserad styrning ska ge en tydlig styrning av verksamheten men även hitta sätt att följa upp verksamheten. Viktigt i detta sammanhanget är att det är ett långsiktigt perspektiv och att man ser till helheten. Ska det bli en effektiv styrning gäller det att hitta en gemensam vision och sätta mål som kan följas upp och som “alla” kan och arbetar efter. Det räcker inte att hitta snygga mål som man skriver in i ett tjusigt dokument som sedan sätt in i bokhyllan. Målen ska dessutom vara begripliga och de måste få genomslag i all verksamhet.

Bokslut och uppföljningar måste även belysa vad som gjorts och hur det gått. Det är inte bara att få ihop siffrorna i budgeten och påvisa ett nollresultat eller plus dito. Allt går ju inte som man har tänkt men det måste vara OK. Det viktiga är att man lär av “misstag” och har en process som vågar ta i det svåra och utifrån det ta nya beslut för att utveckla verksamheten.

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>