söndag 20 september 2009 | Skriven av:

Just nu håller Shell på med att starta provborrningar för att undersöka om det finns möjlighet att utvinna fossil gas på ett antal platser i Skåne. Motståndet är stort runt om i Skåne, de flesta partier är emot. ett litet problem är att det ställs mindre krav på provborrningarna än på den framtida utvinningen. Rimligen kan man inte godkänna en utvinning så det är konstigt att Shell ändå vill gå vidare. Kanske har de en dold agenda och är ute efter att undersöka något annat t.ex. uran.
Kan det vara så?

heaven_or_s-hellAtt utvinna naturgas i dessa tider är väldigt kontraproduktivt när vi behöver minska utsläppen av t.ex. CO2. Att de dessutom kan innebära problem med naturen- och kulturmiljön gör det hela än värre. Konsekvenserna från att man borrar är svåra att förutse. Framförallt är det risker för att vårt grundvatten ska förstöras och sjunka. Vid de sprickor som skapas med kompressorer vid gasutvinning kan giftiga tungmetaller, uran och radioaktiva ämnen gå ut i grundvattnet och förorena. Vad gör vi när vi står utan vatten till människor, djur och grödor…? Vid sprickbildningar i berget kan gifter kontaminera vattnet flera år efter borrningarna. Speciellt i områden som har radon i berggrunden. I sandstenen under alunskiffern finns många viktiga vattentäkter i sydöstra Skåne. Och problemen med den sönderspruckna berggrunden får vi leva med hundratals år efter det att gasföretagen lämnat oss.

Det kan bli ett nytt Hallandsåstrauma. Det var många experter som lovade att det inte skulle bli några problem där. Nu ger man oss samma löften här. Varför ska vi lita på dem denna gången!

Den eftertraktade bergformationen (alunskiffer) innehåller toxiska ämnen såsom URAN/RADON, CESIUM, GALLIUM, VANADIN, TALLIUM, TORIUM osv. När borrkronan kommer i kontakt med alunskiffern kommer alunet att blir ursköljd av trycket (400 bar) från sköljvattnet. Konsekvensen är att vattnet blir kontaminerad.

Då sprickor försvårar bornningsarbetet och möjligheten att nå alunskiffern, är det av största vikt att inte träffa dem. Men om sprickor träffas på – då är det redan för sent! Man hinner inte förhindra att processvattnet trycks ut i berggrunden.

Borrhålets sk. inkapsling (strålrör som går hela vägen ner till alunskiffern) är definitivt ingen 100%-ig åtgärd och kan inte utesluta en kontamination av omgivningen med dess katastrofala konsekvenser.

Borrningen slukar upp till 30.000 liter färskvatten per dag och används som borrvätska för att smörja borrkronan.

Alla dessa risker som kan inträffa kanske inte inträffar men vad händer om det “osannolika” ändå skulle hända. I detta sammanhang är det ett problem att det inte är Shell som är direkt ansvarig för själva provborrningarna utan de använder sig av ett “litet bolag” som utför det hela. Vilket troligen innebär att om det skulle krävas skadestånd så går det lilla bolaget i konkurs och sedan blir det inget mer.

Frågan är än en gång VARFÖR?
Är det gas eller uran man är ute efter?

Läs pressmeddelande från Mp Skåne!

Kategori: energi, miljö, natur
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
 1. Daniel (Geolog) skriver:

  “Det kan bli ett nytt Hallandsåstrauma. Det var många experter som lovade att det inte skulle bli några problem där. Nu ger man oss samma löften här. Varför ska vi lita på dem denna gången!”

  Det är inte sant. De geologer som arbetade med projektet la upp ett tunnelsträckningsförslag, som konstruktören sedemera valde att strunta i eftersom det skulle bli en dyrare sträckning teoretiskt. Den riktiga undersökningen som gjordes av riktiga experter varnade alltså för problem med den sträckning som sen valdes av borrbolaget. Så gnäll inte på experterna tack. Gnäll på amatörerna som inte valde att lyssna på dem.

  Sen så vet du inte heller riktigt vad du säger angående provborrningen. Så här skriver du:

  “då är det redan för sent! Man hinner inte förhindra att processvattnet trycks ut i berggrunden.”

  Ja och? När man borrar i skifferlagren så är det ut i skifferlagren och ingen annanstans som ev förlupet vatten tränger ut i vid en provborrning. Det är exakt samma process som sker hela tiden med djupt grundvatten av sig självt i skifferlagren. Det är inte så att ev sprickor i skiffern är tomma luftrum ifall du trodde det. Det är alltså inte frågan om någon annan berggrund eller något som påverkar grundvattnet uppe hos oss. Det är vatten med ämnen från alunskiffern som förflyttas inom alunskiffern. Rören kommer hindra förlupet vatten att tränga ut längre upp vad du än inbillar dig. Och nej, de kommer inte faljera. Bara för att ingen säkerhet på jorden är 100%ig så innebär det inte att det finns en relevant risk att en olycka kommer ske. Varje gång du ställer dig i en hiss finns risken att den rasar ner i backen. Liten risk, men den finns där. Men det är rubbat att vara rädd för det för det är en väldigt liten risk. Samma gäller risken för läckage ut i en akvifär.

  Sen faller dina konspirationsteorier om uran på verkligheten. Det finns oerhört mycket transparens inom allt som har med prospektering att göra eftersom det alltid är många instanser inblandade och lagstiftningen kring miljöfrågor (miljöbalken) är hård . Inspektioner av oberoende instanser görs hela tiden och noggranna resultat måste redovisas som inte lär kunna förfalskas. Det kommer att vara geologer från både SGU och bergstaten inblandade i kontrollen av rapporterna. Det är omöjligt att i Sverige ljuga samman en gasrapport och istället provborra efter uran utan att det kommer fram förr eller senare.

  Och det vet Shell. En sådan skandal skulle kosta mycket mer för dem i förlorade framtida rättigheter för provborrningar världen över än en vinst av urankunskaper skulle ge. Med tanke på att det inte är tillåtet att utvinna uran i Sverige så blir en sådan illegal undersökning totalt vansinnigt farlig ur ren affärssynpunkt. Varför chansa kring något som man ändå inte har rätt att utvinna även om man upptäcker det? Nej.

 1. Konspirationer och okunskap om provborrningar « Geobastard

  […] kommer mina kommentarer på ”Yngve – en grön veganpolitiker” och hans hysteriska post om provborrningarna. Jag postade först en kortare kommentar på […]

Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>