Inlägg den 15 januari 2011

lör
15
jan
2011
lördag, 15 januari, 2011 | Skriven av:

GP skriver “Skyttarna väntar i terrängen”

Den första vargen kan ha skjutits vid årets vargjakt. Uppgifterna är dock ännu osäkra.
En varg är påskjuten men inte fälld i Dalarna, vid sjön Grycken, skriver Dalarnas Tidningar på nätet.
Nu startar eftersök och en besiktningsman är på plats. Enligt länsstyrelsen är det oklart om vargen är skadeskjuten eller har klarat sig helt undan skottet.

Lyssnade på P1 i går och då var det en jägare som bedyrade att nu hade man jobbat extra på att få jägarna att skjuta bättre. Jakten 2010 innebar att många vargar skadeskjöts innan de kunde avlivas. Därför vet man ju inte hur många vargar som egentligen sköts. Det kan ju vara några som bara skadesköts.

Nu verkar det vara samma sak. Första vargen som besköts fick inget dödande skott. Kanske träffade inte ens skottet.
Visst är vargen skygg och väldigt uppmärksam och då är det givetvis svårt att skjuta den. Därför är det anmärkningsvärt att man tillåter så många jägare skjuta på vargen. Man borde ha speciellt duktiga skyttar plus att de ska ha goda kunskaper om vargen så att man inte bara skjuter de vargar man ser.
Till exempel kan ett skott i ett alfa djur göra mer skada än nytta.

Dalarnas Tidning skriver:

10:45 – Vargen vid sjön Grycken i Nås är funnen död. Den andra vargen som skjutits fanns vid sjön Gensen i Ludvika kommun.
Stig-Åke Svenson,

10:40 – Två vargar fällda i Dalarna
Hittills har två vargar fällts. Skott har också avlossats mot ytterligare en varg i Dalarna.
Det senaste skottet avlossades kl 10.28 vid sjön Gänsen i Ludvika kommun.
Hittills har alltså två vargar fällts och skott avlossats en varg av de totalt fem som får fällas i delområde 2 i Dalarna. Två vargar återstår att skjutas i delområde 2 i Dalarna och en varg i delområde 1 i norra Dalarna.

Länsstyrelsens besiktningsmän är på väg till jaktplatsen.

10:31 – En varghanne sköts och fälldes kl 10.05 vid sjön Gänsen i Ludvika kommun.

Länsstyrelsen:
En varg fälld i Dalarna
Det var en varghanne som sköts och fälldes kl 10.05 vid sjön Gänsen i Ludvika kommun.
Hittills har alltså en varg fällts och skott avlossats mot en varg av de totalt sex som får fällas i Dalarna under jakten.
Tre vargar återstår att skjutas i delområde 2 i Dalarna och en varg i delområde 1 i norra Dalarna.
Länsstyrelsens besiktningsmän är på väg till jaktplatsen.

10:23 – Den påskjutna vargen vid sjön Grycken, fortfarande inte funnen.

09:18 – Varg påskjuten vid sjön Grycken, söder om Nås.
Vargen är påskjuten, inte fälld. En besiktningsman finns ute på plats just nu.
Enligt Stig- Åke Svenson, länsstyrelsen vet man ej om vargen har klarat sig helt eller om den är skadeskjuten.

Länsstyrelsen:
Första vargen är påskjuten i Dalarna kl. 9.03. Eftersök på vargen ska inledas inom kort. Licensjakten inleddes på morgonen 15 januari.
Vargen sköts söder om Nås i Vansbro kommun. Den påskjutna vargen ska avräknas från de totalt sex som får fällas i Dalarna under jakten. Om vargen visar sig vara oskadad kan den tillföras jakten igen.
Länsstyrelsens besiktningsmän undersöker nu jaktplatsen.

Timmarna före jaktstart var det full aktivitet i alla vargrevir.
Jägarna spårade av markerna genom att köra längs skogsvägarna och söka vargspår.
– Vi kollar i snön längs vägens plogkanter. Där går vargarna ofta, säger Henrik Widlund i ett jaktlag i Hasselforsreviret vid Laxå i Närke.
När solen går upp ska skyttarna vara beredda. I Hasselforsreviret kommer runt 50 jägare att delta under lördagen.

Det är sorgligt att alliansen tillåter denna jaktslakt …

lör
15
jan
2011
lördag, 15 januari, 2011 | Skriven av:


Eriksson – Sista Versen

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar
lör
15
jan
2011
lördag, 15 januari, 2011 | Skriven av:

Då var det fredag kväll och en intensiv och intressant vecka ligger bakom mig. Detta var den första veckan på den nya mandatperioden och det blev premiär för mina nya uppdrag inom region Skåne.
Det har varit en mycket positiv vecka. Jag har mötts av positiva och engagerade medarbetare. Det är ganska mycket att sätta sig in i och men hittills har det gått bra. Det har varit politik men även lite praktiskt hur möten ska planeras och förberedas.
Det har varit riktigt kul.
Mina uppdrag förutom regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen är ordförande i Kulturnämnden och vice ordförande i Vårdproduktionsnämnden. Dessa två senare skiljer sig en del åt vilket gör det hela mer spännande.
Den politiska strukturen i regionen skiljer sig mycket från den kommunpolitiska. Dessutom är det stor skillnad på att sitta i majoritet och att sitta i minoritet.
Denna veckas möten var förberedelser inför själva sammanträdena.
På kulturnämndens sammanträde är det två stora ärenden, “Samverkansmodellen” och “Budget 2011”. Dessa två hänger i hop eftersom samverkansmodellen innehåller de statliga resurser som Region Skåne ska fördela i Skåne. Hur mycket detta blir på kronan är tyvärr inte klart ännu. Förhoppningsvis får vi besked från Statens Kulturråd innan vårt sammanträde den 28 januari. Statens Kulturråds styrelse sammanträder den 26 och ska då ta beslut. I detta beslut ingår fördelning till 5 regioner, Skåne, Halland, Västra Götaland, Gotland och Norrbotten.

Samverkansmodellen innebär att det krävs en dialog mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Region Skåne vill stödja nya former för det kulturpolitiska samtalet och härigenom stimulera utvecklingen av en ökad kulturpolitisk kompetens. Genom ökad kulturpolitisk närvaro på den politiska dagordningen i regionen och i kommunerna förstärks det kulturpolitiska uppdragets legitimitet. Samverkansmötena kommer därför, så långt som möjligt, att planeras på tider och med en framförhållning som möjliggör närvaro även för de politiker som har svårt att med kort varsel ta tjänstledigt för politiska uppdrag. De politiska samtalen i den regionala kulturpolitiska samverkan äger i första hand rum i två forum:

• Delregionala KulturParlament
Årliga sammankomster där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande i de fyra regiondelarna var för sig träffar representanter för Region Skånes kulturnämnd. De delregionala kulturparlamenten befäster betydelsen av kulturpolitisk dialog och utveckling i hela Skåne, fångar upp utmaningar samt initierar en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär. Dessa samverkansmöten ska planeras tillsammans med kommunerna. Kommunförbundet Skåne ska bjudas in.

• KulturParlamentet
Det årliga KulturParlamentet samlar kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med regionala kulturpolitiker och tjänstemän. KulturParlamentet utgör en gemensam arena för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Fokus är att spegla och följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar. Kommunförbundet Skåne bör utgöra en aktiv part i detta sammanhang.

På sammanträdet fastställer vi datum för dessa evenemang.

På Vårdproduktionsnämndens sammanträde blir det betydligt fler ärenden och innehållet och förslag till beslut är ännu inte klara. Nästa vecka ska vi ha 5-klövermöte, dvs ett möte där alla 5 partier som bildar majoritet träffas och diskuterar ärendena. Själva sammanträdet äger rum den 3 februari.

Strax är det lördag och en skön helg startar. Det blir ett besök på vernissagen på Galleri Ängeln – fotograf Ingemar D Kristiansen, “från gryning till skymning”. Resten av dagen blir det bara tid för sambo och katter.
På söndag måste det bli ett jympapass, har missat några denna veckan vilket inte är bra.

Efter det är jag redo för en ny vecka med spännande aktiviteter …