måndag 17 januari 2011 | Skriven av:

I morgon ska jag gå på en konferens som ska presentera hur det ligger till med Region Skånes konkurrenskraft och potential för de kommande åren.
Region Skåne har beslutat att anlita OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) för att göra en så kallad territorial review för Skåne.

Tanken är att OECD ska ge rekommendationer och förslag som ska främja utvecklingen och tillväxten i Skåne. Resultatet ska sedan ligga till grund för nästa regionala utvecklingsprogram 2014-2020. Region Skåne har beställt studien av OECD och håller ihop arbetet men det är ytterst angeläget att Skånes kommuner, statliga myndigheter inklusive universiteten och högskolorna involveras i översynen av Skånes utveckling. Arbetet inleddes under hösten 2010 och avslutas med rapport under våren 2012.

Skåne är en stark tillväxtregion. Kreativitet och tillväxt hör samman. Detsamma gäller kreativitet, öppenhet, mångfald och tolerans.

Teorierna kring den kreativa klassen integrerade flera tankesätt på ett framgångsrikt vis; å ena sidan betonades vikten av industristrukturer och universitet, å andra sidan vikten av en kreativ arbetskraft. Dessutom satte Rickard Florida platsen i fokus – regionen eller staden som den arena som synkroniserar industri med arbetskraft, staden vars kvaliteter avgör hur pass framgångsrik regionen blir ekonomiskt. De mest framgångsrika städerna eller regionerna är, enligt Florida, de som lyckas attrahera och upprätthålla de tre T: na – talang, teknologi och tolerans.

Tolerans är viktigt för tillväxt och Skånes ”kreativa klass”. Skånes tillväxtpotential har kartlagts med utgångspunkt från Richard Floridas tankar om talang, tolerans och ”den kreativa klassen”. Kartläggningen presenterades förra året och visar ett tudelat Skåne. Sydvästra Skåne är generellt välmående och ekonomiskt framgångsrikt, kreativt och tolerant. Samtidigt får Skånes östra delar avsevärt sämre betyg, både vad gäller tolerans och kreativitet. En stor utmaning för Skåne som region blir att tackla denna tudelning. Rapporten är skriven av forskare på Handelshögskolan i Jönköping på uppdrag av Region Skåne.

Rapporten betonar hur viktigt det är med en tolerant befolkning för en positiv utveckling. Sverige ligger högt i mätningar av befolkningens tolerans, men enligt rapporten ser det mycket olika ut på olika orter i Skåne. I framförallt de gamla bruks- och industriorterna finns fler ungdomar som är mindre toleranta mot sådana som uppfattas som annorlunda, till exempel invandrare, homosexuella, människor med andra religioner.

Floridas teori är att toleranta miljöer lockar till sig de kreativa och talangfulla. Dessa människor driver i sin tur utvecklingen framåt samtidigt som de lockar högteknologiska företag till orten som behöver välutbildad och idérik arbetskraft.

Forskarnas tydligaste budskap i rapporten är att tolerans och mångfald skapar tillväxt och att åstadkomma sådana miljöer är väl så viktigt för kommunerna som att erbjuda industritomter. Malmö och Lund är två städer med ett kunskapsintensivt näringsliv som ligger bra till. Enligt författarna kunde det dock stå betydligt bättre till med toleransen i många av de traditionella, skånska bruksortskommunerna, enligt mätningar av gymnasieungdomars värderingar som gjorts för rapporten.

Författarnas råd till de skånska städerna är att skapa attraktiva stadskärnor med centralt liggande handel och service och med många platser där människor vill samlas. De mindre kommunerna runt städerna kan konkurrera med attraktiva boendemiljöer som är billigare än städernas samt med goda kommunikationer.

Slutsatserna går ganska väl i linje med annan forskning kring tillväxt och regional utveckling. Ansatsen att tolerans lockar kreativa individer som driver tillväxt är dock en intressant synvinkel att ha i baktanke för Skånes politiker och samhällsplanerare.

Ska bli spännande att lyssna till vad ”OECD” kommit fram till. Förhoppningsvis finns kulturen med som en viktig faktor.

Det blir säkert trevligt i alla fall. Konferensen börjar med en jazzlunch och det hela går av stapeln i Glasklart som är en mycket trevlig konferenslokal.

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
 1. Per Flensburg skriver:

  Är det inte i Skåne som Sverigedemokraterna har sina starkaste fästen? Det är en sak man undrar över. En annan är närheten till Danmark och dess huvudstad. Området är ju faktiskt det mest tättbefolkade i hela Skandinavien! Men sverigedemokraterna i Skåne och Pi Kjersgård i Köpemhamn, det bådar inte gott!

 2. Yngve skriver:

  Jo tyvärr är det så. (SD) har toppnoteringar i Skåne. (SD):s 18 starkaste kommunresultat ligger i Skåne. Mest i Bjuv och Burlöv.
  Så visst är det ett problem men regional utveckling är nog ändå bra. Jag såg att jag skrivit tillväxt i mitt blogginlägg men egentligen menade jag regional utveckling och det innebär inte bara ökning av antalet invånare.
  I rapporten som jag länkar till kan man se ett samband mellan tillväxt och tolerans vilket motsäger att (SD) är stora i Skåne och att tillväxten är stor i Skåne.
  Förhoppningsvis ska Miljöpartiet kunna påverka så att det blir en bra tillväxt i Skåne inte bara fler Skåningar …

 3. Yngve skriver:

  Dagens konferens presenterade OECD:s ”Territorial Reviews”. Sverige har ”granskats” samt Köpenhamn (staden och regionen) och dessa granskningar presenterades. Granskningsprocessen tar normalt 18 månader och tanken är att resultaten ska kunna vara underlag till regionala utvecklingsprogramet för 2014-2020.
  Helt klart att Skåne har en stor utvecklingspotential.

Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>