måndag 30 januari 2012 | Skriven av:

På onsdag är det Kulturnämnd och då var det tänkt att vi skulle fastställa den totala budgeten för 2012 inkluderande de pengar som kommer från staten och som går ingår i samverkansmodellen.

Kulturrådet beslutar om fördelningen av de statliga resurserna och de utgår då ifrån det regleringsbrev som de får från kulturdepartementet i december.

I förra veckan, den 25 januari hade Kulturårdets styrelse möte. Då var det tänkt att vi skulle få besked om hur mycket pengar som fördelades till Region Skåne. Delvis fick vi det. Vi fick besked om att basen räknas upp med 1 % men vi fick inga besked om hur mycket vi får utöver detta.

Kulturnämnden har gjort en framställan (begäran) om totalt 185 miljoner för 2012 inkluderande en uppräkning och pengar till några ”projekt” på totalt 8 miljoner.

Bidraget till regional kulturverksamhet (portföljen/kultursamverkansmodellen) ligger på drygt 1,2 miljarder. I summan ingår en särskild förstärkning på 25 miljoner 2012 (totalt 75 miljoner 2012-2014) som ska användas som bidrag ”för förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck samt nydanande sätt att sprida och tillgängliggöra kulturen”. Det är ur dessa 25 miljoner som de sökta 8 miljonerna ska tas. Jag hade hoppats på att få besked om denna fördelning även nu så att vi kunde fastställa den totala budgeten.

Kulturrådet gör följande Bedömning av Region Skånes kulturplan och särskild framställan:

Kulturrådet har tillsammans med samverkansrådet granskat Region Skånes regionala kulturplan och den revidering av Kulturplanen som gjorts.

Kulturrådet konstaterar att kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med kulturlivet samt den ideella sektorn i enlighet med förordningen.

Enligt Kulturrådets bedömning finns de sju områden som statsbidraget avser beskrivna i kulturplanen, vilket ger goda möjligheter till ökad samverkan inom kultursektorn och kan även utgöra en kraft i den lokala och regionala utvecklingen. Den revidering som gjorts av Skånes regionala loilturplan är mycket ambitiös och har gjorts i samverkan med kommuner, kulturliv och civilsamhälle.

Region Skåne har angivit att den regionala och kommunala medfinansieringen räknas upp. Mot den bakgrunden föreslår Kulturrådet att även de statliga bidragen räknas upp med 1 procent.

Region Skåne har i sin framställan till Kulturrådet kommit med en begäran om vissa ekonomska förstärkningar för 2012. Begäran gäller Form Design center i Malmö 1 000 000 kronor, konst- och kulturfrämjande insatser 3 500 000 kronor, regional biblioteksverksamhet 2 000 000 kronor och filmkulturell verksamhet 1 500 000 kronor.

Kulturrådet föreslår att Region Skåne beviljas statsbidrag med 176 901 000 kronor, som Region Skåne enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska fördela till verksamheter som får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman. När det gäller begäran om förstärkningar utöver uppräkning får Kulturrådet återkomma i särskild ordning.

Nu får vi alltså vackert vänta och se …

Kategori: kultur
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>