Inlägg under kategori » samhällsplanering «

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Oftast när det gäller Byggnadsnämnden blir det en diskussion om vem som bygger mest. Sällan blir det en diskussion om hur man bygger.

Lunds kommun är på många sätt ett föredöme men inte när det gäller att bygga lågenergihus. Här har det blivit mest prat och väldigt lite verkstad.

Alliansen klagar på att det blir många återremisser som kostar pengar. Alliansens anser att t ex miljöpartiet okynnes återremitterar. Bästa sättet om man vill minimera antalet återremisser är att öka delaktigheten och att göra bra planer.

När det pratas klimat är det ofta transporter som tas upp. Visst är transporter ett stort problem men bostäder är också ett stort problem. Dels hur dessa byggs och hur mycket energi de använder dels var de byggs och hur de som bor i bostäderna transporterar sig.

Stadsplanering är en mycket viktig faktor för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens miljömål från LundaEko borde vara mer styrande.
Detta är inte bara en kommunal fråga.

Ska det bli en långsiktigt hållbart samhälle måste det bli en regional balans i hela Skåne. Det går inte att bygga bostäder utan att även tänka på hur det ska skapas fler jobb.

Jag tror inte att alla vill spendera flera timmar för att ta sig till och från hem och jobb. Tiden är alldeles för dyrbar för detta. Det är rent slöseri. Så även om vi skulle överföra alla persontransporter till spårburen kollektivtrafik så löser det inte alla problem.

Hur ska vi skapa ett samhälle med kvalité där vi har tid för oss själva och våra nära och kära?
Inte gör vi det genom att bygga på vår jordbruksmark som behövs för vår framtida försörjning och inte gör vi det med att bygga fler vägar.

tor
22
apr
2010
torsdag, 22 april, 2010 | Skriven av:

Är på resa med Kommunförbundet Skåne och besöker motsvarigheten i Mecklenburg-Vorpommern. Vi bor i Stralsund som är en gammal trevlig stad och som har utnämnts till världsarv. Framtidsyrket här verkar vara allt som har med husbyggande att göra. Speciellt restaurering av hus. Vart man än går så är det något hus som renoveras och vart man än går finns det ett hus som behöver fixas till.

Det är en mångfald av färger och former på hus. Husen står väldigt tätt och det är inte alltid räta vinklar. Mycket charmigt.

Vi har haft ett långt möte med tyskarna och då diskuterade vi bl a energiförsörjning, breddbandsnät och e-domokrati. Här i Mecklenburg-Vorpommern har man kommit långt när det gäller förnyelsebar energi. Långt före övriga Tyskland. Allmänt verkar det som om Tyskaland ligger efter oss när det gäller bredband och e-demokrati.

Efter mötet gick vi en rundvanding med en tysk guide. Mycket intressant. Många spår finns från den s k svensktiden. Jag glömde kameran så det blev inga bilder.

På kvällen blev det besök på restaurang och det var ingen direkt vegetarisk sådan. Jag fick komponera ihop en måltid. Det enda som saknades var en proteinkälla. Övriga åt kött och fisk. Restaurangens specialitet var en stor järntallrik fylld ned kött av olika sort, potatis och faktiskt även grönsaker. De som tog denna åt inte upp allt.

Promenaden hem gick i de gamla gränderna och märkligt nog var det väldigt tyst och mörkt Inte mycket folkliv vid 22-tiden i en stad som ändå har nästan 60 000 invånare. Kändes lite märkligt. Det fanns barer och restauranger som var öppna men det saknades gäster.

Hittills har alltid gått bra trots språksvårigheterna. I morgon ska vi bl a besöka ett nytt marinmuseum som har 1 000 000 besökare varje år. De har ett antal akvarier och det är fiskar som lever i “kallt vatten” så det blir väl inga fiskar med många färger.

tor
22
apr
2010
torsdag, 22 april, 2010 | Skriven av:

I dag började jag dagen med Lunds Ungdomsting. Detta storting handlade om “inredning av vår yttre miljö”. Kolbjörn Guwallius föresläste om vad som kan göras, vad man får göra och vad man inte får göra. Oftast är det graffiti som man kommer in på när det gäller invånarnas otillåtna “utsmyckning”. Men det finns mycket annat som görs. Intressant att fundera över hur man tar till vara det engagemang och den kreativitet som finns hos människor.

Efter Ungdomstinget bar det iväg mot Tyskland. Åker tillsammans med Kommunförbundet Skåne till Stralsund med Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern. Det kan väl sägas vara Tysklands motsvarighet till Kommunförbundet Skåne. Vi åkte över med färjan från Trelleborg till Sassnitz. Man kna knappast säga att det var någon direkt trängsel på båten. En hel del lastbilar förstås.
Vädret var fullkomligt så till vida att vi fick solsken, vind, snö och regn.
I morgon ska vi göra några studiebesök och ha ett gemensamt möte.
Min tyska är inte vad den borde vara. OK att förstå om det inte går för fort men att att prata är värre. Problemet är ju som vanligt att utan praktik är kunskapen inte så mycket värd.

Väldigt omväxlande miljöer. Fina gamla hus men även en del ruckel. Våren har kommit något längre här än i Skåne. Väldigt många alléträd.

Hoppas på solsken i morgon då vi ska få se den gamla stan i Stralsund som finns på UNESCO:s världsarvslista.

mån
12
apr
2010
måndag, 12 april, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt : Minska stressen med en lövskog

Människor som bor nära en lövskog upplever sig mindre stressade. Det visar forskning från SLU.

Människor som bor nära en lövskog – eller brukar göra långa promenader i en skog upplever sig mindre stressade än andra. Det visar en ny studie från SLU där man frågat 3000 slumpvis utvalda personer i Skåne och Blekinge. De tillfrågade fick svara på frågor om sina rekreationsvanor och hur de upplevde sin stressnivå.

Enligt tidigare forskning vid SLU påverkar vistelse i miljöer med stora lövträd puls och blodtryck positivt. Den nya studien bekräftar detta, och visar på flera egenskaper hos lövskogen som underlättar återhämtning från stress. SLU menar att resultatet kan användas vid planering av tätorter.

Forskningen visar att tillgång till nära naturområden och till och med enstaka träd som syns genom ett fönster har en läkande förmåga. Enligt studier i Alnarp bör det vara max 50 – 300 meter till närmaste grönområde i boendemiljön, vid skolor och arbetsplatser och tillgång till parker i stadskärnorna. Tillgång till grön växtlighet och natur menar man är en grundförutsättning för att vi människor ska må bra.

Grön samhällsplanering vill skapa förutsättningar för goda och hållbara levnadsförhållanden såväl miljömässigt som socialt och hälsomässigt. Grön samhällsplanering syftar till att människor ska få vistas i hälsofrämjande, läkande och stressfria miljöer och inte utsättas för luftföroreningar, bullerstörningar skadliga radonhalter eller andra oacceptabla exponeringar.

Ett led i att göra samhället mer hållbart och hälsofrämjande är att bevara och utveckla grönområden så att gång- och cykelvägar integreras i miljön nära bostäder och affärscentra. Dagliga promenader eller cykelturer är som receptfria läkemedel för både människa och miljö! Med bra gångvägar kan ”vandrande skolbussar” skapas istället för att barnen körs till skolan med bil.

Den nya samhällsplaneringen talar också om vikten av grön växtlighet som tak- och fasadbeklädnad av såväl miljö- som hälsoskäl. Vi vet att träd och grönska, sänker temperaturen riktigt varma dagar och att liv därmed kan sparas – vi vet idag att värmeböljor medför ökad dödlighet framför allt hos äldre personer och att antalet värmeböljor kommer att öka genom den pågående klimatförändringen.

Balanseringsprincipen
När ingrepp måste ske i naturen ska den s.k. balanseringsprincipen användas. Detta innebär att alla ingrepp som görs i naturen och som påverkar miljö och hälsa negativt ska kompenseras med andra positiva insatser.
Det kan till exempel handla om att anlägga trädgårdar med odlings- eller kolonilotter i anslutning till bostadsområden eller att bygga in ”gröna element”, i form av bärbuskar, blommor och uteplatser där vi bor och se till att det finns utrymmen som inbjuder till spontan lek och idrott. Det kan också vara att bevara eller anlägga småvatten som är livsutrymmen för en mängd olika djur och växter. På det sättet behåller vi den biologiska mångfalden nära människan m.m.

Så visst behövs det mer grönt i samhället så även inom politiken och det kan det ju bli efter den 19 september.
Eller?

Läs rapport!