torsdag 17 december 2009 | Skriven av:

I dag börjar sammanträdet med prisutdelningar. Barn och skolnämnd Lund Stad blev miljödiplomerad så nu är det det bra P-bolaget kvar. Efter det blev det utdelning av Lunds Stadsbyggnadspris. I år gick priset till Gunilla Svensson som ritat bl a Tornahem.
I kväll är det få ärenden så förhoppningsvis kommer vi att hinna med allt.
På dagordningen finns:
• Medarbetarpolicy för Lunds kommun
• Offentliga bidrag på lika villkor
• Detaljplan för Raffinaderiet 1 m.fl i Lund, Lunds kommun
• Kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor och avgifter i Lunds kommun för verksamhetsåret 2010
• Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen
• Förslag till justering av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Motioner
• Erik Almqvists (SD) och Hans-Olof Anderssons (SD) motion angående indraget stöd till kulturföreningar för invandrare
• Erik Almqvists (SD) och Hans-Olof Anderssons (SD) motion om uppsägande av avtalet med Migrationsverket
• Sven-Bertil Perssons (DV) motion ”Valfrihet och mångfald i äldreboendet”

Interpellationer
• Sven-Bertil Perssons (DV) samt Ulf Nymarks (DV) interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Göran Brinck (M) om en missad detalj i detaljplaner för bostäder

Kommunfullmäktige sänds på STEVE (Student TV) samt även på webben dock inte i kväll. Sammanträdet kommer att läggas ut på webben senare.

Träffar: 11

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>