Inlägg den 27 maj 2010

tor
27
maj
2010
torsdag, 27 maj, 2010 | Skriven av:

Mina bihålor bråkar med mig så jag lämnar kommunfullmäktige redan nu. Mötet lär väl hålla på till 22.30 utan problem eftersom det är många ärenden kvar bl a 5 motioner.
Behöver få lite lugn och ro, och det får jag bäst på kolonin. Kolonins dofter kommer även att minska mina problem, då de kommer att lösa upp pluggen i mina “bihålor med omgivning”.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
tor
27
maj
2010
torsdag, 27 maj, 2010 | Skriven av:

Ett ärende på dagens kommunfullmäktige handlade om när man få ha torghandel på Clemenstorget och Mårtenstorget och när man får ha loppis på Södra Esplanaden.
Alliansen vill utöka tiden på Clemenstorget till kl. 18.00 men behålla tiden kl. 14.00 på Mårtenstorget och att Loppisen på Södra Esplanaden skulle upphöra senast kl. 15.00.

Miljöpartiet yrkade på att alla dessa 3 verksamheter skulle avslutas senast kl 18.00. Detta skulle möjliggöra till utökad torghandel och det skulle göra det enklare att det är samma tider för dessa verksamheter.

Att det skulle vara möjligt att ha öppet till 18.00 innebär inte att man måste ha öppet till klockan 18.00 utan man ska se det som en möjlighet att ha öppet till 18.00.

Alliansen hävdade att det skulle vara av trygghetsskäl som man vill avsluta torghandeln redan kl. 14.00. Annars skulle man omöjliggöra besökare som använder bil för att komma in till centrum. För de måste parkera på Mårtenstorget eftersom P-husen är så otrygga. De menar tydligen att Mårtenstorget främst ska användas för parkering vilket är trisst.

Ska man få mer liv i centrum så behöver man göra annat än att bara fylla det med parkerade bilar.

Förslaget var att det skulle avslutas kl. 18.00 så det var ju inte tal om nattöppet. Dessutom får ju alla bilar inte plats på Mårtenstorget. Om nu P-husen är så otrygga så borde man ju göra något åt detta.

Ska man prata trygghet så är nog Mårtenstorget inte mer trygg än P-husen.

Man kan ju också tänka sig att man förstärker kollektivtrafiken.

tor
27
maj
2010
torsdag, 27 maj, 2010 | Skriven av:

Nu börjar snart sista dagen med Brand 2010. På programmet är det en föreläsning om “Interkulturell kommunikation”. Att kommunicera i ett mångkulturellt samhälle är en utmaning. För räddningstjänsten är det viktigt att ha grundläggande förståelse för detta. Inte minst när det kommer till att kunna ge alla människor likvärdig service.

EFter det blir det en diskussion om “Lagen om skydd mot olyckor” – en lyckad reform. Det kommer att bli belyst ur olika perspektiv.
Den lagen är grundläggande för räddningstjänsten och flyttar fokus från räddningsinsats till det förebyggande och att alla har ett ansvar i att förebygga olyckor. Givetvis måste räddningstjänsten kunna agera när det händer en olycka. Insatser vid olyckor är bara 5 % av räddningstjänstens arbetstid. Övriga 95 % är annat och då är det viktigt att detta används till förebyggande och kompetensutveckling.