Inlägg under kategori » forskning «

mån
18
apr
2011
måndag, 18 april, 2011 | Skriven av:

I dag närvarade jag på en woork-shop kring Uppåkra Arkeologiska Center. Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning, befolkad under mer än tusen år, från 100-talet f.Kr. till 1000- talet e.Kr. Järnåldersstaden, vilken fungerade som ett regionalt kommersiellt, politiskt och religiöst makt- centrum. Vilket kan inspirera och fascinera både allmänhet och en internationell forskarvärld över hela världen.

Uppåkra består av över 20 tusen smycken, bilder av gudar, vapen och mycket annat visar hur människor levde på järnåldern. Det mesta är fortfarande kvar nere i jorden. Region Skåne är med i arbetet för att Uppåkra ska bli ett centrum för upplevelser och vetenskap.

Inbjudna i dag var representanter för Region Skåne, Lunds kommun, Staffanstorps kommun, Lunds Universitet, Historiska Museet i Lund, Kulturen i Lund, Malmö Museer, Företagarna i Samverkan och Uppåkra församling. Inbjudare var stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center.

Dagens work-shop leddes av en engelsk konsultfirma specialiserad på att skapa livskraftiga attraktioner.

Det finns en stor potential att Uppåkra kan bli något riktigt stort men det är givetvis inte självklart att det blir så. Det gäller att locka till sig en publik. När väl publiken kommer gäller det att ge valuta för pengarna. Uppåkra är dock inte bara viktig som besöksnäring utan är viktig för oss själva. Arkeologi och historia är viktiga för att forma vår identitet och för att hitta våra rötter. Det ger oss också bättre chans att förstå oss själva idag och förhålla oss till framtiden.

Det finns mycket att utforska i Uppåkra och ju mer man hittar desto större yta behöver centret uppta. Det behövs ett stort ”lager” där man kan förvara föremål som inte visas. Fynden från utgrävningarna i Uppåkra i dag förs till Historiska Museet i Lund för konservering, fotografering, katalogisering, magasinering och utställning.

Viktiga frågor att besvara:
Varför ska man skapa Uppåkra Arkeologiska Center?
För vem?
Vad vill besökarna se och göra?
Hur ska forskningen komma in i det hela?
Hur skapas ett levande center?
Hur många besökare kan man locka till sig?
Vem vill betala och hur mycket?

Viktigt att centret blir tillgängligt för så många som möjligt. Det ska vara lätt att ta sig till centret även om man inte har bil. En viktig målgrupp är skolorna. Gestaltningen av centret är givetvis viktig men även hur man driver och organiserar centret. Viktigt också att ha hög forskningsprofil med stor öppenhet.

Nästa steg är att utifrån dagens diskussioner ta fram en mer detaljerad plan hur projektet kan genomföras.

Tanken är att Uppåkra Arkeologiska Centret ska vara klart 2017.

Läs mer!
Region Skåne och Uppåkra
Förstudie 2008

tor
14
apr
2011
torsdag, 14 april, 2011 | Skriven av:

Den 6-7 oktober arrangerar Region Skåne en nordisk konferens med temat ”Kultur för livet 2011” – om kultur, hälsa och livskvalitet – forskning, praxis och dialog. Konferensen anordnas som en del av ett nordiskt samarbetsprojekt om kultur och hälsa. Projektgruppens medlemmar representerar Region Skåne, Region Sjælland, Copenhagen Business School, Folkhälsans förbund, Hanaholmen, Trondheim kommune, Umeå kommun och Jönköpings läns landsting. Projektet har fått stöd från Nordisk Kulturfond, Statens Kulturråd och Kommunförbundet Skåne.

Det finns goda exempel på forskning och verksamheter i Norden som handlar om sambandet mellan kultur, hälsa och livskvalitet. Kultur Skåne har varit ”projektledare” och arbetet har uppmärksammats internationellt. Det blir allt större enighet kring sambandet mellan kultur och hälsa. Många goda exempel finns och den forskning som hittills har bedrivits visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. I Skåne har ett projekt i denna anda genomförts, ”Kultur på recept”.

För att bibehålla den nordiska välfärdsmodellen behövs nya metoder och nya otraditionella samarbete. Konferensen vill stärka kunskapen om detta mycket angelägna forskningsområde och stimulera utbytet av erfarenheter och goda exempel mellan de nordiska länderna.

Frågor som sätts i centrum är:
Vilken roll kan kulturen spela för välfärd och hållbar utveckling i Norden?
Hur får vi till stånd nya otraditionella arbeten mellan olika samhällssektorer?
Vad kan de nordiska länderna lära av varandra?

Nu pågår finliret med ett mycket intressant program och inbjudningar till Nordiska ministrar.

mån
8
nov
2010
måndag, 08 november, 2010 | Skriven av:

SDS skriver ”Universitetet mot rekordöverskott”

Under årets nio första månader uppgick överskottet till 325 miljoner kronor, mot 275 miljoner kronor motsvarande period förra året. Enligt den senaste prognosen pekar årets överskott mot rekordstora 450 miljoner kronor.

Det egna kapitalet, myndighetskapitalet, uppgick den 31 december 2009 till 1 255 miljoner kronor. Sett på den senaste prognosen kommer myndighetskapitalet att hamna på 1 710 miljoner kronor vid det stundande årsskiftet.

Det känns lite konstigt att det blir ett så stort överskott. Visserligen beror en del av överskottet på att man inte tillsatt tjänster, professurer och lärare. Rektorn utbrister i:

– Vår anställningsprocedur är lite långsam samtidigt som vi har höga krav på kvaliteten. Och folk kommer inte bara flyttandes hit pangbom, det tar lite tid, säger han

Det är väl bra att man gör saker grundligt men det får väl ändå finnas gränser.
Rektorn säger också:

– De kommande åren måste vi ha större kostnader än intäkter eftersom vi har ett för stort eget kapital. Samtidigt måste vi vara försiktiga, säger Per Eriksson.

Det är verkligen är annorlund. Normalt brukar det vara tvärtom att man måste minska sina kostnader för att intäkterna är för små. Varför använder Lunds Universitet inte de resurser de får?

Om man tänker på hur det är i politiken så har jag väl aldrig varit med om att intäkterna är för stora jämfört med utgifterna. Kanske borde man sadla om till Universitetsvärlden …

I dag hade jag en lugn dag med endast ett möte och det handlade om barnkonventionen. Hur ska vi få snurr på arbetet med att tillämpa barnkonventionen i Lunds kommun. Det har nu gått över tio år sedan Miljöpartiet i Lund skev en motion om att Barnkonventionen skulle tillämpas på alla kommunala beslut.
Det behövs en uppryckning för att tillämpa barnkonventionen i kommunens beslut. Det viktiga är att man från början tar barnperspektivet. det hjälper inte att testa om man tagit hänsyn till barnperspektivet när väl alla beslut är tagna.

Förhoppningsvis blir det en gemensam skrivelse från några förvaltningar att det ska tillsättas en styrgrupp med arbetsgrupper från flera förvaltninga, för att ta tag i arbetet. Det behövs tydliga signaler från högsta ort med tydliga styrdokument och ett samarbete över förvaltningsgränserna för att det ska bli ett effektivt och framgångsrikt arbete.

Framgångsfaktorer för ett framgångsrikt arbete är bl.a.

• Vuxnas motiv måste vara tydligt
• Ledningens vilja och engagemang är avgörande
• Strukturer är viktiga
• En ungdomssamordnare är av betydelse
• Tid och resurser är en förutsättning
• Ge kunskap till både de unga och berörda beslutsfattare samt andra berörda aktörer
• Se till att skapa en dialog och utveckla en positiv kommunikation mellan forumet och beslutsfattare samt andra berörda aktörer
• Följ upp forumet kontinuerlig

Förhoppningsvis kommer arbetet igång igen. Nästa utmaning är att tillämpa barnkonventionen i regionpolitiken. Får nog ta en extra funderare hur detta arbetet ska starta …

I morgon ska jag åka till Örebro där Barnrätts Akademin håller till men denna gång gäller det inte barnkonventionen utan ”Klimatkommunernas medlemsträff”. Jag har fått den stora äran att få vara ordförande i Klimatkommunernas valberedning och ska försöka mingla och prata med så många som möjligt som kommer till medlemsträffen. Detta för att kunna tillsammans med övriga i valberedningen kunna föreslå en ny styrelse. Förhoppningsvis får vi hjälp av alla medlemskommunerna genom att de nominerar bra kandidater.

mån
14
sep
2009
måndag, 14 september, 2009 | Skriven av:

Microsoft Word - Hu afficsh.docMiljöpartiet har tagit initiativ till ett samarbete mellan Vuxenskolan, Hållbart Universitet, Naturskyddsföreningen och politiska partier i Lund och arrangerar fyra föredrag om klimatrelaterad forskning. Kvällens ämne är brännbart på många sätt. Hur är det med etanol? Givetvis beror det på hur man tillverkar det. dessutom är etanol ett komplement till andra drivmedel. Det ska bli spännande och lyssan och förstås hur många som kommer på föredraget.

Första föredraget handlar om ”Hållbara drivmedel – finns de?” och hålls av Pål Börjesson från LTH. Pål Börjesson kommer att prata om biodrivmedel.
Vilka hållbarhetskrav bör man ställa på biodrivmedel?
Vad avgör om det blir ”finetanol” eller ”fuletanol”?
Hur bra är dagens biodrivmedel? Finns det finns plats för både mat och bioenergi i framtiden?
Vad är ”sant” eller ”falskt” i dagens debatt i media kring biodrivmedel?

Föredraget börjar kl. 18.30 och hålls i Vuxenskolans lokaler på Stora Gråbrödersgatan 13 i Lund.

Läs mer om övriga föredrag!

fre
29
maj
2009
fredag, 29 maj, 2009 | Skriven av:

Nu jublas det över att Lund troligen har fått ESS. Man kan inte tro att det då saknas pengar. Nuvarande alliansregeringen och förra regeringen har jobbat hårt för att anläggningen ska förläggas i Lund. Man gör nästan allt för att bli det utvalda landet. Man kan diskutera hur utvalt det är. Alliansregeringen har på sista tiden ökat Sveriges kostnader för anläggningen. Man har ökat Sveriges finansieringsdel, man har lovat skattefrihet …
Samma alliansregering har sagt att det finns inte pengar att till att stötta kommuner och regioner, det finns inte pengar att stötta enskilda. Alla måste spara. Det är kärva tider, men inte när det gäller att bygga ESS. Visserligen kommer inte de höga ESS kostnaderna i år men de kommer.
Det skulle vara intressant att få en sammanställning hur mycket som satsats på att lobba för Lund och Sverige. Hur många har inte varit fullt sysselsatta med att marknadsföra Lund.

Om det nu blir Lund som ”får” ESS och som får offra en stor del av sin högvärdiga jordbruksmark så återstår en miljöprövning. Man kan undra hur prövande denna kommer att bli när man redan har gjort så mycket för att den ska ligga i Lund.

Man får också hoppas att inte alla pengarna går till ESS så att annan forskning får lida. Det behövs mycket forskning på många andra områden om vi ska kunna få ett långsiktigt hållbart samhälle.

lör
2
maj
2009
lördag, 02 maj, 2009 | Skriven av:

SDS skriver ”Forskare kritiserar ESS-satsning i Lund”

Regeringens helhjärtade satsning på att få den europeiska forskningsanläggningen ESS placerad i Lund har inte full uppbackning av svenska forskare. ESS är ett politiskt projekt, anser ledningen för Kungliga Vetenskapsakademien.

I måndags deklarerade Vetenskapsrådet att det tillsammans med andra finansiärer nu ska sparka igång Max IV-projektet, trots att staten inte skjuter till pengar ur forskningsbudgeten. Bo Sundqvist, professor i jonfysik och preses (ordförande) i Kungliga Vetenskapsakademien, befarar att detta suger musten ur annan svensk forskning.

– Max IV får forskarsamhället klara på egen hand. Det sker till priset av att Vetenskapsrådet inte kommer att kunna stödja annan tung utrustning i andra forskningslaboratorier de närmaste åren, säger Bo Sundqvist.

Förutom att ESS ska byggas på bästa åkermark, förbruka stora mängder energi och hantera radioaktiva ämnen (troligen kvicksilver) så är det en dyr affär. Eftersom resurserna är begränsade så kan det bli så att ESS trycker undan annan forskning. Alla äggen läggs i en korg. Nu gör alliansregeringen allt för att ESS ska förläggas till Lund, man trissar upp beloppet som Sverige ska betala för att få hit anläggningen. Det är ett prestigeprojekt. Nu när krisen är så stor, alliansregeringen påstår dessutom att krisen är ännu större, så känns det konstigt att alliansregeringen vill betala så mycket. Det måste finnas många andra projekt som ger bättre avkastning än ESS.

Kritiken mot ESS har funnits länge men har inte kommit fram i ljuset. Bra att vetenskapsakademin tar bladet från munnen.

Samtidigt arbetar regeringen för att den europeiska forskningsanläggningen ESS ska byggas i Lund. Sverige har lovat att stå för 30 procent av investeringskostnaden på totalt 13 miljarder.

Den svenska regeringen gör sig skyldig till en allvarlig felprioritering, hävdar Bo Sundqvist. Max IV är ett viktigare projekt än ESS för svenska forskare. Max IV kostar inte lika mycket att bygga men ger enligt Vetenskapsakademien större forskarnytta.

– Min slutsats är att ESS är så viktig för Sveriges politiska prestige att det får gå före, säger Sundqvist.

När Sverige har fått, dvs betalt tillräckligt mycket, och miljökonsekvensutredningen ger resultatet att det inte är lämpligt att placra den i Lund. Vad gör man då?
Troligen så kör man ett varv till så att man helt plötsligt får slutsatsen att det inte är några problem att lägga den i Lund.
Så frågan är kommer det att bli en rättvisande miljökonsekensbeskrivning?
Och vad gör man åt jordbruksmarken som försvinner?

lör
14
mar
2009
lördag, 14 mars, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : ”Klirr i kassan för tester utan djur”

Allergier, fosterskador och irriterade ögon? Fem svenska projekt får pengar till forskning på alternativa metoder för att testa kemikalier utan djur.

Nu i veckan träder ett EU-regelverk i kraft som stoppar försäljning av nya kosmetika- och hygienprodukter som testats på djur. Vissa undantag finns dock från förbudet, exempelvis när det gäller tester för allergier och fosterskador. För att stödja forskning som kan ersätta även sådana tester så delar Forska utan djurförsök ut nya pengar till fem svenska projekt:

apfoldern-stiftelsen • Odlade celler testar allergier
Malin Lindstedt, vid Lunds universitet, får 100 000 kronor till ett projekt för att utveckla odlade celler för allergitester. Forskarna försöker efterlikna miljön i våra lungor och hud och ska undersöka om cellerna reagerar på ämnen som man vet är allergiframkallande.

• Tester av hur kemikalier påverkar livmoderceller
Matts Olovsson, Malin Lundmark och Carolina Bredhult vid Uppsala universitet får 90 000 kronor till sin forskning om vilka effekter hormoner, kemikalier och hormonstörande ämnen har på odlade celler från livmoderslemhinnor. Syftet är att hitta nya metoder för att studera kemikaliers påverkan på reproduktionen. Effekter på såväl gener som celler ska undersökas.

• Stamceller testar fosterskador
Michael Stigson och Lennart Dencker vid Uppsala universitet får 140 000 kronor till ett projekt där odlade celler ska användas för att undersöka vilka ämnen som ger fosterskador. Man ska bland annat undersöka hur embryonala stamceller påverkas en kort tid efter att de utsatts för kemikalier som man vet orsakar skador på foster.

• Tester för störning av testosteron
Erik Ullerås och Agneta Oskarsson, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, får 100 000 kronor för att undersöka hur män påverkas av hormonstörande kemikalier. Målet på sikt är att en testmetod för att snabbt och enkelt undersöka hur kemikalier påverkar produktionen av testosteron hos foster.

• Celler ersätter ögontest
Ann Forsby, vid Stockholms universitet, får 140 000 kronor för sin forskning på cellmodeller som har samma egenskaper som nervceller i ögonen. Nu ska hon testa om de kan användas för att undersöka om ett ämne eller en produkt ger mild irritation i ögonen.

I juni 2007 trädde EU:s nya lagstiftning för kontroll av kemikalier, REACH, i kraft över hela EU. Liksom tidigare kommer nya kemikalier att djurtestas innan de får släppas på marknaden. Men den nya lagstiftningen kommer också att kräva att gamla kemikalier, sådana som redan funnits på marknaden sedan början av 1980-talet eller tidigare, ska djurtestas om testdata saknas. Det handlar om ca 30 000 kemikalier som ska registreras på nytt. Många av dessa kemikalier kommer vi i kontakt med i vår vardag, och de kan vara farliga för både människors hälsa och miljön. Endast ca 1 500 av dem har testats och bedömts ur miljö- och hälsosynpunkt tidigare.

Den 11 mars 2009 blev det förbjudet att sälja schampo som droppats i ögonen på kaniner och att tvångsmata råttor med råvaror som ska användas i tvål, hudkräm och ögonskugga. Då förbjuder EU försäljning av kosmetika och hygienprodukter som testats på djur. Kosmetika och hygienprodukter som djurtestats eller vars ingredienser djurtestats efter detta datum, får inte säljas på EU-marknaden med dess 450 miljoner konsumenter. Men det finns undantag för några djurtester som får fortsätta att utföras fram till 2013.

Det är bra att EU:s stoppar försäljning av nya kosmetika- och hygienprodukter som testats på djur men det är inte tillräckligt. Det är alldeles för många djur som hanteras i djurförsök på ett helt oetiskt sätt.

Stiftelsen Forskning utan djurförsök var först i Sverige – och en av de första i världen – att stödja forskning för att ersätta djurförsök med alternativa metoder. Under de 40 första verksamhetsåren har Stiftelsen delat ut drygt 23 miljoner i forskningsanslag.
Men det behövs mer pengar för att ta fram nya sätt att testa utan att använda djur.

Vill du stödja Forska utan djurförsök, klicka här!

tis
10
feb
2009
tisdag, 10 februari, 2009 | Skriven av:

AB skriver : ”Kd-idé: ”Gud välsigna Sverige””

Kristdemokraten Else-Marie Lindgren har hämtat inspiration från USA.
Hon föreslår att Sveriges statsminister ska avsluta sina tal med orden ”Gud välsigna Sverige”.
– Vårt lands lagar är byggda på kristna värderingar, säger hon.

Nu får väl ändå (kd) ge sig.
Varför vill man blanda ihop religion och politik? Kyrkan är äntligen skild från staten.
Vill man tro på en Gud så är det helt OK men jag vill inte bli tvingad till det.
Religionen har krånglat till livet tillräckligt mycket för mänskligheten.

På frågan ”Men ska man inte skilja på politik och religion?” svarar kristdemokraten:

– Jo, men det här skulle inte påverka några politiska beslut. I rätt sammanhang tror att många människor skulle uppskatta orden.

Hon tror att människor skulle uppskatta orden.

En del av de religiösa, inkluderande en del (kd):are, tycker att skolor bör lära ut den bibliska skapelse berättelsen som en alternativ teori till Darwins utvecklings teori.

Man kan undra på vilka vetenskapliga grunder detta bygger på?

fre
30
jan
2009
fredag, 30 januari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : ”Forskarvärlden rasar mot söndertuggade källor”

Den av regeringen beställda rapporten om Rosengårds islamisering döms ut av andra forskare. Men all efterkontroll är omöjlig. Försvarshögskolan har förstört källmaterialet.
– Att göra så är inte i enlighet med god vetenskaplig sed, säger Birgitta Forsman, en av Sveriges ledande experter på forskningsetik.

Integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) var med när Försvarshögskolan i onsdags presenterade den 37 sidor långa skriften om ett Rosengård där pojkar och flickor inte får leka tillsammans och där källarmoskéer bidrar till en ökad radikalisering.

Rapporten blev omedelbart hårt kritiserad av andra forskare.

Man kan spekulera i varför underlagsmaterialet förstördes?
Är detta en beställning från integrationsministern dvs ”En rapport som ska påvisa det man vill?”?

Även om det inte är så finns ändå misstanken där och då kan man inte lita på resultatet. Det är verkligen klumpigt gjort

Detta är verkligen kontraproduktivt för integrationspolitiken. Den är tillräckligt inflamerad som den är.