Inlägg under kategori » arkeologi «

mån
18
apr
2011
måndag, 18 april, 2011 | Skriven av:

I dag närvarade jag på en woork-shop kring Uppåkra Arkeologiska Center. Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning, befolkad under mer än tusen år, från 100-talet f.Kr. till 1000- talet e.Kr. Järnåldersstaden, vilken fungerade som ett regionalt kommersiellt, politiskt och religiöst makt- centrum. Vilket kan inspirera och fascinera både allmänhet och en internationell forskarvärld över hela världen.

Uppåkra består av över 20 tusen smycken, bilder av gudar, vapen och mycket annat visar hur människor levde på järnåldern. Det mesta är fortfarande kvar nere i jorden. Region Skåne är med i arbetet för att Uppåkra ska bli ett centrum för upplevelser och vetenskap.

Inbjudna i dag var representanter för Region Skåne, Lunds kommun, Staffanstorps kommun, Lunds Universitet, Historiska Museet i Lund, Kulturen i Lund, Malmö Museer, Företagarna i Samverkan och Uppåkra församling. Inbjudare var stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center.

Dagens work-shop leddes av en engelsk konsultfirma specialiserad på att skapa livskraftiga attraktioner.

Det finns en stor potential att Uppåkra kan bli något riktigt stort men det är givetvis inte självklart att det blir så. Det gäller att locka till sig en publik. När väl publiken kommer gäller det att ge valuta för pengarna. Uppåkra är dock inte bara viktig som besöksnäring utan är viktig för oss själva. Arkeologi och historia är viktiga för att forma vår identitet och för att hitta våra rötter. Det ger oss också bättre chans att förstå oss själva idag och förhålla oss till framtiden.

Det finns mycket att utforska i Uppåkra och ju mer man hittar desto större yta behöver centret uppta. Det behövs ett stort “lager” där man kan förvara föremål som inte visas. Fynden från utgrävningarna i Uppåkra i dag förs till Historiska Museet i Lund för konservering, fotografering, katalogisering, magasinering och utställning.

Viktiga frågor att besvara:
Varför ska man skapa Uppåkra Arkeologiska Center?
För vem?
Vad vill besökarna se och göra?
Hur ska forskningen komma in i det hela?
Hur skapas ett levande center?
Hur många besökare kan man locka till sig?
Vem vill betala och hur mycket?

Viktigt att centret blir tillgängligt för så många som möjligt. Det ska vara lätt att ta sig till centret även om man inte har bil. En viktig målgrupp är skolorna. Gestaltningen av centret är givetvis viktig men även hur man driver och organiserar centret. Viktigt också att ha hög forskningsprofil med stor öppenhet.

Nästa steg är att utifrån dagens diskussioner ta fram en mer detaljerad plan hur projektet kan genomföras.

Tanken är att Uppåkra Arkeologiska Centret ska vara klart 2017.

Läs mer!
Region Skåne och Uppåkra
Förstudie 2008