torsdag 29 april 2010 | Skriven av:

Första ärendet är “Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2009”. Frågan är hur lång tid detta ärendet tar det är ju ett valår idag?

Mycket kan sägas i detta ärende. Det som är extra anmärkningsvärt är att alliansen har slarvat med hur man redovisat fullmäktigemålen. Vissa mål har man bara inte redovisat och det gäller Barn och skolnämndernas 6:e mål:

Barngrupperna i förskolan ska inte vara större än 11 för de yngre barnen (1­2 år) och 16 för de äldre (3­5 år). Antalet personal per grupp ska i regel vara 2,75

Detta finns som sagt inte alls redovisat. Troligen p g a att det intye är uppfyllt.
Vissa mål är resultatet under gränsen för godkänt men betraktas ändå i texten som uppfyllt.

I Lund har lärartätheten minskat men enligt alliansen har den ökat. Enligt årsredovisningen, sidan 91, har lärartätheten i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan minskat. År 2007 var lärartätheten 9.4 (antal lärare (årsarbetare) per 100 elever. År 2008 var den 8.9 och 2009 var den 8.6. Ingen dramatisk minskning men inte har den ökat.

Andra mål som inte nås är inköp av miljöbilar, antalet ror med Lunds stadsbuss. Ett annat mål är antal påbörjade lägenheter, målet var 1160 och utfallet var 440. Vad är alliansens tolkning av detta mål, jo att man når målet. Enda tolkningen av detta skulle då vara att man vill bygga så lite som möjligt.
Parkmark och grön gatumarki ha, målet var 723 och utfallet var 718. Alliansens bedömning är att målet är nått. Visserligen är 718 väldigt nära 723 men inte är målet nått.

Försäljning industrimark, ha, målet 7.0 och uppnått 0.5 och givetvis så bedömer alliansen att detta mål är uppnått.

Läs Kommumfullmäktiges dagordning (kungörelse)!

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
  1. Per Flensburg skriver:

    Jag avundas dig inte! Men politiker har ibland en konstig uppfattning om verkligheten, likaså deras tjänstemän. Tänker förstås på Uppdrag granskning i måndax…

Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>